De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ouderling A. Overwater “De ogen van Jezus zien mensen in nood”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ouderling A. Overwater “De ogen van Jezus zien mensen in nood”"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ouderling A. Overwater “De ogen van Jezus zien mensen in nood”

2 Liturgie zondag 26 oktober Mededelingen Lied 328:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 119:17, 53 Lezing van Gods wet Ps. 86:6 Gebed Schriftlezing: Marcus 6:30 - 44 Ps. 111:1, 3, 6 NB Prediking Lied 463:1, 2, 3, 4 Collecte Gebed Lied 14:1, 2, 5 Zegen

3 Liturgie zondag 26 oktober Mededelingen Lied 328:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 119:17, 53 Lezing van Gods wet Ps. 86:6 Gebed Schriftlezing: Marcus 6:30 - 44 Ps. 111:1, 3, 6 NB Prediking Lied 463:1, 2, 3, 4 Collecte Gebed Lied 14:1, 2, 5 Zegen

4 Liturgie zondag 26 oktober Mededelingen Lied 328:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 119:17, 53 Lezing van Gods wet Ps. 86:6 Gebed Schriftlezing: Marcus 6:30 - 44 Ps. 111:1, 3, 6 NB Prediking Lied 463:1, 2, 3, 4 Collecte Gebed Lied 14:1, 2, 5 Zegen

5 Lied 328:1, 2, 3 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in ‘t hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

6 Lied 328:1, 2, 3 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in ‘t licht der waarheid. ‘t Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

7 Lied 328:1, 2, 3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

8 Liturgie zondag 26 oktober Mededelingen Lied 328:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 119:17, 53 Lezing van Gods wet Ps. 86:6 Gebed Schriftlezing: Marcus 6:30 - 44 Ps. 111:1, 3, 6 NB Prediking Lied 463:1, 2, 3, 4 Collecte Gebed Lied 14:1, 2, 5 Zegen

9 Liturgie zondag 26 oktober Mededelingen Lied 328:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 119:17, 53 Lezing van Gods wet Ps. 86:6 Gebed Schriftlezing: Marcus 6:30 - 44 Ps. 111:1, 3, 6 NB Prediking Lied 463:1, 2, 3, 4 Collecte Gebed Lied 14:1, 2, 5 Zegen

10 Psalm 119:17, 53 Leer mij, o HEER, den weg door U bepaald, dan zal ik dien ten einde toe bewaren. Geef mij verstand, met Godd’lijk licht bestraald, dan zal mijn oog op Uwe wetten staren, dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt, dan zal zich ‘t hart met mijne daden paren.

11 Psalm 119:17, 53 Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, mijn pad ten licht, om ‘t donker op te klaren. Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren, dat ik Uw wet, die heilig is en goed, Door Uw genâ bestendig zal bewaren.

12 Liturgie zondag 26 oktober Mededelingen Lied 328:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 119:17, 53 Lezing van Gods wet Ps. 86:6 Gebed Schriftlezing: Marcus 6:30 - 44 Ps. 111:1, 3, 6 NB Prediking Lied 463:1, 2, 3, 4 Collecte Gebed Lied 14:1, 2, 5 Zegen

13 Liturgie zondag 26 oktober Mededelingen Lied 328:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 119:17, 53 Lezing van Gods wet Ps. 86:6 Gebed Schriftlezing: Marcus 6:30 - 44 Ps. 111:1, 3, 6 NB Prediking Lied 463:1, 2, 3, 4 Collecte Gebed Lied 14:1, 2, 5 Zegen

14 Psalm 86:6 Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k zal dan in Uw waarheid wand’len. Neig mijn hart en voeg het saâm tot de vrees van Uwen naam. HEER, mijn God, ik zal U loven, heffen ‘t ganse hart naar boven, ‘k zal Uw Naam en majesteit eren tot in eeuwigheid.

15 Liturgie zondag 26 oktober Mededelingen Lied 328:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 119:17, 53 Lezing van Gods wet Ps. 86:6 Gebed Schriftlezing: Marcus 6:30 - 44 Ps. 111:1, 3, 6 NB Prediking Lied 463:1, 2, 3, 4 Collecte Gebed Lied 14:1, 2, 5 Zegen

16 Liturgie zondag 26 oktober Mededelingen Lied 328:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 119:17, 53 Lezing van Gods wet Ps. 86:6 Gebed Schriftlezing: Marcus 6:30 - 44 Ps. 111:1, 3, 6 NB Prediking Lied 463:1, 2, 3, 4 Collecte Gebed Lied 14:1, 2, 5 Zegen

17 Liturgie zondag 26 oktober Mededelingen Lied 328:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 119:17, 53 Lezing van Gods wet Ps. 86:6 Gebed Schriftlezing: Marcus 6:30 - 44 Ps. 111:1, 3, 6 NB Prediking Lied 463:1, 2, 3, 4 Collecte Gebed Lied 14:1, 2, 5 Zegen

18 Psalm 111:1, 3, 6 NB Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem, den Heer in 't midden der getrouwen. Groot zijn de daden van den Heer, Hij doet wie lust heeft aan zijn leer de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

19 Psalm 111:1, 3, 6 NB Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs, zijn kind'ren geeft Hij nimmer prijs, steeds blijft Hij zijn verbond gedenken. Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont! Het land waarin de afgod troont, wilde Hij aan de zijnen schenken.

20 Psalm 111:1, 3, 6 NB Van alle wijsheid het begin is; vrees den Heer met ziel en zin, aanbid zijn wil met vrees en beven. Dit is het helderste verstand. Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

21 Liturgie zondag 26 oktober Mededelingen Lied 328:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 119:17, 53 Lezing van Gods wet Ps. 86:6 Gebed Schriftlezing: Marcus 6:30 - 44 Ps. 111:1, 3, 6 NB Prediking Lied 463:1, 2, 3, 4 Collecte Gebed Lied 14:1, 2, 5 Zegen

22 Prediking De ogen van Jezus zien mensen in nood >>> Lied 463:1, 2, 3, 4 Schriftlezing: Marcus 6:30 - 44

23 Liturgie zondag 26 oktober Mededelingen Lied 328:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 119:17, 53 Lezing van Gods wet Ps. 86:6 Gebed Schriftlezing: Marcus 6:30 - 44 Ps. 111:1, 3, 6 NB Prediking Lied 463:1, 2, 3, 4 Collecte Gebed Lied 14:1, 2, 5 Zegen

24 Lied 463:1, 2, 3, 4 O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Wijs ons de weg der zaligheid, en laat ons hart, door U geleid, met liefde zijn vervuld.

25 Lied 463:1, 2, 3, 4 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, als eenmaal bij de zee. Geef dat ook wij uw nodend woord vertrouwen, volgen ongestoord, op weg gaan met U mee.

26 Lied 463:1, 2, 3, 4 O vrede van Tiberias, o heuvels in het rond, waar Jezus in het zachte gras de mensen liefhad en genas, en in hun midden stond.

27 Lied 463:1, 2, 3, 4 Leg Heer uw stille dauw van rust op onze duisternis. Neem van ons hart de vrees, de lust, en maak ons innerlijk bewust hoe schoon uw vrede is.

28 Liturgie zondag 26 oktober Mededelingen Lied 328:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 119:17, 53 Lezing van Gods wet Ps. 86:6 Gebed Schriftlezing: Marcus 6:30 - 44 Ps. 111:1, 3, 6 NB Prediking Lied 463:1, 2, 3, 4 Collecte Gebed Lied 14:1, 2, 5 Zegen

29 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

30 Liturgie zondag 26 oktober Mededelingen Lied 328:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 119:17, 53 Lezing van Gods wet Ps. 86:6 Gebed Schriftlezing: Marcus 6:30 - 44 Ps. 111:1, 3, 6 NB Prediking Lied 463:1, 2, 3, 4 Collecte Gebed Lied 14:1, 2, 5 Zegen

31 Liturgie zondag 26 oktober Mededelingen Lied 328:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 119:17, 53 Lezing van Gods wet Ps. 86:6 Gebed Schriftlezing: Marcus 6:30 - 44 Ps. 111:1, 3, 6 NB Prediking Lied 463:1, 2, 3, 4 Collecte Gebed Lied 14:1, 2, 5 Zegen

32 Lied 14:1, 2, 5 De Heer is mijn Herder! ‘k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan waat’ren der rust.

33 Lied 14:1, 2, 5 De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel, Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel.

34 Lied 14:1, 2, 5 De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd! ‘k zal immer verkeren in ‘t huis mijnes Heren: zo kroont met haar zegen zijn liefde me altijd.

35 Liturgie zondag 26 oktober Mededelingen Lied 328:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 119:17, 53 Lezing van Gods wet Ps. 86:6 Gebed Schriftlezing: Marcus 6:30 - 44 Ps. 111:1, 3, 6 NB Prediking Lied 463:1, 2, 3, 4 Collecte Gebed Lied 14:1, 2, 5 Zegen

36 Vanmiddag hoopt Ds. K. Groeneveld voor te gaan.


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ouderling A. Overwater “De ogen van Jezus zien mensen in nood”"

Verwante presentaties


Ads door Google