De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Geschikt of ongeschikt ?

2 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 80: 1, 11 Ps. 108: 1 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 23: 1 NB Lezing van Gods Wet Morgenzang: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 80: 1, 11 Preek Ps. 121: 1, 4 NB Bevestiging ambtsdragers Dankgebed Collecte Ps. 79: 7 Zegen Opw. 378: 2, 3, 4, 5

3 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 80: 1, 11 Ps. 108: 1 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 23: 1 NB Lezing van Gods Wet Morgenzang: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 80: 1, 11 Preek Ps. 121: 1, 4 NB Bevestiging ambtsdragers Dankgebed Collecte Ps. 79: 7 Zegen Opw. 378: 2, 3, 4, 5

4 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 80: 1, 11 Ps. 108: 1 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 23: 1 NB Lezing van Gods Wet Morgenzang: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 80: 1, 11 Preek Ps. 121: 1, 4 NB Bevestiging ambtsdragers Dankgebed Collecte Ps. 79: 7 Zegen Opw. 378: 2, 3, 4, 5

5 Psalm 108: 1 1 Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid. 'k Zal zingen voor den Opperheer; 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. Gij, zachte harp, gij schelle luit, Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 'k Zal in den dageraad ontwaken, En met gezang mijn God genaken.

6 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 80: 1, 11 Ps. 108: 1 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 23: 1 NB Lezing van Gods Wet Morgenzang: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 80: 1, 11 Preek Ps. 121: 1, 4 NB Bevestiging ambtsdragers Dankgebed Collecte Ps. 79: 7 Zegen Opw. 378: 2, 3, 4, 5

7 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 80: 1, 11 Ps. 108: 1 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 23: 1 NB Lezing van Gods Wet Morgenzang: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 80: 1, 11 Preek Ps. 121: 1, 4 NB Bevestiging ambtsdragers Dankgebed Collecte Ps. 79: 7 Zegen Opw. 378: 2, 3, 4, 5

8 Psalm 23: 1 NB 1 Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
1   Ik wil van God als van mijn Herder spreken. Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. Groen is het land waarin Hij mij doet komen, fris is de bron die hij voor mij doet stromen. Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

9 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 80: 1, 11 Ps. 108: 1 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 23: 1 NB Lezing van Gods Wet Morgenzang: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 80: 1, 11 Preek Ps. 121: 1, 4 NB Bevestiging ambtsdragers Dankgebed Collecte Ps. 79: 7 Zegen Opw. 378: 2, 3, 4, 5

10 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 80: 1, 11 Ps. 108: 1 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 23: 1 NB Lezing van Gods Wet Morgenzang: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 80: 1, 11 Preek Ps. 121: 1, 4 NB Bevestiging ambtsdragers Dankgebed Collecte Ps. 79: 7 Zegen Opw. 378: 2, 3, 4, 5

11 Morgenzang : 3, 4 Dat wij ons ambt en plicht, o HEER,
Getrouw verrichten tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroon’;
Uw Geest ons leid’, en in ons woon'. Zie op ons neder in genâ, Opdat ons werk voorspoedig ga; En scheld ons alle misdaân kwijt, o HEER, die vol ontferming zijt.

12 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 80: 1, 11 Ps. 108: 1 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 23: 1 NB Lezing van Gods Wet Morgenzang: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 80: 1, 11 Preek Ps. 121: 1, 4 NB Bevestiging ambtsdragers Dankgebed Collecte Ps. 79: 7 Zegen Opw. 378: 2, 3, 4, 5

13 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 80: 1, 11 Ps. 108: 1 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 23: 1 NB Lezing van Gods Wet Morgenzang: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 80: 1, 11 Preek Ps. 121: 1, 4 NB Bevestiging ambtsdragers Dankgebed Collecte Ps. 79: 7 Zegen Opw. 378: 2, 3, 4, 5

14 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 80: 1, 11 Ps. 108: 1 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 23: 1 NB Lezing van Gods Wet Morgenzang: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 80: 1, 11 Preek Ps. 121: 1, 4 NB Bevestiging ambtsdragers Dankgebed Collecte Ps. 79: 7 Zegen Opw. 378: 2, 3, 4, 5

15 Psalm 80: 1, 11 1 Neem, Isrels Herder, neem ter oren;
Die Jozefs kroost, door U verkoren, Als schapen gunstig hebt geleid; Die enen troon van heiligheid U tussen Cherubs hebt gesticht; Verschijn weer blinkend met Uw licht.

16 Psalm 80: 1, 11 11 Behoud ons, HEER der legermachten,
Zo zullen w’ ons voor afval wachten; Zo knielen w’ altoos voor U neer. Getrouwe Herder, breng ons weer; Verlos ons, toon ons ’t lieflijk licht Van Uw vertroostend aangezicht.

17 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 80: 1, 11 Ps. 108: 1 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 23: 1 NB Lezing van Gods Wet Morgenzang: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 80: 1, 11 Preek Ps. 121: 1, 4 NB Bevestiging ambtsdragers Dankgebed Collecte Ps. 79: 7 Zegen Opw. 378: 2, 3, 4, 5

18 Preek Geschikt of ongeschikt ? Welk werk Welke geschiktheid
Welke manier Schriftlezing: Joh. 21: Tekst: Joh. 21: 15b, 16b, 17b > Ps. 121: 1, 4 NB<

19 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 80: 1, 11 Ps. 108: 1 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 23: 1 NB Lezing van Gods Wet Morgenzang: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 80: 1, 11 Preek Ps. 121: 1, 4 NB Bevestiging ambtsdragers Dankgebed Collecte Ps. 79: 7 Zegen Opw. 378: 2, 3, 4, 5

20 Psalm 121: 1, 4 NB 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan,
1   Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

21 Psalm 121: 1, 4 NB 4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
4   De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

22 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 80: 1, 11 Ps. 108: 1 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 23: 1 NB Lezing van Gods Wet Morgenzang: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 80: 1, 11 Preek Ps. 121: 1, 4 NB Bevestiging ambtsdragers Dankgebed Collecte Ps. 79: 7 Zegen Opw. 378: 2, 3, 4, 5

23 Bevestiging ambstdragers
Liturgie zondag 18 mei Bevestiging ambstdragers Formulier Opw. 58: 1, 2 Bevestiging Opw. 58: 3 Toespraak Ps. 138: 3a en 4b OB

24 Bevestiging ambstdragers
Liturgie zondag 18 mei Bevestiging ambstdragers Formulier Opw. 58: 1, 2 Bevestiging Opw. 58: 3 Toespraak Ps. 138: 3a en 4b OB

25 Opw. 58: 1, 2 Vrede zij u, vrede zij u, )
gelijk Mij de Vader zond, ) 2x zend Ik ook u. ) Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. ) Mijn woord moet in u zijn, ) 2x dat maakt u vrij. )

26 Bevestiging ambstdragers
Liturgie zondag 18 mei Bevestiging ambstdragers Formulier Opw. 58: 1, 2 Bevestiging Opw. 58: 3 Toespraak Ps. 138: 3a en 4b OB

27 Bevestiging ambstdragers
Liturgie zondag 18 mei Bevestiging ambstdragers Formulier Opw. 58: 1, 2 Bevestiging Opw. 58: 3 Toespraak Ps. 138: 3a en 4b OB

28 Opw. 58: 3 Ontvangt mijn Geest, heilige Geest. )
Hij zal u leiden, ) 2x weest niet bevreesd. )

29 Bevestiging ambstdragers
Liturgie zondag 18 mei Bevestiging ambstdragers Formulier Opw. 58: 1, 2 Bevestiging Opw. 58: 3 Toespraak Ps. 138: 3a en 4b OB

30 Bevestiging ambstdragers
Liturgie zondag 18 mei Bevestiging ambstdragers Formulier Opw. 58: 1, 2 Bevestiging Opw. 58: 3 Toespraak Ps. 138: 3a en 4b OB

31 Psalm 138: 3a en 4b 3 Dan zingen zij, in God verblijd,
Aan Hem gewijd, van 's HEEREN wegen; Want groot is 's HEEREN heerlijkheid, Zijn Majesteit, ten top gestegen; De HEER is zo getrouw, als sterk; Hij zal Zijn werk voor mij volen - den. Verlaat niet, wat Uw hand begon, O Levensbron, wil bijstand zenden.

32 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 80: 1, 11 Ps. 108: 1 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 23: 1 NB Lezing van Gods Wet Morgenzang: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 80: 1, 11 Preek Ps. 121: 1, 4 NB Bevestiging ambtsdragers Dankgebed Collecte Ps. 79: 7 Zegen Opw. 378: 2, 3, 4, 5

33 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 80: 1, 11 Ps. 108: 1 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 23: 1 NB Lezing van Gods Wet Morgenzang: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 80: 1, 11 Preek Ps. 121: 1, 4 NB Bevestiging ambtsdragers Dankgebed Collecte Ps. 79: 7 Zegen Opw. 378: 2, 3, 4, 5

34 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

35 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 80: 1, 11 Ps. 108: 1 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 23: 1 NB Lezing van Gods Wet Morgenzang: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 80: 1, 11 Preek Ps. 121: 1, 4 NB Bevestiging ambtsdragers Dankgebed Collecte Ps. 79: 7 Zegen Opw. 378: 2, 3, 4, 5

36 Psalm 79: 7 7 Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden,
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden, En zingen van geslachten tot geslachten Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb’re krachten.

37 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 80: 1, 11 Ps. 108: 1 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 23: 1 NB Lezing van Gods Wet Morgenzang: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 80: 1, 11 Preek Ps. 121: 1, 4 NB Bevestiging ambtsdragers Dankgebed Collecte Ps. 79: 7 Zegen Opw. 378: 2, 3, 4, 5

38 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 80: 1, 11 Ps. 108: 1 Preek
Stil gebed Votum en groet Ps. 23: 1 NB Lezing van Gods Wet Morgenzang: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 80: 1, 11 Preek Ps. 121: 1, 4 NB Bevestiging ambtsdragers Dankgebed Collecte Ps. 79: 7 Zegen Opw. 378: 2, 3, 4, 5

39 Opw. 378: 2, 3, 4, 5 Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last. Ik zal Christus' licht ontsteken als het duister jou omvangt. Ik zal jou van vrede spreken waar je hart naar heeft verlangd.

40 Opw. 378: 2, 3, 4, 5 Ik zal blij zijn als jij blij bent
huilen om jouw droefenis. Al mijn leeftocht met je delen tot de reis ten einde is. Dan zal het volmaakte komen als wij zingend voor Hem staan. Als wij Christus' weg van liefde en van lijden zijn gegaan.

41 om 16.00 uur voor te gaan in een
Vanmiddag hoopt Ds. A.G.M. Weststrate om uur voor te gaan in een welkomstdienst


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google