De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. A. G. M. Weststrate

2 Liturgie Zondag 5 oktober
Mededelingen JdH 881 Stil gebed Votum en groet Ps. 102: 1, 8 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 10 Ps. 22: 1, 8 NB Prediking Ps. 130: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH 150: 1, 3 Zegen

3 Liturgie Zondag 5 oktober
Mededelingen JdH 881 Stil gebed Votum en groet Ps. 102: 1, 8 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 10 Ps. 22: 1, 8 NB Prediking Ps. 130: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH 150: 1, 3 Zegen

4 Liturgie Zondag 5 oktober
Mededelingen JdH 881 Stil gebed Votum en groet Ps. 102: 1, 8 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 10 Ps. 22: 1, 8 NB Prediking Ps. 130: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH 150: 1, 3 Zegen

5 JdH 881 Is hier een hart, door vrees benard, Vermoeid door 's levens strijd?  Twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer. O, vat weer moed, want God is goed En steeds tot hulp bereid:  Zo gij slechts kunt geloven,  Ziet gij zijn heerlijkheid.

6 JdH 881 Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht,  Voor elk die wond'ren van Hem verwacht!  Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht,  Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

7 JdH 881 Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?  Leg dan uw lasten neer! Tob niet langer voort, vertrouw op 's Heren woord.  Hij hoort uw beê en schenkt u vree  In liefde eind'loos teer. Zo gij slechts kunt geloven, Niets is onmoog'lijk meer!

8 JdH 881 Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht,  Voor elk die wond'ren van Hem verwacht!  Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht,  Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

9 Liturgie Zondag 5 oktober
Mededelingen JdH 881 Stil gebed Votum en groet Ps. 102: 1, 8 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 10 Ps. 22: 1, 8 NB Prediking Ps. 130: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH 150: 1, 3 Zegen

10 Liturgie Zondag 5 oktober
Mededelingen JdH 881 Stil gebed Votum en groet Ps. 102: 1, 8 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 10 Ps. 22: 1, 8 NB Prediking Ps. 130: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH 150: 1, 3 Zegen

11 Ps. 102: 1, 8 NB Heer, hoor mijn gebed, laat blijken
dat mijn klachten U bereiken. Hul U niet in duisternis nu 't mij bang te moede is. Luister, luister naar mijn klagen, want ik roep U alle dagen. Hoor mij, Heer, wil antwoord geven, help mij haastig, red mijn leven.

12 Ps. 102: 1, 8 NB Ja, God wendt zich tot het klagen
van wie Hem om bijstand vragen, heeft hun bidden niet veracht. Zegt het aan het nageslacht. Laat het worden opgeschreven, zodat zij, die later leven, lezen van zijn gunstbewijzen en de eeuwen door Hem prijzen.

13 Liturgie Zondag 5 oktober
Mededelingen JdH 881 Stil gebed Votum en groet Ps. 102: 1, 8 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 10 Ps. 22: 1, 8 NB Prediking Ps. 130: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH 150: 1, 3 Zegen

14 Liturgie Zondag 5 oktober
Mededelingen JdH 881 Stil gebed Votum en groet Ps. 102: 1, 8 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 10 Ps. 22: 1, 8 NB Prediking Ps. 130: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH 150: 1, 3 Zegen

15 Ps. 17: 3 Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden, En ga mij met Uw heillicht voor. Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, Omdat G', o God, mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed, En neig Uw oren tot mijn klachten.

16 Liturgie Zondag 5 oktober
Mededelingen JdH 881 Stil gebed Votum en groet Ps. 102: 1, 8 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 10 Ps. 22: 1, 8 NB Prediking Ps. 130: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH 150: 1, 3 Zegen

17 Liturgie Zondag 5 oktober
Mededelingen JdH 881 Stil gebed Votum en groet Ps. 102: 1, 8 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 10 Ps. 22: 1, 8 NB Prediking Ps. 130: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH 150: 1, 3 Zegen

18 Liturgie Zondag 5 oktober
Mededelingen JdH 881 Stil gebed Votum en groet Ps. 102: 1, 8 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 10 Ps. 22: 1, 8 NB Prediking Ps. 130: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH 150: 1, 3 Zegen

19 Ps. 22: 1, 8 Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei, en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij? Hoe blijft Gij zwijgen? Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten in klacht op klacht.

20 Ps. 22: 1, 8 O blijf van mij niet ver, mijn God, mijn Heer!
Mijn Sterke, spoed U, ik behoef U zeer! Mijn vege rest zal zonder tegenweer haast zijn verslonden. Red dan mijn leven uit de muil der honden! Kom uit de klauw der leeuwen mij ontzetten! Laat toch uw hand hun boos geweld beletten! Toon mij uw trouw!

21 Liturgie Zondag 5 oktober
Mededelingen JdH 881 Stil gebed Votum en groet Ps. 102: 1, 8 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 10 Ps. 22: 1, 8 NB Prediking Ps. 130: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH 150: 1, 3 Zegen

22 Prediking Dien hier uw klacht in! Schriftlezing: Psalm 10

23 Dien hier uw klacht in! Waarom niet Waarom wel
Prediking Dien hier uw klacht in! Waarom niet Waarom wel Schriftlezing: Psalm 10 >>> Ps. 130: 1, 3, 4

24 Liturgie Zondag 5 oktober
Mededelingen JdH 881 Stil gebed Votum en groet Ps. 102: 1, 8 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 10 Ps. 22: 1, 8 NB Prediking Ps. 130: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH 150: 1, 3 Zegen

25 Ps. 130: 1, 3, 4 Uit diepten van ellenden Roep ik, met mond en hart,
Tot U, die heil kunt zenden; O HEER, aanschouw mijn smart; Wil naar mijn smeekstem horen; Merk op mijn jammerklacht; Verleen mij gunstig' oren, Daar 'k in mijn druk versmacht.

26 Ps. 130: 1, 3, 4 Ik blijf den HEER verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord; Ik hoop, in al mijn klachten, Op Zijn onfeilbaar woord; Mijn ziel, vol angst en zorgen, Wacht sterker op den HEER, Dan wachters op den morgen; Den morgen, ach, wanneer?

27 Ps. 130: 1, 3, 4 Hoopt op den HEER, gij vromen; Is Israël in nood,
Er zal verlossing komen; Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt, op hun gebeden, Gans Israël eens vrij Van ongerechtigheden; Zo doe Hij ook aan mij.

28 Liturgie Zondag 5 oktober
Mededelingen JdH 881 Stil gebed Votum en groet Ps. 102: 1, 8 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 10 Ps. 22: 1, 8 NB Prediking Ps. 130: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH 150: 1, 3 Zegen

29 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

30 Liturgie Zondag 5 oktober
Mededelingen JdH 881 Stil gebed Votum en groet Ps. 102: 1, 8 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 10 Ps. 22: 1, 8 NB Prediking Ps. 130: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH 150: 1, 3 Zegen

31 Liturgie Zondag 5 oktober
Mededelingen JdH 881 Stil gebed Votum en groet Ps. 102: 1, 8 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 10 Ps. 22: 1, 8 NB Prediking Ps. 130: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH 150: 1, 3 Zegen

32 JdH 150: 1, 3 Welk een Vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan! Welk een voorrecht, dat ik door Hem, altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer juist omdat wij 't al niet brengen in 't gebed tot onze Heer.

33 JdH 150: 1, 3 Zijn wij zwak, belast, beladen
en ter neêr gedrukt door zorg. Dierb're Heiland, onze Toevlucht, Gij zijt onze Hulp en Borg! Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer; in zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.

34 Liturgie Zondag 5 oktober
Mededelingen JdH 881 Stil gebed Votum en groet Ps. 102: 1, 8 NB Lezing van Gods wet Ps. 17: 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 10 Ps. 22: 1, 8 NB Prediking Ps. 130: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH 150: 1, 3 Zegen

35 Aanvangstijd middagdienst 16.00 uur Ds. A. G. M. Weststrate Doopdienst


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google