De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf Het thema is: De Heere staat op tot de strijd en de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf Het thema is: De Heere staat op tot de strijd en de."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf Het thema is: De Heere staat op tot de strijd en de Geest komt tot rust.

2 Mededelingen L.v.K 444: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps 45: 2 NB Gebed Schriftlezing: Zach. 6 : 1 - 8 Openb. 19: 11 - 16 Ps. 86: 1, 2 Preek Ps. 37: 6, 9 Collecte Dankgebed Geloofsbelijdenis L.v.K 476: 5 Zegen Liturgie zondag 27 juli

3 Mededelingen L.v.K 444: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps 45: 2 NB Gebed Schriftlezing: Zach. 6 : 1 - 8 Openb. 19: 11 - 16 Ps. 86: 1, 2 Preek Ps. 37: 6, 9 Collecte Dankgebed Geloofsbelijdenis L.v.K 476: 5 Zegen Liturgie zondag 27 juli

4 Mededelingen L.v.K 444: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps 45: 2 NB Gebed Schriftlezing: Zach. 6 : 1 - 8 Openb. 19: 11 - 16 Ps. 86: 1, 2 Preek Ps. 37: 6, 9 Collecte Dankgebed Geloofsbelijdenis L.v.K 476: 5 Zegen Liturgie zondag 27 juli

5 L.v.K 444: 1, 3 1 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert Uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

6 L.v.K 444: 1, 3 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

7 Mededelingen L.v.K 444: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps 45: 2 NB Gebed Schriftlezing: Zach. 6 : 1 - 8 Openb. 19: 11 - 16 Ps. 86: 1, 2 Preek Ps. 37: 6, 9 Collecte Dankgebed Geloofsbelijdenis L.v.K 476: 5 Zegen Liturgie zondag 27 juli

8 Mededelingen L.v.K 444: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps 45: 2 NB Gebed Schriftlezing: Zach. 6 : 1 - 8 Openb. 19: 11 - 16 Ps. 86: 1, 2 Preek Ps. 37: 6, 9 Collecte Dankgebed Geloofsbelijdenis L.v.K 476: 5 Zegen Liturgie zondag 27 juli

9 Ps 45: 2 NB 2 Gord aan, o held, het zwaard van uw regering en hoed uw volk voor knechtschap en ontbering; rijd luisterrijk in heil en voorspoed voort en houd de teugels van het rechte woord; waarheid en majesteit zijn in uw handen en triomferend gaat gij door de landen om alle volken in uw ban te slaan; recht in het hart doet gij uw pijlen gaan.

10 Mededelingen L.v.K 444: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps 45: 2 NB Gebed Schriftlezing: Zach. 6 : 1 - 8 Openb. 19: 11 - 16 Ps. 86: 1, 2 Preek Ps. 37: 6, 9 Collecte Dankgebed Geloofsbelijdenis L.v.K 476: 5 Zegen Liturgie zondag 27 juli

11 Mededelingen L.v.K 444: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps 45: 2 NB Gebed Schriftlezing: Zach. 6 : 1 - 8 Openb. 19: 11 - 16 Ps. 86: 1, 2 Preek Ps. 37: 6, 9 Collecte Dankgebed Geloofsbelijdenis L.v.K 476: 5 Zegen Liturgie zondag 27 juli

12 Mededelingen L.v.K 444: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps 45: 2 NB Gebed Schriftlezing: Zach. 6 : 1 - 8 Openb. 19: 11 - 16 Ps. 86: 1, 2 Preek Ps. 37: 6, 9 Collecte Dankgebed Geloofsbelijdenis L.v.K 476: 5 Zegen Liturgie zondag 27 juli

13 Ps. 86: 1, 2 1 Neig, o HEER, Uw gunstig’ oren, Om mij in mijn angst te horen; `k Ben ellendig, diep in nood, Gans van heul en hulp ontbloot. Hoed mijn ziel; Gij zijt almachtig, En ik ben Uw gunst deelachtig; O mijn God, die mij aanschouwt, Red Uw knecht, die U vertrouwt.

14 Ps. 86: 1, 2 2 Wie toch is, als Gij, weldadig? Wees mij dan, o HEER, genadig; Want mijn roepen en geklag Klimt tot U den gansen dag. Wil de ziel Uws knechts verblijden; Ondersteun hem in zijn lijden; Want ik hef mijn hart en oog, Trouwe God, tot U omhoog.

15 Mededelingen L.v.K 444: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps 45: 2 NB Gebed Schriftlezing: Zach. 6 : 1 - 8 Openb. 19: 11 - 16 Ps. 86: 1, 2 Preek Ps. 37: 6, 9 Collecte Dankgebed Geloofsbelijdenis L.v.K 476: 5 Zegen Liturgie zondag 27 juli

16 >>> Ps. 37: 6, 9 Schriftlezing: Zach. 6 : 1 - 8 Openb. 19: 11 - 16 Preek De Heere staat op tot de strijd en de Geest komt tot rust.

17 Mededelingen L.v.K 444: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps 45: 2 NB Gebed Schriftlezing: Zach. 6 : 1 - 8 Openb. 19: 11 - 16 Ps. 86: 1, 2 Preek Ps. 37: 6, 9 Collecte Dankgebed Geloofsbelijdenis L.v.K 476: 5 Zegen Liturgie zondag 27 juli

18 Ps. 37: 6, 9 6 't Zachtmoedig volk zal eens den vollen vrede Genieten, in de zoetste rust verblijd, En erven d' aard'. Hoe ook de booz' en wrede Op d' onschuld loer', de tanden kners' van spijt, Hoe listig hij op haar zijn aanslag smede, De HEER' belacht het wrokken van dien nijd.

19 Ps. 37: 6, 9 9 Gods macht verbreekt den arm der goddelozen, Terwijl Zijn hand rechtvaardigen geleidt. Al treden z' op geen weg, bezaaid met rozen, Zij wachten 't heil, door God hun toegezeid. Hij kent hun tijd; zij zien, in spijt der bozen, Hun erfenis bewaard in eeuwigheid.

20 Mededelingen L.v.K 444: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps 45: 2 NB Gebed Schriftlezing: Zach. 6 : 1 - 8 Openb. 19: 11 - 16 Ps. 86: 1, 2 Preek Ps. 37: 6, 9 Collecte Dankgebed Geloofsbelijdenis L.v.K 476: 5 Zegen Liturgie zondag 27 juli

21 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

22 Mededelingen L.v.K 444: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps 45: 2 NB Gebed Schriftlezing: Zach. 6 : 1 - 8 Openb. 19: 11 - 16 Ps. 86: 1, 2 Preek Ps. 37: 6, 9 Collecte Dankgebed Geloofsbelijdenis L.v.K 476: 5 Zegen Liturgie zondag 27 juli

23 Mededelingen L.v.K 444: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps 45: 2 NB Gebed Schriftlezing: Zach. 6 : 1 - 8 Openb. 19: 11 - 16 Ps. 86: 1, 2 Preek Ps. 37: 6, 9 Collecte Dankgebed Geloofsbelijdenis L.v.K 476: 5 Zegen Liturgie zondag 27 juli

24 Mededelingen L.v.K 444: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps 45: 2 NB Gebed Schriftlezing: Zach. 6 : 1 - 8 Openb. 19: 11 - 16 Ps. 86: 1, 2 Preek Ps. 37: 6, 9 Collecte Dankgebed Geloofsbelijdenis L.v.K 476: 5 Zegen Liturgie zondag 27 juli

25 L.v.K 476: 5 5 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

26 Mededelingen L.v.K 444: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps 45: 2 NB Gebed Schriftlezing: Zach. 6 : 1 - 8 Openb. 19: 11 - 16 Ps. 86: 1, 2 Preek Ps. 37: 6, 9 Collecte Dankgebed Geloofsbelijdenis L.v.K 476: 5 Zegen Liturgie zondag 27 juli

27 Volgende week hoopt Ds. J. Vogel uit Eindhoven in beide diensten voor te gaan Inkomsten t.b.v. Geluidsinstallatie


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf Het thema is: De Heere staat op tot de strijd en de."

Verwante presentaties


Ads door Google