De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. G. Schenau Hemels moederschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. G. Schenau Hemels moederschap."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. G. Schenau Hemels moederschap

2 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Ps. 122: 1,3 Stil gebed Votum en groet Lied 234 Gebed Schriftlezing: Jesaja 66: 5 - 17 Hand. 1: 1-5 en 12-14 Joh. de H. 57 Verkondiging SB. 11: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 71: 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 71: 11, 13 NB Zegen

3 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Ps. 122: 1,3 Stil gebed Votum en groet Lied 234 Gebed Schriftlezing: Jesaja 66: 5 - 17 Hand. 1: 1-5 en 12-14 Joh. de H. 57 Verkondiging SB. 11: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 71: 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 71: 11, 13 NB Zegen

4 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Ps. 122: 1,3 Stil gebed Votum en groet Lied 234 Gebed Schriftlezing: Jesaja 66: 5 - 17 Hand. 1: 1-5 en 12-14 Joh. de H. 57 Verkondiging SB. 11: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 71: 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 71: 11, 13 NB Zegen

5 Ik ben verblijd, wanneer men mij Godvruchtig opwekt: zie, wij staan Gereed, om naar Gods huis te gaan; Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, Wij treden uwe poorten in; Daar staan, o Godsstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, Wèl saâmgevoegd; wie haar beschouwt, Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. Ps. 122: 1,3 NB

6 Dat vreed', en aangename rust, En milde zegen u verblij'; Dat welvaart in uw vesting zij, In uw paleizen vreugd' en lust. Om vriend en broed'ren spreek ik nu:,,De vrede zij en blijv' in u; Nooit moet haar nijd of twist verkloeken; Om 's HEEREN huis, in u gebouwd, Waar onze God Zijn woning houdt, Zal ik het goede voor u zoeken. Ps. 122: 1,3 NB

7 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Ps. 122: 1,3 Stil gebed Votum en groet Lied 234 Gebed Schriftlezing: Jesaja 66: 5 - 17 Hand. 1: 1-5 en 12-14 Joh. de H. 57 Verkondiging SB. 11: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 71: 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 71: 11, 13 NB Zegen

8 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Ps. 122: 1,3 Stil gebed Votum en groet Lied 234 Gebed Schriftlezing: Jesaja 66: 5 - 17 Hand. 1: 1-5 en 12-14 Joh. de H. 57 Verkondiging SB. 11: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 71: 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 71: 11, 13 NB Zegen

9 Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen als zonlicht om de bloemen een moeder om haar kind. Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind. Lied 234

10 Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging. Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid. Lied 234

11 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Ps. 122: 1,3 Stil gebed Votum en groet Lied 234 Gebed Schriftlezing: Jesaja 66: 5 - 17 Hand. 1: 1-5 en 12-14 Joh. de H. 57 Verkondiging SB. 11: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 71: 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 71: 11, 13 NB Zegen

12 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Ps. 122: 1,3 Stil gebed Votum en groet Lied 234 Gebed Schriftlezing: Jesaja 66: 5 - 17 Hand. 1: 1-5 en 12-14 Joh. de H. 57 Verkondiging SB. 11: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 71: 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 71: 11, 13 NB Zegen

13 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Ps. 122: 1,3 Stil gebed Votum en groet Lied 234 Gebed Schriftlezing: Jesaja 66: 5 - 17 Hand. 1: 1-5 en 12-14 Joh. de H. 57 Verkondiging SB. 11: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 71: 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 71: 11, 13 NB Zegen

14 Er komen stromen van zegen Dat heeft Gods woord ons beloofd Stromen verkwikkend als regen Vloeien tot elk die gelooft Stromen van zegen Komen als plasregens neer Nu vallen drupp’len reeds neder Zend ons die stromen, o Heer Joh. de H. 57

15 Er komen stromen van zegen Heerlijk verkwikkend zal ’t zijn Op de valleien en bergen Zal er nieuw leven dan zijn Stromen van zegen Komen als plasregens neer Nu vallen drupp’len reeds neder Zend ons die stromen, o Heer Joh. de H. 57

16 Er komen stromen van zegen Zend ons die heilstroom nu neer Geef ons de grote verkwikking Geef z’ ons voortdurend, o Heer Stromen van zegen Komen als plasregens neer Nu vallen drupp’len reeds neder Zend ons die stromen, o Heer Joh. de H. 57

17 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Ps. 122: 1,3 Stil gebed Votum en groet Lied 234 Gebed Schriftlezing: Jesaja 66: 5 - 17 Hand. 1: 1-5 en 12-14 Joh. de H. 57 Verkondiging SB. 11: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 71: 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 71: 11, 13 NB Zegen

18 Verkondiging Schriftlezing: Jesaja 66: 5 - 17 Hand. 1: 1-5 en 12-14 Tekst: Jesaja 66: 13 >>> SB. 11: 1, 2, 3, 4 Hemels moederschap

19

20 Verkondiging Schriftlezing: Jesaja 66: 5 - 17 Hand. 1: 1-5 en 12-14 Tekst: Jesaja 66: 13 >>> SB. 11: 1, 2, 3, 4 Hemels moederschap

21

22 Verkondiging Schriftlezing: Jesaja 66: 5 - 17 Hand. 1: 1-5 en 12-14 Tekst: Jesaja 66: 13 >>> SB. 11: 1, 2, 3, 4 Hemels moederschap

23 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Ps. 122: 1,3 Stil gebed Votum en groet Lied 234 Gebed Schriftlezing: Jesaja 66: 5 - 17 Hand. 1: 1-5 en 12-14 Joh. de H. 57 Verkondiging SB. 11: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 71: 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 71: 11, 13 NB Zegen

24 Zingt luid een lied dat al uw vreugd’, o hemelen vertolkt. Juich aarde, bergen weest verheugd, want God vertroost Zijn volk. SB. 11: 1, 2, 3, 4

25 Hij staat, hoe donker ook de nacht, steeds met Zijn hulp gereed. Waarom, o Sion, dan uw klacht alsof Hij u vergeet? SB. 11: 1, 2, 3, 4

26 Vergeet een moeder ooit haar kind dat zij ter wereld bracht, zodat het niet de liefde vindt waarop het hulp’loos wacht? SB. 11: 1, 2, 3, 4

27 Wanneer dat toch gebeuren zou, dan wil Ik, dat gij weet, dat groot en blijvend is Mijn trouw en Ik u nooit vergeet. SB. 11: 1, 2, 3, 4

28 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Ps. 122: 1,3 Stil gebed Votum en groet Lied 234 Gebed Schriftlezing: Jesaja 66: 5 - 17 Hand. 1: 1-5 en 12-14 Joh. de H. 57 Verkondiging SB. 11: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 71: 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 71: 11, 13 NB Zegen

29 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kerkelijke kassen Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

30 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Ps. 122: 1,3 Stil gebed Votum en groet Lied 234 Gebed Schriftlezing: Jesaja 66: 5 - 17 Hand. 1: 1-5 en 12-14 Joh. de H. 57 Verkondiging SB. 11: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 71: 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 71: 11, 13 NB Zegen

31 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Ps. 122: 1,3 Stil gebed Votum en groet Lied 234 Gebed Schriftlezing: Jesaja 66: 5 - 17 Hand. 1: 1-5 en 12-14 Joh. de H. 57 Verkondiging SB. 11: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 71: 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 71: 11, 13 NB Zegen

32 Sinds mij mijn moeder had ontvangen en vormde in haar schoot, waart Gij mijn hulp in nood. U Heer, U loven mijn gezangen; verlosser van mijn leven, uw naam zij hoog verheven. Ps. 71: 4 NB

33 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Ps. 122: 1,3 Stil gebed Votum en groet Lied 234 Gebed Schriftlezing: Jesaja 66: 5 - 17 Hand. 1: 1-5 en 12-14 Joh. de H. 57 Verkondiging SB. 11: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 71: 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 71: 11, 13 NB Zegen

34 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Ps. 122: 1,3 Stil gebed Votum en groet Lied 234 Gebed Schriftlezing: Jesaja 66: 5 - 17 Hand. 1: 1-5 en 12-14 Joh. de H. 57 Verkondiging SB. 11: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 71: 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 71: 11, 13 NB Zegen

35 Ps. 71: 11, 13 NB Ik zie, o Heer, uw trouw oprijzen tot in de hemel hoog, zij blinkt voor ieders oog. Gij toont uw macht in gunstbewijzen, voor U moet alles wijken, Heer, wie is uw gelijke!

36 Ps. 71: 11, 13 NB Vermeerder Gij mijn kracht, o Here, geef dat ik dag aan dag uw troost ervaren mag. Dan zal ik vrolijk musiceren, uw trouw, uw zegeningen, o Heilige, bezingen.

37 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Ps. 122: 1,3 Stil gebed Votum en groet Lied 234 Gebed Schriftlezing: Jesaja 66: 5 - 17 Hand. 1: 1-5 en 12-14 Joh. de H. 57 Verkondiging SB. 11: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 71: 4 NB Geloofsbelijdenis Zegen

38 Volgende week zondag hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. G. Schenau Hemels moederschap."

Verwante presentaties


Ads door Google