De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De verkondiging als sleutel van de hemel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De verkondiging als sleutel van de hemel."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De verkondiging als sleutel van de hemel

2 Liturgie zondag 7 september Mededelingen Lied 326: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 1, 4 NB Gebed Schriftlezing: Johannes 3: 14-18 en 36 Mattheüs 16: 13-20 Ps. 95: 4 HC 31: 83-84 Verkondiging Ps. 56: 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 73: 11 NB Geloofsbelijdenis JdH 140: 1, 2 Zegen

3 Liturgie zondag 7 september Mededelingen Lied 326: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 1, 4 NB Gebed Schriftlezing: Johannes 3: 14-18 en 36 Mattheüs 16: 13-20 Ps. 95: 4 HC 31: 83-84 Verkondiging Ps. 56: 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 73: 11 NB Geloofsbelijdenis JdH 140: 1, 2 Zegen

4 Liturgie zondag 7 september Mededelingen Lied 326: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 1, 4 NB Gebed Schriftlezing: Johannes 3: 14-18 en 36 Mattheüs 16: 13-20 Ps. 95: 4 HC 31: 83-84 Verkondiging Ps. 56: 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 73: 11 NB Geloofsbelijdenis JdH 140: 1, 2 Zegen

5 Lied 326: 1, 2 Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heren aangezicht.

6 Lied 326: 1, 2 God opent hart en oren, opdat wij in geloof zijn roepstem zouden horen, voor and're stemmen doof. Gods woord gordt mensen aan, om zonder te versagen het smalle pad te gaan en stil het kruis te dragen achter hun Heiland aan.

7 Liturgie zondag 7 september Mededelingen Lied 326: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 1, 4 NB Gebed Schriftlezing: Johannes 3: 14-18 en 36 Mattheüs 16: 13-20 Ps. 95: 4 HC 31: 83-84 Verkondiging Ps. 56: 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 73: 11 NB Geloofsbelijdenis JdH 140: 1, 2 Zegen

8 Liturgie zondag 7 september Mededelingen Lied 326: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 1, 4 NB Gebed Schriftlezing: Johannes 3: 14-18 en 36 Mattheüs 16: 13-20 Ps. 95: 4 HC 31: 83-84 Verkondiging Ps. 56: 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 73: 11 NB Geloofsbelijdenis JdH 140: 1, 2 Zegen

9 Ps. 111: 1, 4 NB Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem, den Heer in 't midden der getrouwen. Groot zijn de daden van den Heer, Hij doet wie lust heeft aan zijn leer de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

10 Ps. 111: 1, 4 NB Hoe recht is zijner handen werk, de waarheid zelf, volmaakt en sterk, hoe heilzaam zijn gegeven orde! Hij spreekt zijn wil uit en voortaan wordt daar nooit meer aan afgedaan, ieder moet Hem gehoorzaam worden.

11 Liturgie zondag 7 september Mededelingen Lied 326: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 1, 4 NB Gebed Schriftlezing: Johannes 3: 14-18 en 36 Mattheüs 16: 13-20 Ps. 95: 4 HC 31: 83-84 Verkondiging Ps. 56: 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 73: 11 NB Geloofsbelijdenis JdH 140: 1, 2 Zegen

12 Liturgie zondag 7 september Mededelingen Lied 326: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 1, 4 NB Gebed Schriftlezing: Johannes 3: 14-18 en 36 Mattheüs 16: 13-20 Ps. 95: 4 HC 31: 83-84 Verkondiging Ps. 56: 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 73: 11 NB Geloofsbelijdenis JdH 140: 1, 2 Zegen

13 Liturgie zondag 7 september Mededelingen Lied 326: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 1, 4 NB Gebed Schriftlezing: Johannes 3: 14-18 en 36 Mattheüs 16: 13-20 Ps. 95: 4 HC 31: 83-84 Verkondiging Ps. 56: 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 73: 11 NB Geloofsbelijdenis JdH 140: 1, 2 Zegen

14 Ps. 95: 4 Want Hij is onze God, en wij Zijn ’t volk van Zijne heerschappij, De schapen, die Zijn hand wil weiden; Zo gij Zijn stem dan heden hoort, Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; Verhardt u niet, maar laat u leiden.

15 Liturgie zondag 7 september Mededelingen Lied 326: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 1, 4 NB Gebed Schriftlezing: Johannes 3: 14-18 en 36 Mattheüs 16: 13-20 Ps. 95: 4 HC 31: 83-84 Verkondiging Ps. 56: 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 73: 11 NB Geloofsbelijdenis JdH 140: 1, 2 Zegen

16 Liturgie zondag 7 september Mededelingen Lied 326: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 1, 4 NB Gebed Schriftlezing: Johannes 3: 14-18 en 36 Mattheüs 16: 13-20 Ps. 95: 4 HC 31: 83-84 Verkondiging Ps. 56: 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 73: 11 NB Geloofsbelijdenis JdH 140: 1, 2 Zegen

17 Verkondiging Schriftlezing: Johannes 3: 14-18 en 36 Mattheüs 16: 13-20 HC 31: 83-84 >>> Ps. 56: 5, 6 De verkondiging als sleutel van de hemel

18 Verkondiging Schriftlezing: Johannes 3: 14-18 en 36 Mattheüs 16: 13-20 HC 31: 83-84 >>> Ps. 56: 5, 6 De verkondiging als sleutel van de hemel 1)Hoe die sleutel gebruikt wordt 2)Hoe die sleutel opent 3)Hoe die sleutel sluit

19 Liturgie zondag 7 september Mededelingen Lied 326: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 1, 4 NB Gebed Schriftlezing: Johannes 3: 14-18 en 36 Mattheüs 16: 13-20 Ps. 95: 4 HC 31: 83-84 Verkondiging Ps. 56: 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 73: 11 NB Geloofsbelijdenis JdH 140: 1, 2 Zegen

20 Ps. 56: 5, 6 Ik roem in God; ik prijs ’t onfeilbaar woord; Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; ’k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; Wat sterv’ling zou mij schenden? Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden Mij bijstand boodt, en ’t onheil af zoudt wenden, Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, Door ijver aangespoord.

21 Ps. 56: 5, 6 Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot’; Gij zijt voor mij een schild in allen nood; Gij hebt mijn smart verdreven; Uw dierb’re gunst is m’ altoos bijgebleven; ’k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; Zo word’ door mij Zijn naam altoos verheven; Zo word’ Zijn lof vergroot.

22 Liturgie zondag 7 september Mededelingen Lied 326: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 1, 4 NB Gebed Schriftlezing: Johannes 3: 14-18 en 36 Mattheüs 16: 13-20 Ps. 95: 4 HC 31: 83-84 Verkondiging Ps. 56: 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 73: 11 NB Geloofsbelijdenis JdH 140: 1, 2 Zegen

23 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kerkelijke kassen Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

24 Liturgie zondag 7 september Mededelingen Lied 326: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 1, 4 NB Gebed Schriftlezing: Johannes 3: 14-18 en 36 Mattheüs 16: 13-20 Ps. 95: 4 HC 31: 83-84 Verkondiging Ps. 56: 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 73: 11 NB Geloofsbelijdenis JdH 140: 1, 2 Zegen

25 Liturgie zondag 7 september Mededelingen Lied 326: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 1, 4 NB Gebed Schriftlezing: Johannes 3: 14-18 en 36 Mattheüs 16: 13-20 Ps. 95: 4 HC 31: 83-84 Verkondiging Ps. 56: 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 73: 11 NB Geloofsbelijdenis JdH 140: 1, 2 Zegen

26 Ps. 73: 11 NB Want allen die U verre staan, zij zullen eens te gronde gaan. Gij stort hen neer in de ellende, die zich in ontrouw van U wenden. Maar 't is mijn ziel en zaligheid te zijn bij God, die zelf mij leidt. 'k Vertrouw op Hem geheel en al, den Heer, wiens werk ik roemen zal.

27 Liturgie zondag 7 september Mededelingen Lied 326: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 1, 4 NB Gebed Schriftlezing: Johannes 3: 14-18 en 36 Mattheüs 16: 13-20 Ps. 95: 4 HC 31: 83-84 Verkondiging Ps. 56: 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 73: 11 NB Geloofsbelijdenis JdH 140: 1, 2 Zegen

28 Liturgie zondag 7 september Mededelingen Lied 326: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 1, 4 NB Gebed Schriftlezing: Johannes 3: 14-18 en 36 Mattheüs 16: 13-20 Ps. 95: 4 HC 31: 83-84 Verkondiging Ps. 56: 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 73: 11 NB Geloofsbelijdenis JdH 140: 1, 2 Zegen

29 JdH 140: 1, 2 Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan om vrede te bekomen. Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij.

30 JdH 140: 1, 2 Die open poort laat d' ingang vrij, aan wie komt binnen vlieden; aan rijk en arm, aan u en mij komt Jezus vrede bieden. Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij.

31 Liturgie zondag 7 september Mededelingen Lied 326: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 111: 1, 4 NB Gebed Schriftlezing: Johannes 3: 14-18 en 36 Mattheüs 16: 13-20 Ps. 95: 4 HC 31: 83-84 Verkondiging Ps. 56: 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 73: 11 NB Geloofsbelijdenis JdH 140: 1, 2 Zegen

32 Volgende week zondag hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De verkondiging als sleutel van de hemel."

Verwante presentaties


Ads door Google