De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Liturgie zondag 20 juli Mededelingen LvK. 296: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 98: 1 Lezen van Gods wet Ps. 36: 2 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 14: 6 - 11 Ps. 75: 3, 5 en 6 NB Tekst: Openb. 14: 6 - 11 Preek JdH. 890: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 14 Zegen

3 Liturgie zondag 20 juli Mededelingen LvK. 296: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 98: 1 Lezen van Gods wet Ps. 36: 2 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 14: 6 - 11 Ps. 75: 3, 5 en 6 NB Tekst: Openb. 14: 6 - 11 Preek JdH. 890: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 14 Zegen

4 Liturgie zondag 20 juli Mededelingen LvK. 296: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 98: 1 Lezen van Gods wet Ps. 36: 2 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 14: 6 - 11 Ps. 75: 3, 5 en 6 NB Tekst: Openb. 14: 6 - 11 Preek JdH. 890: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 14 Zegen

5 LvK. 296: 1 en 3 Ik kom met haast, roept Jezus' stem. Hij heeft de dood verslagen. Nu zal al wie gelooft in Hem de kroon des levens dragen. Wijk niet van Hem. Hoor naar zijn stem. Reeds wenken ons van boven de scharen, die Hem loven.

6 LvK. 296: 1 en 3 Ik kom met haast, houd wat gij hebt, nog is de worst'ling gaande. Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, houd in de strijd u staande. Zie op naar Mij: Ik blijf nabij. Ik houd u vast in 't lijden. Niets zal u van Mij scheiden.

7 Liturgie zondag 20 juli Mededelingen LvK. 296: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 98: 1 Lezen van Gods wet Ps. 36: 2 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 14: 6 - 11 Ps. 75: 3, 5 en 6 NB Tekst: Openb. 14: 6 - 11 Preek JdH. 890: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 14 Zegen

8 Liturgie zondag 20 juli Mededelingen LvK. 296: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 98: 1 Lezen van Gods wet Ps. 36: 2 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 14: 6 - 11 Ps. 75: 3, 5 en 6 NB Tekst: Openb. 14: 6 - 11 Preek JdH. 890: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 14 Zegen

9 Ps. 98: 1 Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, Dien groten God, die wond’ren deed; Zijn rechterhand, vol sterkt’ en ere, Zijn heilig’ arm wrocht heil na leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden; Nu heeft Hij zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden, Voor ’t heidendom ten toon gespreid.

10 Liturgie zondag 20 juli Mededelingen LvK. 296: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 98: 1 Lezen van Gods wet Ps. 36: 2 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 14: 6 - 11 Ps. 75: 3, 5 en 6 NB Tekst: Openb. 14: 6 - 11 Preek JdH. 890: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 14 Zegen

11 Liturgie zondag 20 juli Mededelingen LvK. 296: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 98: 1 Lezen van Gods wet Ps. 36: 2 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 14: 6 - 11 Ps. 75: 3, 5 en 6 NB Tekst: Openb. 14: 6 - 11 Preek JdH. 890: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 14 Zegen

12 Ps. 36: 2 NB Uw heil is als de hemel hoog, uw trouw verheft zich voor ons oog tot in de hoogste wolken. Uw recht is als de bergen vast, uw oordeel als de vloed die wast, tot schrik voor alle volken. Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, ja, over mens en dier wilt Gij alom uw vleug'len spreiden. Bij U te wonen, Heer, is goed, met spijs en drank in overvloed wilt Gij ons hart verblijden.

13 Liturgie zondag 20 juli Mededelingen LvK. 296: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 98: 1 Lezen van Gods wet Ps. 36: 2 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 14: 6 - 11 Ps. 75: 3, 5 en 6 NB Tekst: Openb. 14: 6 - 11 Preek JdH. 890: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 14 Zegen

14 Liturgie zondag 20 juli Mededelingen LvK. 296: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 98: 1 Lezen van Gods wet Ps. 36: 2 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 14: 6 - 11 Ps. 75: 3, 5 en 6 NB Tekst: Openb. 14: 6 - 11 Preek JdH. 890: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 14 Zegen

15 Liturgie zondag 20 juli Mededelingen LvK. 296: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 98: 1 Lezen van Gods wet Ps. 36: 2 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 14: 6 - 11 Ps. 75: 3, 5 en 6 NB Tekst: Openb. 14: 6 - 11 Preek JdH. 890: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 14 Zegen

16 Ps. 75: 3, 5 en 6 NB Allen die hoogmoedig zijt, en onrecht pleegt, toomt u in. Gij die goddeloos van zin heft de hoorn der ijdelheid, spreekt niet met zo hoge hals, al uw praal is voos en vals.

17 Ps. 75: 3, 5 en 6 NB 't Is de Heer die in zijn hand een beker heeft die Hij vult in zijn heilig ongeduld, die Hij vult tot aan de rand met de wijn die schuimt als bloed, bruist in volle overvloed.

18 Ps. 75: 3, 5 en 6 NB Zelf zal Hij de schenker zijn, de schenker zijn en Hij dwingt elke zondaar dat hij drinkt, drinkt de droesem van de wijn, drinkt de toorn met bitt're mond, slurpt zijn gramschap tot de grond.

19 Liturgie zondag 20 juli Mededelingen LvK. 296: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 98: 1 Lezen van Gods wet Ps. 36: 2 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 14: 6 - 11 Ps. 75: 3, 5 en 6 NB Tekst: Openb. 14: 6 - 11 Preek JdH. 890: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 14 Zegen

20 Preek > JdH. 890: 1, 2 en 3 Schriftlezing en tekst: Openb. 14: 6-11 Je laatste kans!?

21 Preek > JdH. 890: 1, 2 en 3 Schriftlezing en tekst: Openb. 14: 6-11 Je laatste kans! ? 1. Het oordeel komt 2. De opdracht klemt 3. Het evangelie klinkt

22 JdH. 890: 1, 2 en 3 Ieder uur, ied're stap brengt ons nader Bij de grens van leven en dood Heeft de Heiland uw paspoort getekend? Met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot? Koor: Nog is het tijd, de Heer geeft gena De toegang is vrij door Golgotha Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens Is uw paspoort getekend, o mens?

23 JdH. 890: 1, 2 en 3 Gij kunt zelf de tol niet betalen Zilver en goud verliest daar zijn macht Slechts het kruis is uw paspoort geeft toegang Tot het land waar de Heiland u wacht Koor: Nog is het tijd, de Heer geeft gena De toegang is vrij door Golgotha Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens Is uw paspoort getekend, o mens?

24 JdH. 890: 1, 2 en 3 Het is nu het uur der beslissing Bij de grens begint het gericht O, geloof in de Heiland uw Redder En hij voert u naar 't eeuwige licht Koor: Nog is het tijd, de Heer geeft gena De toegang is vrij door Golgotha Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens Is uw paspoort getekend, o mens?

25 Liturgie zondag 20 juli Mededelingen LvK. 296: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 98: 1 Lezen van Gods wet Ps. 36: 2 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 14: 6 - 11 Ps. 75: 3, 5 en 6 NB Tekst: Openb. 14: 6 - 11 Preek JdH. 890: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 14 Zegen

26 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Zending Uitgang: rente, aflossing en onderhoud

27 Liturgie zondag 20 juli Mededelingen LvK. 296: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 98: 1 Lezen van Gods wet Ps. 36: 2 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 14: 6 - 11 Ps. 75: 3, 5 en 6 NB Tekst: Openb. 14: 6 - 11 Preek JdH. 890: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 14 Zegen

28 Ps. 73: 14 Wie, ver van U, de weelde zoekt, Vergaat eerlang en wordt vervloekt; Gij roeit hen uit, die afhoereren, En U den trotsen nek toekeren; Maar ’t is mij goed, mijn zaligst lot, Nabij te wezen bij mijn God; ’k Vertrouw op Hem geheel en al, Den HEER, wiens werk ik roemen zal.

29 Liturgie zondag 20 juli Mededelingen LvK. 296: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 98: 1 Lezen van Gods wet Ps. 36: 2 NB Gebed Schriftlezing: Openb. 14: 6 - 11 Ps. 75: 3, 5 en 6 NB Tekst: Openb. 14: 6 - 11 Preek JdH. 890: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 14 Zegen

30 Vanmiddag zal ds. A.G.M. Weststrate de dienst te leiden. De dienst begint om 17.00 uur


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google