De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Christus gaat naar het Vaderhuis

2 Liturgie Hemelvaartsdag
Mededelingen SB. 18: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 47: 2 NB Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 9 – 11 Johannes 14: 1 – 6 Ps. 68: 9, 16 Tekst: Joh. 14: 1- 3 Verkondiging Lied 229: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12 Geloofsbelijdenis Ps. 91: 1 NB Zegen

3 Liturgie Hemelvaartsdag
Mededelingen SB. 18: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 47: 2 NB Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 9 – 11 Johannes 14: 1 – 6 Ps. 68: 9, 16 Tekst: Joh. 14: 1- 3 Verkondiging Lied 229: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12 Geloofsbelijdenis Ps. 91: 1 NB Zegen

4 Liturgie Hemelvaartsdag
Mededelingen SB. 18: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 47: 2 NB Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 9 – 11 Johannes 14: 1 – 6 Ps. 68: 9, 16 Tekst: Joh. 14: 1- 3 Verkondiging Lied 229: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12 Geloofsbelijdenis Ps. 91: 1 NB Zegen

5 SB. 18: 1, 2, 3 Hoort, dit is een woord ten leven, Christus die ten hemel vaart: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aard; o, verkondigt alle volken wat u werd geopenbaard!

6 SB. 18: 1, 2, 3 Roept hen op zich om te keren, nodigt allen tot het feest. Doopt hen in de naam des Heeren, Vader, Zoon en Heil’ge Geest; dat zij mijn geboden leren, trouw ‑ en liefde allermeest.

7 SB. 18: 1, 2, 3 Ik ben met u, alle dagen, nu en tot in eeuwigheid! Van mijn Rijk zult gij gewagen, gaat dan heen, gaat wereldwijd, gaat, tot aan het eind der dagen ‑ Ik ben met u, voor altijd!

8 Liturgie Hemelvaartsdag
Mededelingen SB. 18: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 47: 2 NB Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 9 – 11 Johannes 14: 1 – 6 Ps. 68: 9, 16 Tekst: Joh. 14: 1- 3 Verkondiging Lied 229: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12 Geloofsbelijdenis Ps. 91: 1 NB Zegen

9 Liturgie Hemelvaartsdag
Mededelingen SB. 18: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 47: 2 NB Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 9 – 11 Johannes 14: 1 – 6 Ps. 68: 9, 16 Tekst: Joh. 14: 1- 3 Verkondiging Lied 229: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12 Geloofsbelijdenis Ps. 91: 1 NB Zegen

10 Ps. 47: 2 NB God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal meldt het overal. Zingt Gods eer, heft aan, 's Konings eer, heft aan. Heel de aarde hoort naar des Heren woord, is zijn rijksgebied. Zingt een kroningslied! Die de volken leidt troont in heiligheid.

11 Liturgie Hemelvaartsdag
Mededelingen SB. 18: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 47: 2 NB Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 9 – 11 Johannes 14: 1 – 6 Ps. 68: 9, 16 Tekst: Joh. 14: 1- 3 Verkondiging Lied 229: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12 Geloofsbelijdenis Ps. 91: 1 NB Zegen

12 Liturgie Hemelvaartsdag
Mededelingen SB. 18: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 47: 2 NB Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 9 – 11 Johannes 14: 1 – 6 Ps. 68: 9, 16 Tekst: Joh. 14: 1- 3 Verkondiging Lied 229: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12 Geloofsbelijdenis Ps. 91: 1 NB Zegen

13 Liturgie Hemelvaartsdag
Mededelingen SB. 18: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 47: 2 NB Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 9 – 11 Johannes 14: 1 – 6 Ps. 68: 9, 16 Tekst: Joh. 14: 1- 3 Verkondiging Lied 229: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12 Geloofsbelijdenis Ps. 91: 1 NB Zegen

14 Ps. 68: 9, 16 Gods wagens, boven ’t luchtig zwerk,
Zijn tien- en tienmaal duizend sterk, Verdubbeld in getalen. Bij hen is Zijne Majesteit, Een Sinaï in heiligheid, Omringd van bliksemstralen. Gij voert ten hemel op, vol eer; De kerker werd Uw buit, o HEER! Gij zaagt Uw strijd bekronen Met gaven, tot der mensen troost, Opdat zelfs ’t wederhorig kroost Altijd bij U zou wonen.

15 Ps. 68: 9, 16 Gij koninkrijken, zingt Gods lof;
Heft psalmen op naar ’t hemelhof, Van ouds Zijn troon en woning; Waar Hij, bekleed met eer en macht, Zijn sterke stem verheft met kracht, En heerst als Sions Koning. Geeft sterkt’ aan onzen God en HEER; Hij heeft in Israël Zijn eer En hoogheid willen tonen. Erkent dien God; Hij is geducht; En doet Zijn sterkte boven lucht En boven wolken wonen.

16 Liturgie Hemelvaartsdag
Mededelingen SB. 18: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 47: 2 NB Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 9 – 11 Johannes 14: 1 – 6 Ps. 68: 9, 16 Tekst: Joh. 14: 1- 3 Verkondiging Lied 229: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12 Geloofsbelijdenis Ps. 91: 1 NB Zegen

17 Liturgie Hemelvaartsdag
Mededelingen SB. 18: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 47: 2 NB Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 9 – 11 Johannes 14: 1 – 6 Ps. 68: 9, 16 Tekst: Joh. 14: 1- 3 Verkondiging Lied 229: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12 Geloofsbelijdenis Ps. 91: 1 NB Zegen

18 Christus gaat naar het Vaderhuis
Verkondiging Christus gaat naar het Vaderhuis Schriftlezing: Handelingen 1: 9 – 11 Johannes 14: 1 – 6 Tekst: Johannes 14: 1 – 3 >>> Lied 229: 1, 4, 5

19 Christus gaat naar het Vaderhuis
Verkondiging Christus gaat naar het Vaderhuis 1) Dubbele opdracht 2) Driedubbele belofte 3) Eén enkel doel Schriftlezing: Handelingen 1: 9 – 11 Johannes 14: 1 – 6 Tekst: Johannes 14: 1 – 3 >>> Lied 229: 1, 4, 5

20 Liturgie Hemelvaartsdag
Mededelingen SB. 18: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 47: 2 NB Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 9 – 11 Johannes 14: 1 – 6 Ps. 68: 9, 16 Tekst: Joh. 14: 1- 3 Verkondiging Lied 229: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12 Geloofsbelijdenis Ps. 91: 1 NB Zegen

21 Lied 229: 1, 4, 5 De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning gaat tot zijn hemelwoning. Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan omstraald van morgenlicht voor 's Vaders aangezicht.

22 Lied 229: 1, 4, 5 Wie kan zijn hoog en heilig recht
ter wereld ooit verbreken? Wie zal Hem tegenspreken, die voor zijn kerk en pleit beslecht en haar na strijd en kruis voert in het vaderhuis.

23 Lied 229: 1, 4, 5 O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhind'ren, en open voor uw kindren de poorten van uw woning wijd. Laat, met uw feestkleed aan ons tot uw bruiloft gaan.

24 Liturgie Hemelvaartsdag
Mededelingen SB. 18: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 47: 2 NB Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 9 – 11 Johannes 14: 1 – 6 Ps. 68: 9, 16 Tekst: Joh. 14: 1- 3 Verkondiging Lied 229: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12 Geloofsbelijdenis Ps. 91: 1 NB Zegen

25 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kerkelijke kassen
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

26 Liturgie Hemelvaartsdag
Mededelingen SB. 18: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 47: 2 NB Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 9 – 11 Johannes 14: 1 – 6 Ps. 68: 9, 16 Tekst: Joh. 14: 1- 3 Verkondiging Lied 229: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12 Geloofsbelijdenis Ps. 91: 1 NB Zegen

27 Liturgie Hemelvaartsdag
Mededelingen SB. 18: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 47: 2 NB Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 9 – 11 Johannes 14: 1 – 6 Ps. 68: 9, 16 Tekst: Joh. 14: 1- 3 Verkondiging Lied 229: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12 Geloofsbelijdenis Ps. 91: 1 NB Zegen

28 Ps. 73: 12 ’k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn; U al mijn liefde waardig schatten Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door Uw raad, O God, mijn heil, mijn toeverlaat; En mij, hiertoe door U bereid, Opnemen in Uw heerlijkheid.

29 Liturgie Hemelvaartsdag
Mededelingen SB. 18: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 47: 2 NB Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 9 – 11 Johannes 14: 1 – 6 Ps. 68: 9, 16 Tekst: Joh. 14: 1- 3 Verkondiging Lied 229: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12 Geloofsbelijdenis Ps. 91: 1 NB Zegen

30 Liturgie Hemelvaartsdag
Mededelingen SB. 18: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 47: 2 NB Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 9 – 11 Johannes 14: 1 – 6 Ps. 68: 9, 16 Tekst: Joh. 14: 1- 3 Verkondiging Lied 229: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12 Geloofsbelijdenis Ps. 91: 1 NB Zegen

31 Ps. 91: 1 NB Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning; hij overnacht in veiligheid bij een almachtig koning. Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild, mijn toevlucht en mijn veste, op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt voor mij altijd het beste.

32 Liturgie Hemelvaartsdag
Mededelingen SB. 18: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 47: 2 NB Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 9 – 11 Johannes 14: 1 – 6 Ps. 68: 9, 16 Tekst: Joh. 14: 1- 3 Verkondiging Lied 229: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12 Geloofsbelijdenis Ps. 91: 1 NB Zegen

33 Vanmiddag: Gemeentedag


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google