De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger deze dienst Ds. J. van Mulligen Geniet van het leven!!

2 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 477: 1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1, 5, 6 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-34 Ps. 139: 1, 14 Tekst: 1 Kor. 15: 32b Verkondiging Collecte Dankgebed SB 26: 4 Geloofsbelijdenis SB 26: 5 Zegen

3 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 477: 1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1, 5, 6 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-34 Ps. 139: 1, 14 Tekst: 1 Kor. 15: 32b Verkondiging Collecte Dankgebed SB 26: 4 Geloofsbelijdenis SB 26: 5 Zegen

4 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 477: 1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1, 5, 6 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-34 Ps. 139: 1, 14 Tekst: 1 Kor. 15: 32b Verkondiging Collecte Dankgebed SB 26: 4 Geloofsbelijdenis SB 26: 5 Zegen

5 Lied 477: 1, 2 Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

6 Lied 477: 1, 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

7 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 477: 1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1, 5, 6 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-34 Ps. 139: 1, 14 Tekst: 1 Kor. 15: 32b Verkondiging Collecte Dankgebed SB 26: 4 Geloofsbelijdenis SB 26: 5 Zegen

8 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 477: 1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1, 5, 6 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-34 Ps. 139: 1, 14 Tekst: 1 Kor. 15: 32b Verkondiging Collecte Dankgebed SB 26: 4 Geloofsbelijdenis SB 26: 5 Zegen

9 Ps. 96: 1, 5, 6 Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE;
Zing, aarde, zing dien God ter ere; Looft ’s HEEREN naam met hart en mond; Vermeldt Zijn heil op ’t wereldrond; Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre.

10 Ps. 96: 1, 5, 6 Geeft d’ eer aan ’t eeuwig Opperwezen;
Zijn naam wordt nooit genoeg geprezen; Verheft Zijn deugden, blij te moê; Brengt in Zijn huis Hem offer toe, Hem, dien de volken moeten vrezen.

11 Ps. 96: 1, 5, 6 Aanbidt Hem need’rig al uw leven,
Hem, die, in ’t heiligdom verheven, Een Godd’lijk licht van zich verspreidt; Leer, aarde, voor Zijn majesteit, Leer voor Zijn aangezicht te beven.

12 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 477: 1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1, 5, 6 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-34 Ps. 139: 1, 14 Tekst: 1 Kor. 15: 32b Verkondiging Collecte Dankgebed SB 26: 4 Geloofsbelijdenis SB 26: 5 Zegen

13 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 477: 1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1, 5, 6 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-34 Ps. 139: 1, 14 Tekst: 1 Kor. 15: 32b Verkondiging Collecte Dankgebed SB 26: 4 Geloofsbelijdenis SB 26: 5 Zegen

14 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 477: 1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1, 5, 6 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-34 Ps. 139: 1, 14 Tekst: 1 Kor. 15: 32b Verkondiging Collecte Dankgebed SB 26: 4 Geloofsbelijdenis SB 26: 5 Zegen

15 Ps. 139: 1, 14 Niets is, o Oppermajesteit,
Bedekt voor Uw alwetendheid. Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; Gij weet mijn zitten en mijn staan; Wat ik beraad', of wil betrachten, Gij kent van verre mijn gedachten.

16 Ps. 139: 1, 14 Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER;
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? Beproef m', en zie, of mijn gemoed lets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; En doe mij toch met vaste schreden Den weg ter zaligheid betreden.

17 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 477: 1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1, 5, 6 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-34 Ps. 139: 1, 14 Tekst: 1 Kor. 15: 32b Verkondiging Collecte Dankgebed SB 26: 4 Geloofsbelijdenis SB 26: 5 Zegen

18 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 477: 1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1, 5, 6 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-34 Ps. 139: 1, 14 Tekst: 1 Kor. 15: 32b Verkondiging Collecte Dankgebed SB 26: 4 Geloofsbelijdenis SB 26: 5 Zegen

19 Verkondiging Geniet van het leven!! Schriftlezing:
1 Korintiërs 15:12-34 Tekst: 1 Korintiërs 15:32b

20 Verkondiging Geniet van het leven!! Hoe je daartoe komt Schriftlezing:
1 Korintiërs 15:12-34 Tekst: 1 Korintiërs 15:32b >>> Opw. 213

21 Opw. 213: 1, 2, 3 U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen, daald' een engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.

22 Opw. 213: 1, 2, 3 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, en zegt telkenkere: Christus overwint! U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer.

23 Opw. 213: 1, 2, 3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en dood. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer.

24 Verkondiging Geniet van het leven!! Hoe je dat beleeft Schriftlezing:
1 Korintiërs 15:12-34 Tekst: 1 Korintiërs 15:32b >>> Lied 219: 1, 2, 6

25 Lied 219: 1, 2, 6 Zingt ten hemel toe, juicht en jubelt Gode,
want Hij wordt niet moe voor ons uit te gaan als een vuur vooraan levenden en doden!

26 Lied 219: 1, 2, 6 Christus onze Heer is voor ons gestorven
en Hij daalde neer in het doodsgebied, deed de dood te niet in de nieuwe morgen.

27 Lied 219: 1, 2, 6 Daarom, zingt Hem toe! Hij is onze Heiland.
Wordt zijn lof niet moe! God is opgestaan om de hand te slaan aan de oude vijand.

28 Verkondiging Geniet van het leven!! Hoe het alleen maar kan
Schriftlezing: 1 Korintiërs 15:12-34 Tekst: 1 Korintiërs 15:32b >>> Ps. 146: 1, 3 NB

29 Ps. 146: 1, 3 NB Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft. Zing, mijn ziel, uw God ter ere, zing voor Hem zo lang gij leeft. Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor den Heer uw God.

30 Ps. 146: 1, 3 NB Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep. Want zijn heil zal niet voorbijgaan, God is trouw aan wat Hij schiep. Wat in hemel, zee of aard woont, is in zijn hand bewaard.

31 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 477: 1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1, 5, 6 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-34 Ps. 139: 1, 14 Tekst: 1 Kor. 15: 32b Verkondiging Collecte Dankgebed SB 26: 4 Geloofsbelijdenis SB 26: 5 Zegen

32 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Diaconie
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

33 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 477: 1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1, 5, 6 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-34 Ps. 139: 1, 14 Tekst: 1 Kor. 15: 32b Verkondiging Collecte Dankgebed SB 26: 4 Geloofsbelijdenis SB 26: 5 Zegen

34 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 477: 1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1, 5, 6 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-34 Ps. 139: 1, 14 Tekst: 1 Kor. 15: 32b Verkondiging Collecte Dankgebed SB 26: 4 Geloofsbelijdenis SB 26: 5 Zegen

35 SB 26: 4 Laat ons belijden deze hoop, van twijfel zij geen sprake, want God vervult wat Hij belooft, men kan er staat op maken. Elk spoor' de ander in de strijd tot liefde aan, tot dienstbaarheid, tezamen biddend, wakend.

36 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 477: 1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1, 5, 6 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-34 Ps. 139: 1, 14 Tekst: 1 Kor. 15: 32b Verkondiging Collecte Dankgebed SB 26: 4 Geloofsbelijdenis SB 26: 5 Zegen

37 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 477: 1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1, 5, 6 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-34 Ps. 139: 1, 14 Tekst: 1 Kor. 15: 32b Verkondiging Collecte Dankgebed SB 26: 4 Geloofsbelijdenis SB 26: 5 Zegen

38 SB 26: 5 Laat ons zo Gods gemeente zijn, trouw in zijn naam vergaderd. De tijd snelt haastig naar zijn eind, de grote dag komt nader. Laat luider onze roep zijn: kom, o Zoon, leid ons naar 't heiligdom, het huis van onze Vader.

39 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 477: 1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1, 5, 6 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-34 Ps. 139: 1, 14 Tekst: 1 Kor. 15: 32b Verkondiging Collecte Dankgebed SB 26: 4 Geloofsbelijdenis SB 26: 5 Zegen

40 Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor te gaan
ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google