De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. Groenleer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. Groenleer."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. Groenleer

2 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Ps. 25: 2, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 7 Gebed Schriftlezing: Numeri 24: 3 - 9 Ps. 118: 5, 10 NB Schriftlezing: Lucas 1: 67 - 79 Ps. 72: 7 NB Verkondiging Lied 67: 1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 127: 1 Geloofsbelijdenis Lied 127: 2 Zegen

3 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Ps. 25: 2, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 7 Gebed Schriftlezing: Numeri 24: 3 - 9 Ps. 118: 5, 10 NB Schriftlezing: Lucas 1: 67 - 79 Ps. 72: 7 NB Verkondiging Lied 67: 1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 127: 1 Geloofsbelijdenis Lied 127: 2 Zegen

4 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Ps. 25: 2, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 7 Gebed Schriftlezing: Numeri 24: 3 - 9 Ps. 118: 5, 10 NB Schriftlezing: Lucas 1: 67 - 79 Ps. 72: 7 NB Verkondiging Lied 67: 1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 127: 1 Geloofsbelijdenis Lied 127: 2 Zegen

5 Ps. 25: 2, 4 HEER', ai, maak mij Uwe wegen, Door Uw woord en Geest bekend; Leer mij, hoe die zijn gelegen, En waarheen G' Uw treden wendt, Leid mij in Uw waarheid, leer IJvrig mij Uw wet betrachten. Want Gij zijt mijn heil, o HEER', 'k Blijf U al den dag verwachten.

6 Ps. 25: 2, 4 's HEEREN goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal Hij door Onderwijzing hen, die dwalen, Brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden 't zacht gemoed In het effen recht des HEEREN. Wie Hem needrig valt te voet, Zal van Hem zijn wegen leren.

7 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Ps. 25: 2, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 7 Gebed Schriftlezing: Numeri 24: 3 - 9 Ps. 118: 5, 10 NB Schriftlezing: Lucas 1: 67 - 79 Ps. 72: 7 NB Verkondiging Lied 67: 1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 127: 1 Geloofsbelijdenis Lied 127: 2 Zegen

8 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Ps. 25: 2, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 7 Gebed Schriftlezing: Numeri 24: 3 - 9 Ps. 118: 5, 10 NB Schriftlezing: Lucas 1: 67 - 79 Ps. 72: 7 NB Verkondiging Lied 67: 1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 127: 1 Geloofsbelijdenis Lied 127: 2 Zegen

9 Ps. 25: 6, 7 Wie heeft lust den HEER' te vrezen, 't Allerhoogst en eeuwig goed? God zal Zelf zijn leidsman wezen, Leren, hoe hij wandlen moet. 't Goed, dat nimmermeer vergaat, Zal hij ongestoord verwerven, En zijn Godgeheiligd zaad Zal 't gezegend aardrijk erven.

10 Ps. 25: 6, 7 Gods verborgen omgang vinden Zielen, waar Zijn vrees in woont. 't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, Naar Zijn vreeverbond, getoond. d' Ogen houdt mijn stil gemoed Opwaarts, om op God te letten: Hij, die trouw is, zal mijn voet, Voeren uit der bozen netten.

11 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Ps. 25: 2, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 7 Gebed Schriftlezing: Numeri 24: 3 - 9 Ps. 118: 5, 10 NB Schriftlezing: Lucas 1: 67 - 79 Ps. 72: 7 NB Verkondiging Lied 67: 1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 127: 1 Geloofsbelijdenis Lied 127: 2 Zegen

12 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Ps. 25: 2, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 7 Gebed Schriftlezing: Numeri 24: 3 - 9 Ps. 118: 5, 10 NB Schriftlezing: Lucas 1: 67 - 79 Ps. 72: 7 NB Verkondiging Lied 67: 1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 127: 1 Geloofsbelijdenis Lied 127: 2 Zegen

13 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Ps. 25: 2, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 7 Gebed Schriftlezing: Numeri 24: 3 - 9 Ps. 118: 5, 10 NB Schriftlezing: Lucas 1: 67 - 79 Ps. 72: 7 NB Verkondiging Lied 67: 1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 127: 1 Geloofsbelijdenis Lied 127: 2 Zegen

14 Ps. 118: 5, 10 NB De Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het, die mijn heil bewerkte. Ik loof den Heer mijn leven lang. Hoort in hun kamp Gods knechten zingen nu Hij de zege heeft gebracht; Gods rechterhand doet grote dingen, Gods rechterhand heeft grote kracht!

15 Ps. 118: 5, 10 NB De Heer is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Nu worde 't offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht. Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd. Laat aller lof ten hemel rijzen; Gods liefde duurt in eeuwigheid.

16 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Ps. 25: 2, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 7 Gebed Schriftlezing: Numeri 24: 3 - 9 Ps. 118: 5, 10 NB Schriftlezing: Lucas 1: 67 - 79 Ps. 72: 7 NB Verkondiging Lied 67: 1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 127: 1 Geloofsbelijdenis Lied 127: 2 Zegen

17 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Ps. 25: 2, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 7 Gebed Schriftlezing: Numeri 24: 3 - 9 Ps. 118: 5, 10 NB Schriftlezing: Lucas 1: 67 - 79 Ps. 72: 7 NB Verkondiging Lied 67: 1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 127: 1 Geloofsbelijdenis Lied 127: 2 Zegen

18 Ps. 72: 7 NB Laat ons de grote naam bezingen van Hem die Israël leidt, want Hij alleen doet grote dingen, zijn roem vervull' de tijd. Looft God de Heer, Hij openbaarde zijn wonderen, zijn eer. Zijn heerlijkheid vervult de aarde. Ja, amen, looft de Heer.

19 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Ps. 25: 2, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 7 Gebed Schriftlezing: Numeri 24: 3 - 9 Ps. 118: 5, 10 NB Schriftlezing: Lucas 1: 67 - 79 Ps. 72: 7 NB Verkondiging Lied 67: 1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 127: 1 Geloofsbelijdenis Lied 127: 2 Zegen

20 Verkondiging Schriftlezing: Numeri 24: 3 – 9 Lucas 1: 67 - 79 >>> Lied 67: 1, 2, 3

21 NBV ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. 69 Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar, NBG1951 Geloofd zij de Here, de God van Israël, want Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht, 69 en heeft ons een hoorn des heils opgericht, in het huis van David, zijn knecht, BGT Alle eer aan de Heer, de God van Israël! Hij is gekomen om zijn volk te bevrijden. 69 Hij heeft ons een machtige redder gegeven, uit de familie van koning David.

22 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Ps. 25: 2, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 7 Gebed Schriftlezing: Numeri 24: 3 - 9 Ps. 118: 5, 10 NB Schriftlezing: Lucas 1: 67 - 79 Ps. 72: 7 NB Verkondiging Lied 67: 1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 127: 1 Geloofsbelijdenis Lied 127: 2 Zegen

23 Gezang 67

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Ps. 25: 2, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 7 Gebed Schriftlezing: Numeri 24: 3 - 9 Ps. 118: 5, 10 NB Schriftlezing: Lucas 1: 67 - 79 Ps. 72: 7 NB Verkondiging Lied 67: 1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 127: 1 Geloofsbelijdenis Lied 127: 2 Zegen

33 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Ps. 25: 2, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 7 Gebed Schriftlezing: Numeri 24: 3 - 9 Ps. 118: 5, 10 NB Schriftlezing: Lucas 1: 67 - 79 Ps. 72: 7 NB Verkondiging Lied 67: 1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 127: 1 Geloofsbelijdenis Lied 127: 2 Zegen

34 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kerkelijke kassen Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

35 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Ps. 25: 2, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 7 Gebed Schriftlezing: Numeri 24: 3 - 9 Ps. 118: 5, 10 NB Schriftlezing: Lucas 1: 67 - 79 Ps. 72: 7 NB Verkondiging Lied 67: 1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 127: 1 Geloofsbelijdenis Lied 127: 2 Zegen

36 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Ps. 25: 2, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 7 Gebed Schriftlezing: Numeri 24: 3 - 9 Ps. 118: 5, 10 NB Schriftlezing: Lucas 1: 67 - 79 Ps. 72: 7 NB Verkondiging Lied 67: 1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 127: 1 Geloofsbelijdenis Lied 127: 2 Zegen

37 Lied 127: 1 Gaat, stillen in den lande, uw Koning tegemoet, de intocht is ophanden van Hem die wondren doet. Gij die de Heer verwacht, laat ons voor alle dingen Hem ons hosanna zingen. Hij komt, Hij komt met macht.

38 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Ps. 25: 2, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 7 Gebed Schriftlezing: Numeri 24: 3 - 9 Ps. 118: 5, 10 NB Schriftlezing: Lucas 1: 67 - 79 Ps. 72: 7 NB Verkondiging Lied 67: 1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 127: 1 Geloofsbelijdenis Lied 127: 2 Zegen

39 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Ps. 25: 2, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 7 Gebed Schriftlezing: Numeri 24: 3 - 9 Ps. 118: 5, 10 NB Schriftlezing: Lucas 1: 67 - 79 Ps. 72: 7 NB Verkondiging Lied 67: 1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 127: 1 Geloofsbelijdenis Lied 127: 2 Zegen

40 Lied 127: 2 Vat moed, bedroefde harten, de Koning nadert al. Vergeet uw angst en smarten, daar Hij u helpen zal. Er is weer nieuwe hoop: Hij noemt u zijn beminden, in 't woord laat Hij zich vinden, in avondmaal en doop.

41 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Ps. 25: 2, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 7 Gebed Schriftlezing: Numeri 24: 3 - 9 Ps. 118: 5, 10 NB Schriftlezing: Lucas 1: 67 - 79 Ps. 72: 7 NB Verkondiging Lied 67: 1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 127: 1 Geloofsbelijdenis Lied 127: 2 Zegen

42 Volgende week zondag hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. Groenleer."

Verwante presentaties


Ads door Google