De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 100: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 79: 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 119: 88 Gebeden Schriftlezing: Matt.10: 1-16 Ps. 95: 3 NB Tekst: Matt. 10: 16 Preek SB. 20: 1 en 3 Collecte Dankgebed Opw. 58: 1 en 3 Zegen

3 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 100: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 79: 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 119: 88 Gebeden Schriftlezing: Matt.10: 1-16 Ps. 95: 3 NB Tekst: Matt. 10: 16 Preek SB. 20: 1 en 3 Collecte Dankgebed Opw. 58: 1 en 3 Zegen

4 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 100: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 79: 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 119: 88 Gebeden Schriftlezing: Matt.10: 1-16 Ps. 95: 3 NB Tekst: Matt. 10: 16 Preek SB. 20: 1 en 3 Collecte Dankgebed Opw. 58: 1 en 3 Zegen

5 Ps.100: 1 en 2 Juich, aarde, juicht alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

6 Ps.100: 1 en 2 De HEER is God; erkent, dat Hij Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) Tot schapen, die Hij voedt en weidt, Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

7 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 100: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 79: 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 119: 88 Gebeden Schriftlezing: Matt.10: 1-16 Ps. 95: 3 NB Tekst: Matt. 10: 16 Preek SB. 20: 1 en 3 Collecte Dankgebed Opw. 58: 1 en 3 Zegen

8 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 100: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 79: 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 119: 88 Gebeden Schriftlezing: Matt.10: 1-16 Ps. 95: 3 NB Tekst: Matt. 10: 16 Preek SB. 20: 1 en 3 Collecte Dankgebed Opw. 58: 1 en 3 Zegen

9 Ps.79: 5 NB O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, wij zijn de schapen die uw roepstem horen, Gij, onze herder, zult ons veilig leiden aan stille waat'ren en in groene weiden. Geslacht meldt aan geslacht uw goedheid en uw kracht, de grootheid van uw daden. Zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door. Wij prijzen uw genade.

10 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 100: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 79: 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 119: 88 Gebeden Schriftlezing: Matt.10: 1-16 Ps. 95: 3 NB Tekst: Matt. 10: 16 Preek SB. 20: 1 en 3 Collecte Dankgebed Opw. 58: 1 en 3 Zegen

11 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 100: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 79: 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 119: 88 Gebeden Schriftlezing: Matt.10: 1-16 Ps. 95: 3 NB Tekst: Matt. 10: 16 Preek SB. 20: 1 en 3 Collecte Dankgebed Opw. 58: 1 en 3 Zegen

12 Ps. 119: 88 Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond Uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen; Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond, Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren; Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond; Want hij volhardt naar Uw geboôn te horen.

13 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 100: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 79: 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 119: 88 Gebeden Schriftlezing: Matt.10: 1-16 Ps. 95: 3 NB Tekst: Matt. 10: 16 Preek SB. 20: 1 en 3 Collecte Dankgebed Opw. 58: 1 en 3 Zegen

14 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 100: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 79: 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 119: 88 Gebeden Schriftlezing: Matt.10: 1-16 Ps. 95: 3 NB Tekst: Matt. 10: 16 Preek SB. 20: 1 en 3 Collecte Dankgebed Opw. 58: 1 en 3 Zegen

15 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 100: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 79: 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 119: 88 Gebeden Schriftlezing: Matt.10: 1-16 Ps. 95: 3 NB Tekst: Matt. 10: 16 Preek SB. 20: 1 en 3 Collecte Dankgebed Opw. 58: 1 en 3 Zegen

16 Ps. 95: 3 NB Komt, werpen wij ons voor den Heer die ons gemaakt heeft biddend neer, wij, die het volk zijn van zijn weide. Want onze God, Hij gaat ons voor, Hij trekt met ons de diepte door. Zijn hand zal ons als schapen leiden.

17 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 100: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 79: 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 119: 88 Gebeden Schriftlezing: Matt.10: 1-16 Ps. 95: 3 NB Tekst: Matt. 10: 16 Preek SB. 20: 1 en 3 Collecte Dankgebed Opw. 58: 1 en 3 Zegen

18 Preek Hoe een discipel kan leven als een beest >>> SB. 20: 1 en 3 Schriftlezing: Matt. 10: 1-16 Tekst: Matt. 10: 16

19 Preek Hoe een discipel kan leven als een beest 1. Als een schaap 2. Als een slang 3. Als een duif >>> SB. 20: 1 en 3 Schriftlezing: Matt. 10: 1-16 Tekst: Matt. 10: 16

20 Schriftberijming 20: 1 Wanneer de Heer der heren zich vóór ons heeft verklaard, wie kan ons dan nog deren in hemel of op aard? Zijn Zoon heeft Hij gegeven, het Lam voor ons bereid: met Hem schenkt God ons leven in onaantastbaarheid.

21 Schriftberijming 20: 3 Wie zal ons dan nog scheiden van Christus, van ons Hoofd? Of is er enig lijden dat ons zijn liefde rooft? Verdrukking of benauwdheid, vervolging of het zwaard? Of honger soms? Of naaktheid? Zijn trouw blijft ons bewaard!

22 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 100: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 79: 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 119: 88 Gebeden Schriftlezing: Matt.10: 1-16 Ps. 95: 3 NB Tekst: Matt. 10: 16 Preek SB. 20: 1 en 3 Collecte Dankgebed Opw. 58: 1 en 3 Zegen

23 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

24 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 100: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 79: 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 119: 88 Gebeden Schriftlezing: Matt.10: 1-16 Ps. 95: 3 NB Tekst: Matt. 10: 16 Preek SB. 20: 1 en 3 Collecte Dankgebed Opw. 58: 1 en 3 Zegen

25 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 100: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 79: 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 119: 88 Gebeden Schriftlezing: Matt.10: 1-16 Ps. 95: 3 NB Tekst: Matt. 10: 16 Preek SB. 20: 1 en 3 Collecte Dankgebed Opw. 58: 1 en 3 Zegen

26 Opw. 58: 1 en 3 Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u, Gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u.

27 Opw. 58: 1 en 3 Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

28 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 100: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 79: 5 NB Lezen van Gods wet Ps. 119: 88 Gebeden Schriftlezing: Matt.10: 1-16 Ps. 95: 3 NB Tekst: Matt. 10: 16 Preek SB. 20: 1 en 3 Collecte Dankgebed Opw. 58: 1 en 3 Zegen

29 Ook vanmiddag zal ds. A.G.M. Weststrate de dienst leiden. Aanvang 17.00 uur. Volgende week d.v. 18 januari a.s. 10.00 uur ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur ds. J.G. Schenau


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google