De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. G. J. Capellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. G. J. Capellen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. G. J. Capellen

2 Liturgie Zondag 21 september Mededelingen SB. 1: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Job 1: 1 - 5 Ps. 40: 3 NB Prediking Ps. 25: 3, 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 96: 5 Geloofsbelijdenis Ps. 66: 7 Zegen

3 Liturgie Zondag 21 september Mededelingen SB. 1: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Job 1: 1 - 5 Ps. 40: 3 NB Prediking Ps. 25: 3, 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 96: 5 Geloofsbelijdenis Ps. 66: 7 Zegen

4 Liturgie Zondag 21 september Mededelingen SB. 1: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Job 1: 1 - 5 Ps. 40: 3 NB Prediking Ps. 25: 3, 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 96: 5 Geloofsbelijdenis Ps. 66: 7 Zegen

5 SB. 1: 1, 2 Hoor Israël, de HEERE, enig is onze God ‑ Hem liefhebben, Hem eren dat is het hoogst gebod! Gij zult uw God beminnen, Hem dienen, dag en nacht, met hart en ziel en zinnen en met geheel uw kracht.

6 SB. 1: 1, 2 Laat voor dit woord des HEEREN uw hart een woning zijn; laat kinderen het leren, vertel het groot en klein; gij zult erover spreken alwaar gij zit of staat, het worde taal en teken alwaar gij komt of gaat.

7 Liturgie Zondag 21 september Mededelingen SB. 1: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Job 1: 1 - 5 Ps. 40: 3 NB Prediking Ps. 25: 3, 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 96: 5 Geloofsbelijdenis Ps. 66: 7 Zegen

8 Liturgie Zondag 21 september Mededelingen SB. 1: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Job 1: 1 - 5 Ps. 40: 3 NB Prediking Ps. 25: 3, 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 96: 5 Geloofsbelijdenis Ps. 66: 7 Zegen

9 Ps. 19: 3 NB Volmaakt is 's Heren wet, die ons verkwikt en redt, waarbij de ziel herleeft. Getrouw en gans gewis Is Gods getuigenis, dat dwazen wijsheid geeft. Des Heren woord is goed, wie zijn bevelen doet, zijn hart wordt opgetogen. Recht is het woord van God en louter zijn gebod, een licht voor onze ogen.

10 Liturgie Zondag 21 september Mededelingen SB. 1: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Job 1: 1 - 5 Ps. 40: 3 NB Prediking Ps. 25: 3, 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 96: 5 Geloofsbelijdenis Ps. 66: 7 Zegen

11 Liturgie Zondag 21 september Mededelingen SB. 1: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Job 1: 1 - 5 Ps. 40: 3 NB Prediking Ps. 25: 3, 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 96: 5 Geloofsbelijdenis Ps. 66: 7 Zegen

12 Liturgie Zondag 21 september Mededelingen SB. 1: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Job 1: 1 - 5 Ps. 40: 3 NB Prediking Ps. 25: 3, 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 96: 5 Geloofsbelijdenis Ps. 66: 7 Zegen

13 Ps. 40: 3 NB Het is geen offervuur wat U behaagt, Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor en zelf ontsluit Gij mij het oor: Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd. Mijn God, ik draag uw wetten, om op uw wil te letten, gedurig bij mij om. Het boek schrijft over mij. Gij hoordet hoe ik zei; "O Here, zie, ik kom!"

14 Liturgie Zondag 21 september Mededelingen SB. 1: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Job 1: 1 - 5 Ps. 40: 3 NB Prediking Ps. 25: 3, 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 96: 5 Geloofsbelijdenis Ps. 66: 7 Zegen

15 Prediking >>> Ps. 25: 3, 5, 6 Schriftlezing: Job 1: 1 – 5 Tekst: Job 1: 5

16 Liturgie Zondag 21 september Mededelingen SB. 1: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Job 1: 1 - 5 Ps. 40: 3 NB Prediking Ps. 25: 3, 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 96: 5 Geloofsbelijdenis Ps. 66: 7 Zegen

17 Ps. 25: 3, 5, 6 Denk aan 't vaderlijk meedogen, HEER', waarop ik biddend pleit: Milde handen, vriendlijk' ogen, Zijn bij U van eeuwigheid, Sla de zonden nimmer ga, Die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, Om Uw goedheid eer te geven.

18 Ps. 25: 3, 5, 6 Loutre goedheid, liefdekoorden, Waarheid zijn des HEEREN paan Hun, die Zijn verbond en woorden, Als hun schatten, gadeslaan, Wil mij, Uwen Naam ter eer, Al mijn euveldaan vergeven! Ik heb tegen U, o HEER', Zwaar en menigmaal misdreven.

19 Ps. 25: 3, 5, 6 Wie heeft lust den HEER' te vrezen, 't Allerhoogst en eeuwig goed? God zal Zelf zijn leidsman wezen, Leren, hoe hij wandlen moet. 't Goed, dat nimmermeer vergaat, Zal hij ongestoord verwerven, En zijn Godgeheiligd zaad Zal 't gezegend aardrijk erven.

20 Liturgie Zondag 21 september Mededelingen SB. 1: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Job 1: 1 - 5 Ps. 40: 3 NB Prediking Ps. 25: 3, 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 96: 5 Geloofsbelijdenis Ps. 66: 7 Zegen

21 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

22 Liturgie Zondag 21 september Mededelingen SB. 1: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Job 1: 1 - 5 Ps. 40: 3 NB Prediking Ps. 25: 3, 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 96: 5 Geloofsbelijdenis Ps. 66: 7 Zegen

23 Liturgie Zondag 21 september Mededelingen SB. 1: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Job 1: 1 - 5 Ps. 40: 3 NB Prediking Ps. 25: 3, 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 96: 5 Geloofsbelijdenis Ps. 66: 7 Zegen

24 Ps. 96: 5 Geeft d’ eer aan ’t eeuwig Opperwezen; Zijn naam wordt nooit genoeg geprezen; Verheft Zijn deugden, blij te moê; Brengt in Zijn huis Hem offer toe, Hem, dien de volken moeten vrezen.

25 Liturgie Zondag 21 september Mededelingen SB. 1: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Job 1: 1 - 5 Ps. 40: 3 NB Prediking Ps. 25: 3, 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 96: 5 Geloofsbelijdenis Ps. 66: 7 Zegen

26 Liturgie Zondag 21 september Mededelingen SB. 1: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Job 1: 1 - 5 Ps. 40: 3 NB Prediking Ps. 25: 3, 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 96: 5 Geloofsbelijdenis Ps. 66: 7 Zegen

27 Ps. 66: 7 Ik zal het brandaltaar doen roken Van ’t edelst’ vee uit kooi en stal; Zo worden vet en merg ontstoken, Bij ’t lieflijk rijzend lofgeschal; Het reukwerk zal zijn geur verspreiden, Daar ram bij ram wordt aangebracht; ’k Zal bok en rund ten offer leiden, Opdat men z’ U ter ere slacht’.

28 Liturgie Zondag 21 september Mededelingen SB. 1: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Job 1: 1 - 5 Ps. 40: 3 NB Prediking Ps. 25: 3, 5, 6 Collecte Dankgebed Ps. 96: 5 Geloofsbelijdenis Ps. 66: 7 Zegen

29 Zondag 28 september a.s. hoopt Ds. Van den Heuvel voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. G. J. Capellen."

Verwante presentaties


Ads door Google