De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger deze dienst Ds. A. G. M. Weststrate Hebt u Mij lief?

2 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Schriftlezing: YFC. 51
Stil gebed Votum en groet Ps. 26: 8, 2 Lezing van Gods wet SB. 1: 1 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 139: 1, 14 NB Verkondiging Ps. 116: 1, 3, 10 Collecte Dankgebed Ps. 18: 1 NB Zegen

3 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Schriftlezing: YFC. 51
Stil gebed Votum en groet Ps. 26: 8, 2 Lezing van Gods wet SB. 1: 1 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 139: 1, 14 NB Verkondiging Ps. 116: 1, 3, 10 Collecte Dankgebed Ps. 18: 1 NB Zegen

4 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Schriftlezing: YFC. 51
Stil gebed Votum en groet Ps. 26: 8, 2 Lezing van Gods wet SB. 1: 1 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 139: 1, 14 NB Verkondiging Ps. 116: 1, 3, 10 Collecte Dankgebed Ps. 18: 1 NB Zegen

5 YFC. 51 Groot is uw trouw, o Heer, Mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U, Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde Die Gij steeds waart, Dat bewijst Gij ook nu.

6 YFC. 51 Groot is Uw trouw o Heer Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is Uw trouw, o Heer, Aan mij betoond.

7 YFC. 51 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt; Kracht voor vandaag, Blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

8 YFC. 51 Groot is Uw trouw o Heer Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is Uw trouw, o Heer, Aan mij betoond.

9 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Schriftlezing: YFC. 51
Stil gebed Votum en groet Ps. 26: 8, 2 Lezing van Gods wet SB. 1: 1 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 139: 1, 14 NB Verkondiging Ps. 116: 1, 3, 10 Collecte Dankgebed Ps. 18: 1 NB Zegen

10 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Schriftlezing: YFC. 51
Stil gebed Votum en groet Ps. 26: 8, 2 Lezing van Gods wet SB. 1: 1 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 139: 1, 14 NB Verkondiging Ps. 116: 1, 3, 10 Collecte Dankgebed Ps. 18: 1 NB Zegen

11 Ps. 26: 8, 2 Wat blijdschap smaakt mijn ziel, Wanneer ik voor U kniel,
In 't huis, dat Gij U hebt gesticht! Hoe lief heb ik Uw woning, De tent, o Hemelkoning, Die G', U ter eer, hebt opgericht!

12 Ps. 26: 8, 2 Beproef vrij, van omhoog, Mijn hart, dat voor Uw oog;
Alwetende, steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen. Doorgrond al mijn verlangen, En stel mijn oogmerk in den dag.

13 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Schriftlezing: YFC. 51
Stil gebed Votum en groet Ps. 26: 8, 2 Lezing van Gods wet SB. 1: 1 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 139: 1, 14 NB Verkondiging Ps. 116: 1, 3, 10 Collecte Dankgebed Ps. 18: 1 NB Zegen

14 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Schriftlezing: YFC. 51
Stil gebed Votum en groet Ps. 26: 8, 2 Lezing van Gods wet SB. 1: 1 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 139: 1, 14 NB Verkondiging Ps. 116: 1, 3, 10 Collecte Dankgebed Ps. 18: 1 NB Zegen

15 SB. 1: 1 Hoor Israël, de HEERE, enig is onze God ‑ Hem liefhebben, Hem eren dat is het hoogst gebod! Gij zult uw God beminnen, Hem dienen, dag en nacht, met hart en ziel en zinnen en met geheel uw kracht.

16 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Schriftlezing: YFC. 51
Stil gebed Votum en groet Ps. 26: 8, 2 Lezing van Gods wet SB. 1: 1 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 139: 1, 14 NB Verkondiging Ps. 116: 1, 3, 10 Collecte Dankgebed Ps. 18: 1 NB Zegen

17 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Schriftlezing: YFC. 51
Stil gebed Votum en groet Ps. 26: 8, 2 Lezing van Gods wet SB. 1: 1 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 139: 1, 14 NB Verkondiging Ps. 116: 1, 3, 10 Collecte Dankgebed Ps. 18: 1 NB Zegen

18 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Schriftlezing: YFC. 51
Stil gebed Votum en groet Ps. 26: 8, 2 Lezing van Gods wet SB. 1: 1 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 139: 1, 14 NB Verkondiging Ps. 116: 1, 3, 10 Collecte Dankgebed Ps. 18: 1 NB Zegen

19 Ps. 139: 1, 14 NB Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, 't ligt alles open voor uw ogen.

20 Ps. 139: 1, 14 NB Doorgrond, o God, mijn hart;
het ligt toch open voor uw aangezicht. Toets mij of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan U voorbij. O God, houd mij geheel omgeven, en leid mij op den weg ten leven.

21 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Schriftlezing: YFC. 51
Stil gebed Votum en groet Ps. 26: 8, 2 Lezing van Gods wet SB. 1: 1 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 139: 1, 14 NB Verkondiging Ps. 116: 1, 3, 10 Collecte Dankgebed Ps. 18: 1 NB Zegen

22 Hebt u Mij lief? Verkondiging Schriftlezing: Joh. 21: 15 - 19 Tekst:
Joh. 21: 15a, 16a, 17a >>> Ps. 116: 1, 3, 10

23 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Schriftlezing: YFC. 51
Stil gebed Votum en groet Ps. 26: 8, 2 Lezing van Gods wet SB. 1: 1 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 139: 1, 14 NB Verkondiging Ps. 116: 1, 3, 10 Collecte Dankgebed Ps. 18: 1 NB Zegen

24 Ps. 116: 1, 3, 10 God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

25 Ps. 116: 1, 3, 10 ,,Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!'' Toen hoorde God; Hij is Mijn liefde waardig; De HEER is groot, genadig en rechtvaardig, En onze God ontfermt zich op 't gebed.

26 Ps. 116: 1, 3, 10 Ik zal Uw naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

27 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Schriftlezing: YFC. 51
Stil gebed Votum en groet Ps. 26: 8, 2 Lezing van Gods wet SB. 1: 1 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 139: 1, 14 NB Verkondiging Ps. 116: 1, 3, 10 Collecte Dankgebed Ps. 18: 1 NB Zegen

28 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kerkelijke kassen
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

29 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Schriftlezing: YFC. 51
Stil gebed Votum en groet Ps. 26: 8, 2 Lezing van Gods wet SB. 1: 1 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 139: 1, 14 NB Verkondiging Ps. 116: 1, 3, 10 Collecte Dankgebed Ps. 18: 1 NB Zegen

30 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Schriftlezing: YFC. 51
Stil gebed Votum en groet Ps. 26: 8, 2 Lezing van Gods wet SB. 1: 1 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 139: 1, 14 NB Verkondiging Ps. 116: 1, 3, 10 Collecte Dankgebed Ps. 18: 1 NB Zegen

31 Ps. 18: 1 NB Ik heb U lief van ganser harte, Here.
Gij immers zult het onheil van mij weren. Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, mijn rots die mij beschermd en blijft bewaren, o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd.

32 Liturgie zondag 11 mei Mededelingen Schriftlezing: YFC. 51
Stil gebed Votum en groet Ps. 26: 8, 2 Lezing van Gods wet SB. 1: 1 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: Ps. 139: 1, 14 NB Verkondiging Ps. 116: 1, 3, 10 Collecte Dankgebed Ps. 18: 1 NB Zegen

33 Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor te gaan
ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google