De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. van Mulligen Keerpunt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. van Mulligen Keerpunt."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. van Mulligen Keerpunt

2 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 444: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 29: 1, 5, 6 Lezing van Gods wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-11 Ps. 86: 4 NB Tekst: 1 Kor. 15: 7a Verkondiging Lied 462: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 103: 1, 2 Zegen Lied 411: 1, 6

3 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 444: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 29: 1, 5, 6 Lezing van Gods wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-11 Ps. 86: 4 NB Tekst: 1 Kor. 15: 7a Verkondiging Lied 462: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 103: 1, 2 Zegen Lied 411: 1, 6

4 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 444: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 29: 1, 5, 6 Lezing van Gods wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-11 Ps. 86: 4 NB Tekst: 1 Kor. 15: 7a Verkondiging Lied 462: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 103: 1, 2 Zegen Lied 411: 1, 6

5 Lied 444: 1, 2, 3 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert Uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

6 Lied 444: 1, 2, 3 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuw'ge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle eng'len, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: Heilig, heilig, heilig toe!

7 Lied 444: 1, 2, 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

8 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 444: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 29: 1, 5, 6 Lezing van Gods wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-11 Ps. 86: 4 NB Tekst: 1 Kor. 15: 7a Verkondiging Lied 462: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 103: 1, 2 Zegen Lied 411: 1, 6

9 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 444: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 29: 1, 5, 6 Lezing van Gods wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-11 Ps. 86: 4 NB Tekst: 1 Kor. 15: 7a Verkondiging Lied 462: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 103: 1, 2 Zegen Lied 411: 1, 6

10 Ps. 29: 1, 5, 6 Aardse machten, looft den HEER'! Geeft den HEERE sterkt' en eer. Dat de lof van 's Hoogsten Naam, Aller groten roem beschaam'. Vorsten, 't voegt u, Hem, in 't midden; Van Zijn heiligdom t' aanbidden, 't Voegt u, met de Godgetrouwen, 's HEEREN heerlijkheid t' ontvouwen.

11 Ps. 29: 1, 5, 6 's HEEREN stem ontbloot het woud; Maar hij, die op God vertrouwt, Buigt zich veilig, Hem ter eer, Juichend in Zijn tempel neer. 't Is de HEER', Wiens wenk de stromen In hun woede kon betomen; Die, in macht nooit af te meten, Eeuwig is ten troon gezeten.

12 Ps. 29: 1, 5, 6 Looft den HEER', die wondren werkt; Israel, Zijn volk, versterkt. Hem, die Jakobs heilig kroost Zeegnen zal met vreed' en troost

13 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 444: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 29: 1, 5, 6 Lezing van Gods wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-11 Ps. 86: 4 NB Tekst: 1 Kor. 15: 7a Verkondiging Lied 462: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 103: 1, 2 Zegen Lied 411: 1, 6

14 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 444: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 29: 1, 5, 6 Lezing van Gods wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-11 Ps. 86: 4 NB Tekst: 1 Kor. 15: 7a Verkondiging Lied 462: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 103: 1, 2 Zegen Lied 411: 1, 6

15 SB 1: 1, 2, 3 Hoor Israël, de HEERE, enig is onze God ‑ Hem liefhebben, Hem eren dat is het hoogst gebod! Gij zult uw God beminnen, Hem dienen, dag en nacht, met hart en ziel en zinnen en met geheel uw kracht.

16 SB 1: 1, 2, 3 Laat voor dit woord des HEEREN uw hart een woning zijn; laat kinderen het leren, vertel het groot en klein; gij zult erover spreken alwaar gij zit of staat, het worde taal en teken alwaar gij komt of gaat.

17 SB 1: 1, 2, 3 Gij zult het aan den lijve meedragen, op uw hand, het op uw voorhoofd schrijven, alom in stad en land, op poorten en op posten van deuren in uw huis. Looft God, o gij verlosten, looft God! Hij brengt u thuis!

18 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 444: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 29: 1, 5, 6 Lezing van Gods wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-11 Ps. 86: 4 NB Tekst: 1 Kor. 15: 7a Verkondiging Lied 462: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 103: 1, 2 Zegen Lied 411: 1, 6

19 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 444: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 29: 1, 5, 6 Lezing van Gods wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-11 Ps. 86: 4 NB Tekst: 1 Kor. 15: 7a Verkondiging Lied 462: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 103: 1, 2 Zegen Lied 411: 1, 6

20 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 444: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 29: 1, 5, 6 Lezing van Gods wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-11 Ps. 86: 4 NB Tekst: 1 Kor. 15: 7a Verkondiging Lied 462: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 103: 1, 2 Zegen Lied 411: 1, 6

21 Ps. 86: 4 NB Leer mij naar uw wil te hand'len, laat mij in uw waarheid wand'len. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. Heer mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

22 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 444: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 29: 1, 5, 6 Lezing van Gods wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-11 Ps. 86: 4 NB Tekst: 1 Kor. 15: 7a Verkondiging Lied 462: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 103: 1, 2 Zegen Lied 411: 1, 6

23 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 444: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 29: 1, 5, 6 Lezing van Gods wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-11 Ps. 86: 4 NB Tekst: 1 Kor. 15: 7a Verkondiging Lied 462: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 103: 1, 2 Zegen Lied 411: 1, 6

24 Verkondiging Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-11 Tekst: 1 Korintiërs 15: 7a >>> Lied 462: 1, 4 Keerpunt

25 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 444: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 29: 1, 5, 6 Lezing van Gods wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-11 Ps. 86: 4 NB Tekst: 1 Kor. 15: 7a Verkondiging Lied 462: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 103: 1, 2 Zegen Lied 411: 1, 6

26 Lied 462: 1, 4 Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn, en Christus zal over u lichten! Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, eer Hij u als rechter komt richten. Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood?

27 Lied 462: 1, 4 Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht, door Christus de doodslaap ontrezen. Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 't zal nimmermeer nacht voor hem wezen. Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn! Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon

28 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 444: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 29: 1, 5, 6 Lezing van Gods wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-11 Ps. 86: 4 NB Tekst: 1 Kor. 15: 7a Verkondiging Lied 462: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 103: 1, 2 Zegen Lied 411: 1, 6

29 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Diaconie Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

30 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 444: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 29: 1, 5, 6 Lezing van Gods wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-11 Ps. 86: 4 NB Tekst: 1 Kor. 15: 7a Verkondiging Lied 462: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 103: 1, 2 Zegen Lied 411: 1, 6

31 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 444: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 29: 1, 5, 6 Lezing van Gods wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-11 Ps. 86: 4 NB Tekst: 1 Kor. 15: 7a Verkondiging Lied 462: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 103: 1, 2 Zegen Lied 411: 1, 6

32 Ps. 103: 1, 2 Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten; Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten; Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'! Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.

33 Ps. 103: 1, 2 Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, Hoeveel het zij, genadig wil vergeven; Uw krankheên kent en liefderijk geneest; Die van 't verderf uw leven wil verschonen, Met goedheid en barmhartigheên u kronen; Die in den nood uw redder is geweest.

34 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 444: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 29: 1, 5, 6 Lezing van Gods wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-11 Ps. 86: 4 NB Tekst: 1 Kor. 15: 7a Verkondiging Lied 462: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 103: 1, 2 Zegen Lied 411: 1, 6

35 Liturgie zondag 27 april Mededelingen Lied 444: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 29: 1, 5, 6 Lezing van Gods wet SB 1: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-11 Ps. 86: 4 NB Tekst: 1 Kor. 15: 7a Verkondiging Lied 462: 1, 4 Collecte Dankgebed Ps. 103: 1, 2 Zegen Lied 411: 1, 6

36 Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd, den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

37 Lied 411: 1, 6 Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer! Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar te aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

38 Vanmiddag hoopt ds. Van Mulligen voor te gaan.


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. van Mulligen Keerpunt."

Verwante presentaties


Ads door Google