De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. P. R. Baas Jezus is net als zijn Vader vol ontferming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. P. R. Baas Jezus is net als zijn Vader vol ontferming."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. P. R. Baas Jezus is net als zijn Vader vol ontferming

2 Liturgie Zondag 9 november Mededelingen Ps. 103: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 17: 3, 8 Gebed Schriftlezing: Mat. 12: 15 b - 21 Jes. 42: 1- 4 Ps. 40: 5, 7 NB Prediking LvK 443 Collecte Dankgebed Ps. 33: 1, 11 Geloofsbelijdenis Opw. 311: 1, 3 Zegen

3 Liturgie Zondag 9 november Mededelingen Ps. 103: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 17: 3, 8 Gebed Schriftlezing: Mat. 12: 15 b – 21 Jes. 42: 1- 4 Ps. 40: 5, 7 NB Prediking LvK 443 Collecte Dankgebed Ps. 33: 1, 11 Geloofsbelijdenis Opw. 311: 1, 3 Zegen

4 Liturgie Zondag 9 november Mededelingen Ps. 103: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 17: 3, 8 Gebed Schriftlezing: Mat. 12: 15 b – 21 Jes. 42: 1- 4 Ps. 40: 5, 7 NB Prediking LvK 443 Collecte Dankgebed Ps. 33: 1, 11 Geloofsbelijdenis Opw. 311: 1, 3 Zegen

5 Ps. 103: 3, 5 NB Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

6 Ps. 103: 3, 5 NB Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

7 Liturgie Zondag 9 november Mededelingen Ps. 103: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 17: 3, 8 Gebed Schriftlezing: Mat. 12: 15 b – 21 Jes. 42: 1- 4 Ps. 40: 5, 7 NB Prediking LvK 443 Collecte Dankgebed Ps. 33: 1, 11 Geloofsbelijdenis Opw. 311: 1, 3 Zegen

8 Liturgie Zondag 9 november Mededelingen Ps. 103: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 17: 3, 8 Gebed Schriftlezing: Mat. 12: 15 b – 21 Jes. 42: 1- 4 Ps. 40: 5, 7 NB Prediking LvK 443 Collecte Dankgebed Ps. 33: 1, 11 Geloofsbelijdenis Opw. 311: 1, 3 Zegen

9 Ps. 17: 3, 8 Ik zet mijn treden in Uw spoor, Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden, En ga mij met Uw heillicht voor. Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, Omdat G', o God, mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed, En neig Uw oren tot mijn klachten.

10 Ps. 17: 3, 8 Maar, blij vooruitzicht, dat mij streelt, Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen; U in gerechtigheid aanschouwen; Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.

11 Liturgie Zondag 9 november Mededelingen Ps. 103: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 17: 3, 8 Gebed Schriftlezing: Mat. 12: 15 b – 21 Jes. 42: 1- 4 Ps. 40: 5, 7 NB Prediking LvK 443 Collecte Dankgebed Ps. 33: 1, 11 Geloofsbelijdenis Opw. 311: 1, 3 Zegen

12 Liturgie Zondag 9 november Mededelingen Ps. 103: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 17: 3, 8 Gebed Schriftlezing: Mat. 12: 15 b – 21 Jes. 42: 1- 4 Ps. 40: 5, 7 NB Prediking LvK 443 Collecte Dankgebed Ps. 33: 1, 11 Geloofsbelijdenis Opw. 311: 1, 3 Zegen

13 Liturgie Zondag 9 november Mededelingen Ps. 103: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 17: 3, 8 Gebed Schriftlezing: Mat. 12: 15 b – 21 Jes. 42: 1- 4 Ps. 40: 5, 7 NB Prediking LvK 443 Collecte Dankgebed Ps. 33: 1, 11 Geloofsbelijdenis Opw. 311: 1, 3 Zegen

14 Ps. 40: 5, 7 NB O Heer, onthoud mij uw ontferming niet en laat uw goedertierenheid mij toch bewaren in de tijd dat ik word overstelpt door mijn verdriet. Mijn ongerechtigheden laten mij niet met vrede, mijn moed wordt mij ontroofd. Mijn zonden slaan mij neer. Mijn God, ik tel er meer dan haren op mijn hoofd.

15 Ps. 40: 5, 7 NB Laat wie uw heil beminnen hier en nu in U verheugd zijn, U ter eer uitroepen: groot is onze Heer! laat wie U zoeken jubelen in U! Al leef ik in ellende, de Here zal het wenden, de Heer ziet naar mij om. Gij die mijn helper zijt, mijn God die mij bevrijdt, o toef niet langer, kom!

16 Liturgie Zondag 9 november Mededelingen Ps. 103: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 17: 3, 8 Gebed Schriftlezing: Mat. 12: 15 b – 21 Jes. 42: 1- 4 Ps. 40: 5, 7 NB Prediking LvK 443 Collecte Dankgebed Ps. 33: 1, 11 Geloofsbelijdenis Opw. 311: 1, 3 Zegen

17 Prediking >>> LvK 443 Schriftlezing: Mat. 12: 15 b – 21 Jes. 42: 1 - 4 Tekst: Mat. 12: 20

18 Prediking >>> LvK 443 Schriftlezing: Mat. 12: 15 b – 21 Jes. 42: 1 - 4 Tekst: Mat. 12: 20 1.Jezus gooit niemand als onbruikbaar aan de kant. 2.Jezus keurt niemand als onvolmaakt af. 3.Bij het oordeel heeft Jezus beide overwonnen.

19 Liturgie Zondag 9 november Mededelingen Ps. 103: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 17: 3, 8 Gebed Schriftlezing: Mat. 12: 15 b – 21 Jes. 42: 1- 4 Ps. 40: 5, 7 NB Prediking LvK 443 Collecte Dankgebed Ps. 33: 1, 11 Geloofsbelijdenis Opw. 311: 1, 3 Zegen

20 LvK 443 Liefde Gods die elk beminnen hemelhoog te boven gaat, kom in onze harten binnen met uw milde overdaad. Jezus, een en al ontferming, daal van uit den hoge neer met uw heerlijke bescherming in ons bevend hart, o Heer.

21 LvK 443 God almachtig boven mate, die zo nederig verscheen, keer opeens terug en laat ons nooit meer, nooit meer hier alleen. Laat ons in de kerk U prijzen met uw heiligen omhoog tot in 's hemels paradijzen wij U zien van oog tot oog.

22 LvK 443 Wat Gij eenmaal zijt begonnen o voltooi het: maak ons rein, tot de wereld is gewonnen en in U hersteld zal zijn, tot wij eeuwig bij U wonen, schrijdende van licht tot licht, leggend onze gouden kronen zingend voor uw aangezicht.

23 Liturgie Zondag 9 november Mededelingen Ps. 103: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 17: 3, 8 Gebed Schriftlezing: Mat. 12: 15 b – 21 Jes. 42: 1- 4 Ps. 40: 5, 7 NB Prediking LvK 443 Collecte Dankgebed Ps. 33: 1, 11 Geloofsbelijdenis Opw. 311: 1, 3 Zegen

24 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

25 Liturgie Zondag 9 november Mededelingen Ps. 103: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 17: 3, 8 Gebed Schriftlezing: Mat. 12: 15 b – 21 Jes. 42: 1- 4 Ps. 40: 5, 7 NB Prediking LvK 443 Collecte Dankgebed Ps. 33: 1, 11 Geloofsbelijdenis Opw. 311: 1, 3 Zegen

26 Liturgie Zondag 9 november Mededelingen Ps. 103: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 17: 3, 8 Gebed Schriftlezing: Mat. 12: 15 b – 21 Jes. 42: 1- 4 Ps. 40: 5, 7 NB Prediking LvK 443 Collecte Dankgebed Ps. 33: 1, 11 Geloofsbelijdenis Opw. 311: 1, 3 Zegen

27 Ps. 33: 1, 11 Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, Rechtvaardigen, verheft den HEER'. Het past oprechten, God te loven; Zingt Zijnen groten Naam ter eer. Prijst Hem in uw psalmen, Met de schoonste galmen; Roept Zijn weldaan uit. Laat de keel zich paren, Met den klank der snaren; Looft Hem met de luit.

28 Ps. 33: 1, 11 Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: In Hem verblijdt zich ons gemoed, Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, Dien Naam, zo heilig, groot en goed. Goedertieren Vader, Milde zegenader, Stel Uw vriend’lijk hart, Op Wiens gunst wij hopen, Eeuwig voor ons open; Weer steeds alle smart.

29 Liturgie Zondag 9 november Mededelingen Ps. 103: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 17: 3, 8 Gebed Schriftlezing: Mat. 12: 15 b – 21 Jes. 42: 1- 4 Ps. 40: 5, 7 NB Prediking LvK 443 Collecte Dankgebed Ps. 33: 1, 11 Geloofsbelijdenis Opw. 311: 1, 3 Zegen

30 Liturgie Zondag 9 november Mededelingen Ps. 103: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 17: 3, 8 Gebed Schriftlezing: Mat. 12: 15 b – 21 Jes. 42: 1- 4 Ps. 40: 5, 7 NB Prediking LvK 443 Collecte Dankgebed Ps. 33: 1, 11 Geloofsbelijdenis Opw. 311: 1, 3 Zegen

31 Opw. 311: 1, 3 'k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena. Van ontferming en verlossing, door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik U, die stervend alles, alles hebt volbracht. Lam Gods, dat de zonden wegneemt, Lam van God, voor ons geslacht.

32 Opw. 311: 1, 3 Ja, 'k geloof en daarom zing ik, daarom zing ik U ter eer, 's werelds Heiland, Hogepriester, aller heren Opperheer! Zoon van God en Zoon des mensen, o, kom spoedig in uw kracht, op des hemels wolken weder! Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

33 Liturgie Zondag 9 november Mededelingen Ps. 103: 3, 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 17: 3, 8 Gebed Schriftlezing: Mat. 12: 15 b – 21 Jes. 42: 1- 4 Ps. 40: 5, 7 NB Prediking LvK 443 Collecte Dankgebed Ps. 33: 1, 11 Geloofsbelijdenis Opw. 311: 1, 3 Zegen

34 Zondag 16 november a.s. hoopt Ds. A. G. M. Weststrate voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. P. R. Baas Jezus is net als zijn Vader vol ontferming."

Verwante presentaties


Ads door Google