De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Hakvoort Het thema is: Het gewone leven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Hakvoort Het thema is: Het gewone leven."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Hakvoort Het thema is: Het gewone leven

2 Mededelingen Ps. 108: 1, 2 Stil gebed Votum en groet L.v.K. 172: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Ruth 1: 1 - 5 Ps. 77: 1, 3 NB Preek L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 6 Zegen Liturgie zondag 17 augustus

3 Mededelingen Ps. 108: 1, 2 Stil gebed Votum en groet L.v.K. 172: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Ruth 1: 1 - 5 Ps. 77: 1, 3 NB Preek L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 6 Zegen Liturgie zondag 17 augustus

4 Mededelingen Ps. 108: 1, 2 Stil gebed Votum en groet L.v.K. 172: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Ruth 1: 1 - 5 Ps. 77: 1, 3 NB Preek L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 6 Zegen Liturgie zondag 17 augustus

5 Ps. 108: 1, 2 1 Mijn hart, o Hemelmajesteit, Is tot Uw dienst en lof bereid. 'k Zal zingen voor den Opperheer; 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. Gij, zachte harp, gij schelle luit, Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 'k Zal in den dageraad ontwaken, En met gezang mijn God genaken.

6 Ps. 108: 1, 2 2 Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, Uw roem den volken doen verstaan; Want Uwe goedertierenheid Is tot de heem'len uitgebreid; Uw waarheid heeft noch paal noch perk, Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef U boven 's hemels kringen, En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

7 Mededelingen Ps. 108: 1, 2 Stil gebed Votum en groet L.v.K. 172: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Ruth 1: 1 - 5 Ps. 77: 1, 3 NB Preek L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 6 Zegen Liturgie zondag 17 augustus

8 Mededelingen Ps. 108: 1, 2 Stil gebed Votum en groet L.v.K. 172: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Ruth 1: 1 - 5 Ps. 77: 1, 3 NB Preek L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 6 Zegen Liturgie zondag 17 augustus

9 L.v.K.172: 1, 3, 4 1 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, is leven van genade buiten de eeuwigheid, is leven van de woorden die opgeschreven staan en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan.

10 L.v.K.172: 1, 3, 4 3 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd, de dagen en de nachten, de honger en de dorst, de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.

11 L.v.K.172: 1, 3, 4 4 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt; de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan, dat is op deze aarde de duivel wederstaan.

12 Mededelingen Ps. 108: 1, 2 Stil gebed Votum en groet L.v.K. 172: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Ruth 1: 1 - 5 Ps. 77: 1, 3 NB Preek L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 6 Zegen Liturgie zondag 17 augustus

13 Mededelingen Ps. 108: 1, 2 Stil gebed Votum en groet L.v.K. 172: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Ruth 1: 1 - 5 Ps. 77: 1, 3 NB Preek L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 6 Zegen Liturgie zondag 17 augustus

14 Mededelingen Ps. 108: 1, 2 Stil gebed Votum en groet L.v.K. 172: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Ruth 1: 1 - 5 Ps. 77: 1, 3 NB Preek L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 6 Zegen Liturgie zondag 17 augustus

15 Ps. 77: 1, 3 NB 1 Roepend om gehoor te vinden, om bij God gehoor te vinden, roep en smeek ik onverpoosd, maar mijn ziel blijft ongetroost. Nu de druk mij overmande, hef ik tot de Heer mijn handen, maar 't gedenken is mij pijn, nu ik zonder God moet zijn.

16 Ps. 77: 1, 3 NB 3 Zou de Heer zijn volk verstoten? Heeft de toorn zijn hart gesloten? Is zijn gunst voorgoed voorbij? Blijft niet wat Hij eenmaal zei? Kan God zijn gena vergeten? Heb ik steeds vergeefs geweten, dat des Allerhoogsten kracht stand houdt tot het laatst geslacht?

17 Mededelingen Ps. 108: 1, 2 Stil gebed Votum en groet L.v.K. 172: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Ruth 1: 1 - 5 Ps. 77: 1, 3 NB Preek L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 6 Zegen Liturgie zondag 17 augustus

18 >>> L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 Schriftlezing: Ruth 1: 1 - 5 Preek Het gewone leven

19 Mededelingen Ps. 108: 1, 2 Stil gebed Votum en groet L.v.K. 172: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Ruth 1: 1 - 5 Ps. 77: 1, 3 NB Preek L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 6 Zegen Liturgie zondag 17 augustus

20 L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 1 Soms groet een licht van vreugde de christen als hij zingt: de Heer is 't die met vleugels van liefde hem omringt. Loopt alles ons ook tegen, Hij zal ons 't goede doen, Hij geeft na donk're regen een mild en klaar seizoen.

21 L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 2 Goddank, wij overdenken 't geheim van onze Heer, het heil dat Hij wil schenken, dat nieuw is altijd weer. Bevrijd van onze zorgen begroeten wij de dag en vrezen niet de morgen, wat hij ook brengen mag.

22 L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 3 Hij die met heerlijkheden de leliën bekleedt, zal ook zijn kindren kleden, Hij kent ons lief en leed. Geen schepsel wordt vergeten, Hij houdt het al in stand, die vogels geeft te eten, Hij voedt ons uit zijn hand.

23 L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 4 Al zal geen wijnstok dragen, geen vijgenboom zijn vrucht, al ligt het veld te klagen onder een lege lucht, God doet zijn hand toch open, zijn lof krijgt stem in mij. Daar ik op Hem mag hopen, ben ik alleen maar blij.

24 Mededelingen Ps. 108: 1, 2 Stil gebed Votum en groet L.v.K. 172: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Ruth 1: 1 - 5 Ps. 77: 1, 3 NB Preek L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 6 Zegen Liturgie zondag 17 augustus

25 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

26 Mededelingen Ps. 108: 1, 2 Stil gebed Votum en groet L.v.K. 172: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Ruth 1: 1 - 5 Ps. 77: 1, 3 NB Preek L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 6 Zegen Liturgie zondag 17 augustus

27 Mededelingen Ps. 108: 1, 2 Stil gebed Votum en groet L.v.K. 172: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Ruth 1: 1 - 5 Ps. 77: 1, 3 NB Preek L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 6 Zegen Liturgie zondag 17 augustus

28 Ps. 145: 1 1 O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER, Ik zing, verheugd, Uw groten naam ter eer; Ik zal den roem van Uwe majesteit Verhogen tot in d' eind'looz' eeuwigheid; 'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen. De HEER is groot; al 't schepsel moet Hem prijzen; Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven. Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven.

29 Mededelingen Ps. 108: 1, 2 Stil gebed Votum en groet L.v.K. 172: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Ruth 1: 1 - 5 Ps. 77: 1, 3 NB Preek L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 6 Zegen Liturgie zondag 17 augustus

30 Mededelingen Ps. 108: 1, 2 Stil gebed Votum en groet L.v.K. 172: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Ruth 1: 1 - 5 Ps. 77: 1, 3 NB Preek L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 6 Zegen Liturgie zondag 17 augustus

31 Ps. 145: 6 6 De HEER is recht in al Zijn weg en werk; Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht; Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht; Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden, Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden; Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen; Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.

32 Mededelingen Ps. 108: 1, 2 Stil gebed Votum en groet L.v.K. 172: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Ruth 1: 1 - 5 Ps. 77: 1, 3 NB Preek L.v.K. 448: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 145: 6 Zegen Liturgie zondag 17 augustus

33 Volgende week hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in de morgendienst en Ds. J. Breman uit Zwijndrecht in de middagdienst voor te gaan Inkomsten t.b.v. Geluidsinstallatie


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Hakvoort Het thema is: Het gewone leven."

Verwante presentaties


Ads door Google