De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. G. M. Weststrate Eén God alléén!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. G. M. Weststrate Eén God alléén!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. G. M. Weststrate Eén God alléén!

2 Mededelingen Voorzang Stil gebed Votum en groet Ps. 81: 10, 11 Gebed Schriftlezing: Deut. 18: 9 - 13 Jes. 45: 18 - 22 Mat. 6: 19 - 24 Ps. 96: 3, 5 Preek Ps. 73: 10, 11 NB Collecte Dankgebed Ps. 136: 2, 13 NB Geloofsbelijdenis ELB. 341 Zegen Liturgie zondag 18 januari

3 Mededelingen Voorzang Stil gebed Votum en groet Ps. 81: 10, 11 Gebed Schriftlezing: Deut. 18: 9 - 13 Jes. 45: 18 - 22 Mat. 6: 19 - 24 Ps. 96: 3, 5 Preek Ps. 73: 10, 11 NB Collecte Dankgebed Ps. 136: 2, 13 NB Geloofsbelijdenis ELB. 341 Zegen Liturgie zondag 18 januari

4 Mededelingen Voorzang Stil gebed Votum en groet Ps. 81: 10, 11 Gebed Schriftlezing: Deut. 18: 9 - 13 Jes. 45: 18 - 22 Mat. 6: 19 - 24 Ps. 96: 3, 5 Preek Ps. 73: 10, 11 NB Collecte Dankgebed Ps. 136: 2, 13 NB Geloofsbelijdenis ELB. 341 Zegen Liturgie zondag 18 januari

5 Er is een God die hoort Vreugde of blijdschap, droefheid of smart. Er is een God, er is een God. Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart. Er is een God die hoort. Ga steeds naar Hem om hulp en om raad. Wacht niet te lang, t”is spoedig te laat. Dat niet door twijfel t’hart wordt verstoord. Er is een God die hoort

6 God schonk zijn Zoon in Bethlehems stal. Heer van het al, Heer van het al. Hij droeg verneedring, smaad zonder tal. Heerser van ’t gans heelal. Want onze schepper. Koning der aard, heeft zijn eigen Zoon niet gespaard Ga dan naar Hem, nu t’morgenlicht gloort. Hij is de God die hoort.

7 Er is een God die hoort Van oost tot west, van zuiden tot noord. Mens zegt het voort, mens zegt het voort. Wordt s’Heren liefde alom gehoord. Mensenkind zegt het voort. Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen. Maar zoekt het heil bij Jezus alleen. Dat al uw hoop op Hem is gericht. Jezus is ’t eeuwig licht

8 Uit aller Mond lied 104: 1, 6 Het duurt niet lang meer tot de tijd Van Christus aan zal breken. En Hij in grote heerlijkheid Het oordeel uit zal spreken. Het lachen is dat uur gedaan. Als alles zal in vuur vergaan. Naar Petrus heeft geschreven.

9 Uit aller Mond lied 104: 1, 6 Sta daarom eenmaal in voor mij Als Gij terug zult komen. Lees in Uw boek en spreekt mij vrij. En stel mij bij Uw tronen. Opdat ik met mijn broeders mag De hemel ingaan op die dag. Gij doet hem voor ons open.

10 JDH lied 912: 1, 3 Van U wil ik zingen, Wie d” eng’len omringen, Al juichend getuigend U goedheid, o Heer. k Wil Loven en danken. Met woorden en klanken. En prijzen Uw goedheid. En liefde steeds weer.

11 JDH lied 912: 1, 3 Moog hier dan mijn zingen. Uw heem”len doordringen. En juub”lend zich mengen. Met hemels toon. Tot “k eenmaal hierboven. U eeuwig mag loven. Als ‘k juichend zal staan. Bij Uw stralende troon.

12 Mededelingen Voorzang Stil gebed Votum en groet Ps. 81: 10, 11 Gebed Schriftlezing: Gen. 4: 17 - 26 Jes. 45: 18 - 22 Mat. 6: 19 - 24 Ps. 96: 3, 5 Preek Ps. 73: 10, 11 NB Collecte Dankgebed Ps. 136: 2, 13 NB Geloofsbelijdenis ELB. 341 Zegen Liturgie zondag 18 januari

13 Mededelingen Voorzang Stil gebed Votum en groet Ps. 81: 10, 11 Gebed Schriftlezing: Deut. 18: 9 - 13 Matt. 4: 18 - 22 Mat. 6: 19 - 24 Ps. 96: 3, 5 Preek Ps. 73: 10, 11 NB Collecte Dankgebed Ps. 136: 2, 13 NB Geloofsbelijdenis ELB. 341 Zegen Liturgie zondag 18 januari

14 Ps. 81: 10, 11 Eert geen uitlands god; Wacht u voor uw zielen; Wilt, naar Mijn gebod, Mijnen naam ten hoon, Voor geen valse goôn, Voor geen vreemde, knielen.

15 Ps. 81: 10, 11 Ik, Ik ben de HEER; ’k Ben uw God, dieheilig IJv’re voor Mijn eer; Die u door Mijn hand Uit Egypteland Leidde, vrij en veilig.

16 Mededelingen Voorzang Stil gebed Votum en groet Ps. 81: 10, 11 Gebed Schriftlezing: Deut. 18: 9 - 13 Jes. 45: 18 - 22 Mat. 6: 19 - 24 Ps. 96: 3, 5 Preek Ps. 73: 10, 11 NB Collecte Dankgebed Ps. 136: 2, 13 NB Geloofsbelijdenis ELB. 341 Zegen Liturgie zondag 18 januari

17 Mededelingen Voorzang Stil gebed Votum en groet Ps. 81: 10, 11 Gebed Schriftlezing: Deut. 18: 9 - 13 Jes. 45: 18 - 22 Mat. 6: 19 - 24 Ps. 96: 3, 5 Preek Ps. 73: 10, 11 NB Collecte Dankgebed Ps. 136: 2, 13 NB Geloofsbelijdenis ELB. 341 Zegen Liturgie zondag 18 januari

18 Mededelingen Voorzang Stil gebed Votum en groet Ps. 81: 10, 11 Gebed Schriftlezing: Deut. 18: 9 - 13 Jes. 45: 18 - 22 Mat. 6: 19 - 24 Ps. 96: 3, 5 Preek Ps. 73: 10, 11 NB Collecte Dankgebed Ps. 136: 2, 13 NB Geloofsbelijdenis ELB. 341 Zegen Liturgie zondag 18 januari

19 Ps. 96: 3, 5 Al d’ afgoôn zijn slechts ijdelheden; Maar God, die van ons wordt beleden, Is ’t, die de heem’len heeft gesticht; En voor Zijn Godd’lijk aangezicht Zet eer met majesteit haar treden.

20 Ps. 96: 3, 5 Geeft d’ eer aan ’t eeuwig Opperwezen; Zijn naam wordt nooit genoeg geprezen; Verheft Zijn deugden, blij te moê; Brengt in Zijn huis Hem offer toe, Hem, dien de volken moeten vrezen.

21 Mededelingen Voorzang Stil gebed Votum en groet Ps. 81: 10, 11 Gebed Schriftlezing: Deut. 18: 9 - 13 Jes. 45: 18 - 22 Mat. 6: 19 - 24 Ps. 96: 3, 5 Preek Ps. 73: 10, 11 NB Collecte Dankgebed Ps. 136: 2, 13 NB Geloofsbelijdenis ELB. 341 Zegen Liturgie zondag 18 januari

22 >>> Ps. 73: 10, 11 NB Schriftlezing: Zondag 34: 94 - 95 Eén God alléén!

23 >>> Ps. 73: 10, 11 NB Schriftlezing: Zondag 34: 94 - 95 Eén God alléén! Erkennen Liefhebben Vertrouwen

24 Mededelingen Voorzang Stil gebed Votum en groet Ps. 81: 10, 11 Gebed Schriftlezing: Deut. 18: 9 - 13 Jes. 45: 18 - 22 Mat. 6: 19 - 24 Ps. 96: 3, 5 Preek Ps. 73: 10, 11 NB Collecte Dankgebed Ps. 136: 2, 13 NB Geloofsbelijdenis ELB. 341 Zegen Liturgie zondag 18 januari

25 Ps. 73: 10, 11 NB Wien heb ik in den hemel, Heer, behalve U, mijn troost en eer? Wat kan op aarde mij bekoren? Alleen bij U wil ik behoren. Al zou mijn vlees en hart vergaan, toch zal ik, God, voor U bestaan, wien ik mijn leven toevertrouw, Gij zijt de rots waarop ik bouw.

26 Ps. 73: 10, 11 NB Want allen die U verre staan, zij zullen eens te gronde gaan. Gij stort hen neer in de ellende, die zich in ontrouw van U wenden. Maar 't is mijn ziel en zaligheid te zijn bij God, die zelf mij leidt. 'k Vertrouw op Hem geheel en al, den Heer, wiens werk ik roemen zal.

27 Mededelingen Voorzang Stil gebed Votum en groet Ps. 81: 10, 11 Gebed Schriftlezing: Deut. 18: 9 - 13 Jes. 45: 18 - 22 Mat. 6: 19 - 24 Ps. 96: 3, 5 Preek Ps. 73: 10, 11 NB Collecte Dankgebed Ps. 136: 2, 13 NB Geloofsbelijdenis ELB. 341 Zegen Liturgie zondag 18 januari

28 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kerkelijke kassen

29 Mededelingen Voorzang Stil gebed Votum en groet Ps. 81: 10, 11 Gebed Schriftlezing: Deut. 18: 9 - 13 Jes. 45: 18 - 22 Mat. 6: 19 - 24 Ps. 96: 3, 5 Preek Ps. 73: 10, 11 NB Collecte Dankgebed Ps. 136: 2, 13 NB Geloofsbelijdenis ELB. 341 Zegen Liturgie zondag 18 januari

30 Mededelingen Voorzang Stil gebed Votum en groet Ps. 81: 10, 11 Gebed Schriftlezing: Deut. 18: 9 - 13 Jes. 45: 18 - 22 Mat. 6: 19 - 24 Ps. 96: 3, 5 Preek Ps. 73: 10, 11 NB Collecte Dankgebed Ps. 136: 2, 13 NB Geloofsbelijdenis ELB. 341 Zegen Liturgie zondag 18 januari

31 Ps. 136: 2, 13 NB Geeft den God der goden eer, jubelt voor der heren Heer. Hij doet wondren, Hij alleen trouw door alle tijden heen.

32 Ps. 136: 2, 13 NB Aan den God des hemels zij eer en dank en heerschappij, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

33 Mededelingen Voorzang Stil gebed Votum en groet Ps. 81: 10, 11 Gebed Schriftlezing: Deut. 18: 9 - 13 Jes. 45: 18 - 22 Mat. 6: 19 - 24 Ps. 96: 3, 5 Preek Ps. 73: 10, 11 NB Collecte Dankgebed Ps. 136: 2, 13 NB Geloofsbelijdenis ELB. 341 Zegen Liturgie zondag 18 januari

34 Mededelingen Voorzang Stil gebed Votum en groet Ps. 81: 10, 11 Gebed Schriftlezing: Deut. 18: 9 - 13 Jes. 45: 18 - 22 Mat. 6: 19 - 24 Ps. 96: 3, 5 Preek Ps. 73: 10, 11 NB Collecte Dankgebed Ps. 136: 2, 13 NB Geloofsbelijdenis ELB. 341 Zegen Liturgie zondag 18 januari

35 ELB. 341 Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij. Vader, in eeuwigheid zingt ’t gans heelal uw Naam, Aarde en hemel, Heer, zingen uwen Naam ter eer, heel uw schepping door, eeuwig met ’t engelenkoor:

36 ELB. 341 Heilig, heilig, heilig is onze God, de HEER Zebaoth. Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. Halleluja, halleluja, Halleluja, halleluja. Amen.

37 Mededelingen Voorzang Stil gebed Votum en groet Ps. 81: 10, 11 Gebed Schriftlezing: Deut. 18: 9 - 13 Jes. 45: 18 - 22 Mat. 6: 19 - 24 Ps. 96: 3, 5 Preek Ps. 73: 10, 11 NB Collecte Dankgebed Ps. 136: 2, 13 NB Geloofsbelijdenis ELB. 341 Zegen Liturgie zondag 18 januari

38 Volgende week hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan Inkomsten t.b.v. Geluidsinstallatie


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. G. M. Weststrate Eén God alléén!"

Verwante presentaties


Ads door Google