De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Liturgie Zondag 14 september
Mededelingen Ps. 146:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Opwekking 350 Gebeden Schriftlezing: Psalm 103 Exodus 34:4 - 7 Ps. 145:3 Tekst: Psalm 103:8 - 18 Exodus 34:4 - 7 Prediking Ps. 103:5, 4 NB, 5 NB Afscheid kinderen KND Collecte Dankgebed Opwekking 614 Geloofsbelijdenis Opwekking 509 Zegen

3 Liturgie Zondag 14 september
Mededelingen Ps. 146:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Opwekking 350 Gebeden Schriftlezing: Psalm 103 Exodus 34:4 - 7 Ps. 145:3 Tekst: Psalm 103:8 - 18 Exodus 34:4 - 7 Prediking Ps. 103:5, 4 NB, 5 NB Afscheid kinderen KND Collecte Dankgebed Opwekking 614 Geloofsbelijdenis Opwekking 509 Zegen

4 Liturgie Zondag 14 september
Mededelingen Ps. 146:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Opwekking 350 Gebeden Schriftlezing: Psalm 103 Exodus 34:4 - 7 Ps. 145:3 Tekst: Psalm 103:8 - 18 Exodus 34:4 - 7 Prediking Ps. 103:5, 4 NB, 5 NB Afscheid kinderen KND Collecte Dankgebed Opwekking 614 Geloofsbelijdenis Opwekking 509 Zegen

5 Psalm 146:1, 2, 3 Prijs den HEER met blijde galmen;
gij, mijn ziel, hebt rijke stof. ‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof: ‘k zal, zo lang ik ‘t licht geniet, Hem verhogen in mijn lied.

6 Psalm 146:1, 2, 3 Vest op prinsen geen betrouwen,
waar men nimmer heil bij vindt: zoudt g’ uw hoop op mensen bouwen? Als Gods hand hun geest ontbindt, keren zij tot d’ aarde weer, storten met hun aanslag neer.

7 Psalm 146:1, 2, 3 Zalig hij, die in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft; hij, die door den nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft; die zijn hoop, in ‘t hach’lijkst lot, vestigt op den HEER, zijn God.

8 Liturgie Zondag 14 september
Mededelingen Ps. 146:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Opwekking 350 Gebeden Schriftlezing: Psalm 103 Exodus 34:4 - 7 Ps. 145:3 Tekst: Psalm 103:8 - 18 Exodus 34:4 - 7 Prediking Ps. 103:5, 4 NB, 5 NB Afscheid kinderen KND Collecte Dankgebed Opwekking 614 Geloofsbelijdenis Opwekking 509 Zegen

9 Liturgie Zondag 14 september
Mededelingen Ps. 146:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Opwekking 350 Gebeden Schriftlezing: Psalm 103 Exodus 34:4 - 7 Ps. 145:3 Tekst: Psalm 103:8 - 18 Exodus 34:4 - 7 Prediking Ps. 103:5, 4 NB, 5 NB Afscheid kinderen KND Collecte Dankgebed Opwekking 614 Geloofsbelijdenis Opwekking 509 Zegen

10 Opwekking 350:1, 2, 3, 4 Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U. Heel uw werk, door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U.

11 Opwekking 350:1, 2, 3, 4 Heer ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan.

12 Opwekking 350:1, 2, 3, 4 Vader, in dit uur der waarheid,
keren w’ ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw.

13 Opwekking 350:1, 2, 3, 4 Vul ons met uw heil’ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen Heer.

14 Liturgie Zondag 14 september
Mededelingen Ps. 146:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Opwekking 350 Gebeden Schriftlezing: Psalm 103 Exodus 34:4 - 7 Ps. 145:3 Tekst: Psalm 103:8 - 18 Exodus 34:4 - 7 Prediking Ps. 103:5, 4 NB, 5 NB Afscheid kinderen KND Collecte Dankgebed Opwekking 614 Geloofsbelijdenis Opwekking 509 Zegen

15 Liturgie Zondag 14 september
Mededelingen Ps. 146:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Opwekking 350 Gebeden Schriftlezing: Psalm 103 Exodus 34:4 - 7 Ps. 145:3 Tekst: Psalm 103:8 - 18 Exodus 34:4 - 7 Prediking Ps. 103:5, 4 NB, 5 NB Afscheid kinderen KND Collecte Dankgebed Opwekking 614 Geloofsbelijdenis Opwekking 509 Zegen

16 Liturgie Zondag 14 september
Mededelingen Ps. 146:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Opwekking 350 Gebeden Schriftlezing: Psalm 103 Exodus 34:4 - 7 Ps. 145:3 Tekst: Psalm 103:8 - 18 Exodus 34:4 - 7 Prediking Ps. 103:5, 4 NB, 5 NB Afscheid kinderen KND Collecte Dankgebed Opwekking 614 Geloofsbelijdenis Opwekking 509 Zegen

17 Psalm 145:3 Zij zullen uit de volheid van ‘t gemoed,
gedachtig aan den milden overvloed van uwe gunst, die roemen bij elkeen, en juichen van al uw gerechtigheen. De HEER is goed en vriend’lijk en weldadig, barmhartig, mild, lankmoedig en genadig! Hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken, zijn goedheid is verspreid op al zijn werken.

18 Liturgie Zondag 14 september
Mededelingen Ps. 146:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Opwekking 350 Gebeden Schriftlezing: Psalm 103 Exodus 34:4 - 7 Ps. 145:3 Tekst: Psalm 103:8 - 18 Exodus 34:4 - 7 Prediking Ps. 103:5, 4 NB, 5 NB Afscheid kinderen KND Collecte Dankgebed Opwekking 614 Geloofsbelijdenis Opwekking 509 Zegen

19 Liturgie Zondag 14 september
Mededelingen Ps. 146:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Opwekking 350 Gebeden Schriftlezing: Psalm 103 Exodus 34:4 - 7 Ps. 145:3 Tekst: Psalm 103:8 - 18 Exodus 34:4 - 7 Prediking Ps. 103:5, 4 NB, 5 NB Afscheid kinderen KND Collecte Dankgebed Opwekking 614 Geloofsbelijdenis Opwekking 509 Zegen

20 Prediking God straft meteen??
Schriftlezing: Psalm 103 Exodus 34:4 - 7 Tekst: Psalm 103:8 – 18 >>> Ps. 103:5, 4 NB, 5 NB

21 Liturgie Zondag 14 september
Mededelingen Ps. 146:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Opwekking 350 Gebeden Schriftlezing: Psalm 103 Exodus 34:4 - 7 Ps. 145:3 Tekst: Psalm 103:8 - 18 Exodus 34:4 - 7 Prediking Ps. 103:5, 4 NB, 5 NB Afscheid kinderen KND Collecte Dankgebed Opwekking 614 Geloofsbelijdenis Opwekking 509 Zegen

22 Psalm 103:5, 4 NB, 5 NB Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden
noch eeuwig’lijk zijn gramschap ons doen lijden: Hij is het, die ons zijne vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden, hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, Hij straft ons, maar naar onze zonden niet.

23 Psalm 105:5, 4 NB, 5 NB De Heer heeft Izak uitverkoren,
aan Jakob zijn verbond bezworen, aan Israël zijn trouw verpand; Uw kind'ren breng Ik naar dit land, naar Kanaän dat eeuwig is uw toegemeten erfenis.

24 Psalm 105:5, 4 NB, 5 NB Toen zij door vreemde landen gingen,
een kleine schare vreemdelingen, van volk tot volk, van land tot land, toen ging Hij aan hun rechterhand. Volken en vorsten zei Hij aan; Laat mijn gezalfden veilig gaan.

25 Liturgie Zondag 14 september
Mededelingen Ps. 146:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Opwekking 350 Gebeden Schriftlezing: Psalm 103 Exodus 34:4 - 7 Ps. 145:3 Tekst: Psalm 103:8 - 18 Exodus 34:4 - 7 Prediking Ps. 103:5, 4 NB, 5 NB Afscheid kinderen KND Collecte Dankgebed Opwekking 614 Geloofsbelijdenis Opwekking 509 Zegen

26 Liturgie Zondag 14 september
Mededelingen Ps. 146:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Opwekking 350 Gebeden Schriftlezing: Psalm 103 Exodus 34:4 - 7 Ps. 145:3 Tekst: Psalm 103:8 - 18 Exodus 34:4 - 7 Prediking Ps. 103:5, 4 NB, 5 NB Afscheid kinderen KND Collecte Dankgebed Opwekking 614 Geloofsbelijdenis Opwekking 509 Zegen

27 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

28 Liturgie Zondag 14 september
Mededelingen Ps. 146:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Opwekking 350 Gebeden Schriftlezing: Psalm 103 Exodus 34:4 - 7 Ps. 145:3 Tekst: Psalm 103:8 - 18 Exodus 34:4 - 7 Prediking Ps. 103:5, 4 NB, 5 NB Afscheid kinderen KND Collecte Dankgebed Opwekking 614 Geloofsbelijdenis Opwekking 509 Zegen

29 Liturgie Zondag 14 september
Mededelingen Ps. 146:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Opwekking 350 Gebeden Schriftlezing: Psalm 103 Exodus 34:4 - 7 Ps. 145:3 Tekst: Psalm 103:8 - 18 Exodus 34:4 - 7 Prediking Ps. 103:5, 4 NB, 5 NB Afscheid kinderen KND Collecte Dankgebed Opwekking 614 Geloofsbelijdenis Opwekking 509 Zegen

30 Opwekking 614 Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. Hoor de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisigt Hem!' Zo gaf God zijn eigen Zoon.

31 Opwekking 614 Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht. Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan als hij roept: 'Het is volbracht'. Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.

32 Opwekking 614 In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. Maar de steen van het graf is nu weggehaald, Jezus leeft, Hij is opgestaan. Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.

33 Opwekking 614 En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer. U bent Koning en God tot in eeuwigheid, U bent Jezus, de hoogste Heer. Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg, uw genade is mij genoeg.

34 Liturgie Zondag 14 september
Mededelingen Ps. 146:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Opwekking 350 Gebeden Schriftlezing: Psalm 103 Exodus 34:4 - 7 Ps. 145:3 Tekst: Psalm 103:8 - 18 Exodus 34:4 - 7 Prediking Ps. 103:5, 4 NB, 5 NB Afscheid kinderen KND Collecte Dankgebed Opwekking 614 Geloofsbelijdenis Opwekking 509 Zegen

35 Liturgie Zondag 14 september
Mededelingen Ps. 146:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Opwekking 350 Gebeden Schriftlezing: Psalm 103 Exodus 34:4 - 7 Ps. 145:3 Tekst: Psalm 103:8 - 18 Exodus 34:4 - 7 Prediking Ps. 103:5, 4 NB, 5 NB Afscheid kinderen KND Collecte Dankgebed Opwekking 614 Geloofsbelijdenis Opwekking 509 Zegen

36 Opwekking 509:1, 2, 3 Zo lief had God de Vader ons,
dat Hij zijn eigen Zoon zond tot heil van ons gebroken hart, omdat Hij ons zo kostbaar vond. Hoe diep en schrijnend was Gods pijn toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; toch is het Jezus' bloed dat ons weer dicht in zijn nabijheid bracht.

37 Opwekking 509:1, 2, 3 O zie de mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen; beschaamd hoor ik mijn eigen stem Hem loochenen en smaden. Het was mijn zonde die Hij droeg, totdat Hij riep: 'Het is volbracht!'; zijn laatste adem bracht mij hoop, zijn sterven werd mijn levenskracht.

38 Opwekking 509:1, 2, 3 Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is; ik roem alleen nog in de Heer, zijn dood en zijn verrijzenis. Hoe zou ik delen in zijn loon, de zege die Hij heeft behaald? Maar dit weet ik met heel mijn hart: zijn offer heeft mijn schuld betaald.

39 Liturgie Zondag 14 september
Mededelingen Ps. 146:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Opwekking 350 Gebeden Schriftlezing: Psalm 103 Exodus 34:4 - 7 Ps. 145:3 Tekst: Psalm 103:8 - 18 Exodus 34:4 - 7 Prediking Ps. 103:5, 4 NB, 5 NB Afscheid kinderen KND Collecte Dankgebed Opwekking 614 Geloofsbelijdenis Opwekking 509 Zegen

40 Zondag 21 september a.s. 10:00 uur Ds. J. van Dijken 17:00 uur Ds. G. J. Capellen

41 Open dag op Hoeve Voemekaer
 Noordstraat 30 te Kapelle. Zaterdag 20 september van Iedereen is van harte welkom! Marijn de Schipper .


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google