De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. G. J. Capellen

2 Liturgie Zondag 15 juni Mededelingen Tekst: Numeri 11:29b SB. 53:1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 100:1, 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 11: Ps. 40:4 NB Tekst: Numeri 11:29b Prediking Ps. 119:3, 32 Collecte Dankgebed Ps. 119:86 Geloofsbelijdenis Ps. 45:1 Zegen

3 Liturgie Zondag 15 juni Mededelingen Tekst: Numeri 11:29b SB. 53:1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 100:1, 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 11: Ps. 40:4 NB Tekst: Numeri 11:29b Prediking Ps. 119:3, 32 Collecte Dankgebed Ps. 119:86 Geloofsbelijdenis Ps. 45:1 Zegen

4 Liturgie Zondag 15 juni Mededelingen Tekst: Numeri 11:29b SB. 53:1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 100:1, 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 11: Ps. 40:4 NB Tekst: Numeri 11:29b Prediking Ps. 119:3, 32 Collecte Dankgebed Ps. 119:86 Geloofsbelijdenis Ps. 45:1 Zegen

5 Schriftberijming 53:1, 2 Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of ‘k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

6 Schriftberijming 53:1, 2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer! In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort.

7 Liturgie Zondag 15 juni Mededelingen Tekst: Numeri 11:29b SB. 53:1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 100:1, 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 11: Ps. 40:4 NB Tekst: Numeri 11:29b Prediking Ps. 119:3, 32 Collecte Dankgebed Ps. 119:86 Geloofsbelijdenis Ps. 45:1 Zegen

8 Liturgie Zondag 15 juni Mededelingen Tekst: Numeri 11:29b SB. 53:1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 100:1, 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 11: Ps. 40:4 NB Tekst: Numeri 11:29b Prediking Ps. 119:3, 32 Collecte Dankgebed Ps. 119:86 Geloofsbelijdenis Ps. 45:1 Zegen

9 Psalm 100:1, 2 NB Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt, gij aard’ alom, zijn rijksdomein, zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

10 Psalm 100:1, 2 NB Roept uit met blijdschap: “God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij, zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt.”

11 Liturgie Zondag 15 juni Mededelingen Tekst: Numeri 11:29b SB. 53:1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 100:1, 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 11:16 -30 Ps. 40:4 NB Tekst: Numeri 11:29b Prediking Ps. 119:3, 32 Collecte Dankgebed Ps. 119:86 Geloofsbelijdenis Ps. 45:1 Zegen

12 Liturgie Zondag 15 juni Mededelingen Tekst: Numeri 11:29b SB. 53:1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 100:1, 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 11: Ps. 40:4 NB Tekst: Numeri 11:29b Prediking Ps. 119:3, 32 Collecte Dankgebed Ps. 119:86 Geloofsbelijdenis Ps. 45:1 Zegen

13 Liturgie Zondag 15 juni Mededelingen Tekst: Numeri 11:29b SB. 53:1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 100:1, 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 11: Ps. 40:4 NB Tekst: Numeri 11:29b Prediking Ps. 119:3, 32 Collecte Dankgebed Ps. 119:86 Geloofsbelijdenis Ps. 45:1 Zegen

14 Psalm 40:4 NB Ik breng de blijde boodschap van uw recht
aan al wie U zijn toegedaan, dat zij uw wonderen verstaan in ‘t woord dat Gij mij op de lippen legt. Ik spreek, dat woord met klaarheid, opdat uw trouw en waarheid door elk begrepen wordt. Heer, ik weerhoud mij niet, maar loof U in mijn lied met een blijmoedig hart.

15 Liturgie Zondag 15 juni Mededelingen Tekst: Numeri 11:29b SB. 53:1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 100:1, 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 11: Ps. 40:4 NB Tekst: Numeri 11:29b Prediking Ps. 119:3, 32 Collecte Dankgebed Ps. 119:86 Geloofsbelijdenis Ps. 45:1 Zegen

16 Liturgie Zondag 15 juni Mededelingen Tekst: Numeri 11:29b SB. 53:1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 100:1, 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 11: Ps. 40:4 NB Tekst: Numeri 11:29b Prediking Ps. 119:3, 32 Collecte Dankgebed Ps. 119:86 Geloofsbelijdenis Ps. 45:1 Zegen

17 Mozes’ pinksterverlangen
Prediking Mozes’ pinksterverlangen Schriftlezing: Numeri 11: Tekst: Numeri 11:29b >>> Ps. 119:3, 32

18 Liturgie Zondag 15 juni Mededelingen Tekst: Numeri 11:29b SB. 53:1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 100:1, 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 11: Ps. 40:4 NB Tekst: Numeri 11:29b Prediking Ps. 119:3, 32 Collecte Dankgebed Ps. 119:86 Geloofsbelijdenis Ps. 45:1 Zegen

19 Psalm 119:3, 32 Och, schonk Gij mij de hulp van uwen Geest,
mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. ‘k Hield dan uw wet, dan leefd’ ik onbevreesd; dan zou geen schaamt’ mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar’ geweest, hoe uw geboôn mij tot uw liefde wekken.

20 Psalm 119:3, 32 Ik ben een vriend, ik ben een metgezel
van allen, die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O HEER, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen! Gij doet op aard’ aan alle scheps’len wel,\. Och, wierd ik in uw wetten onderwezen!

21 Liturgie Zondag 15 juni Mededelingen Tekst: Numeri 11:29b SB. 53:1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 100:1, 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 11: Ps. 40:4 NB Tekst: Numeri 11:29b Prediking Ps. 119:3, 32 Collecte Dankgebed Ps. 119:86 Geloofsbelijdenis Ps. 45:1 Zegen

22 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

23 Avondmaalscollecte Indonesië Scholenbouw Sulawesi
Onderwijs geeft toekomst. Dat geldt overal, ook hier in de dorpjes in de bergen van Sulawesi. Scholenbouw Sulawesi INE 037 deanderdenaaste @diaconaatCGK

24 Vaders De dorpjes krijgen elk 15 miljoen rupiah, omgerekend: € Het meeste hiervan is nodig voor materialen. De vaders bouwen het schooltje zelf! Enthousiast Maar onderwijs was er eerst niet! Het begon in 2005 met de bouw van één schooltje. Dat bleef niet lang onbekend: andere dorpen reageerden enthousiast! INE 037 deanderdenaaste @diaconaatCGK

25 Totaalbedrag voor bouw schooltjes en cursussen onderwijzeressen
€ ,- Helpt u mee? Hartelijk dank! INE 037 deanderdenaaste @diaconaatCGK

26 NED 125 Nederland ICF Veenendaal

27 NED 125 Het percentage niet-Nederlanders dat in het Veenendaalse JES-gebied woont, is hoog. Er zijn veel eenoudergezinnen, met name vrouwen, die van een uitkering moeten leven.

28 NED 125 Met het houden van maaltijden wil Netwerk ICF een bijdrage leveren aan het bestrijden van de stille armoede…

29 … en het vormen van relaties tussen mensen.
NED 125 … en het vormen van relaties tussen mensen. Bedrag: € 3.000,- Helpt u, help jij, mee? Bedankt!

30 Liturgie Zondag 15 juni Mededelingen Tekst: Numeri 11:29b SB. 53:1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 100:1, 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 11: Ps. 40:4 NB Tekst: Numeri 11:29b Prediking Ps. 119:3, 32 Collecte Dankgebed Ps. 119:86 Geloofsbelijdenis Ps. 45:1 Zegen

31 Liturgie Zondag 15 juni Mededelingen Tekst: Numeri 11:29b SB. 53:1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 100:1, 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 11: Ps. 40:4 NB Tekst: Numeri 11:29b Prediking Ps. 119:3, 32 Collecte Dankgebed Ps. 119:86 Geloofsbelijdenis Ps. 45:1 Zegen

32 Psalm 119:86 Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer,
gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer ik door uw Geest uw wetten leer, dan zal mijn tong uw redenen vermelden want uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER, Gij zult de vlijt van die U zoekt vergelden.

33 Liturgie Zondag 15 juni Mededelingen Tekst: Numeri 11:29b SB. 53:1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 100:1, 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 11: Ps. 40:4 NB Tekst: Numeri 11:29b Prediking Ps. 119:3, 32 Collecte Dankgebed Ps. 119:86 Geloofsbelijdenis Ps. 45:1 Zegen

34 Liturgie Zondag 15 juni Mededelingen Tekst: Numeri 11:29b SB. 53:1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 100:1, 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 11: Ps. 40:4 NB Tekst: Numeri 11:29b Prediking Ps. 119:3, 32 Collecte Dankgebed Ps. 119:86 Geloofsbelijdenis Ps. 45:1 Zegen

35 Psalm 45:1 Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,
zal ‘t schoonste lied van enen Koning zingen; terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft, is z’ als de pen van een, die vaardig schrijft. Bemin’lijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genâ is op uw lippen uitgestort, dies G’ eeuwiglijk van God gezegend wordt.

36 Liturgie Zondag 15 juni Mededelingen Tekst: Numeri 11:29b SB. 53:1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 100:1, 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 11: Ps. 40:4 NB Tekst: Numeri 11:29b Prediking Ps. 119:3, 32 Collecte Dankgebed Ps. 119:86 Geloofsbelijdenis Ps. 45:1 Zegen

37 Zondag 22 juni a.s. 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google