De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

3 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

4 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

5 Ps. 84: 1 NB Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet.

6 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

7 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

8 Ps. 84: 2 NB Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft. De mus, de zwaluw vindt een woning. Haar jongen zijn in veiligheid. Mij is een schuilplaats toebereid in het paleis van U, mijn Koning. Heil hen die toeven aan uw hof en steeds zich wijden aan uw lof.

9 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

10 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

11 Ps. 84: 3 NB Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft, zijn hart wijst hem de rechte wegen. Zij trekken op van overal en, gaat het door het dorre dal, dan valt op hen een milde regen. Ja, in het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontein.

12 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

13 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

14 Ps. 48: 4, 6 Wij, o verheven Majesteit, Gedenken Uw weldadigheid In 't midden van Uw heil'ge woning. Gelijk Uw naam is, grote Koning, Bij ons terecht geprezen, Zo is Uw roem gerezen, En bij de volken zeer vermaard, Tot aan het uiterst' eind der aard. Uw rechterhand, die 't kwaad niet duldt, Is met gerechtigheid vervuld.

15 Ps. 48: 4, 6 Want deze God is onze God; Hij is ons deel, ons zalig lot, Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: Ter dood toe zal Hij ons geleiden.

16 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

17 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

18 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

19 SB. 38: 1, 5, 6 Ik zag het nieuw Jeruzalem dat uit de hemel kwam, de stad waarin weerklinkt de stem van God en van het Lam.

20 SB. 38: 1, 5, 6 Een engel sprak: Kom mee, ik toon u, helder als kristal, het leven dat vanuit Gods troon als water stromen zal.

21 SB. 38: 1, 5, 6 De levensbomen lopen uit, staan elke maand vol vrucht, genezend groen dat daar ontspruit, waar elke vloek voor vlucht.

22 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

23 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

24 Prediking Gods rivier in deze wereld >>> Opw. 334: 1, 2 Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 Tekst: Ezechiël 47: 1-12

25 Prediking Gods rivier in deze wereld 1) Bron van die rivier 2) Loop van die rivier 3) Uitwerking van die rivier >>> Opw. 334: 1, 2 Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 Tekst: Ezechiël 47: 1-12

26 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

27 Opw. 334: 1, 2 Heer, uw licht en uw liefde schijnen waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij.

28 Opw. 334: 1, 2 Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

29 Opw. 334: 1, 2 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij.

30 Opw. 334: 1, 2 Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

31 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

32 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Avondsmaalcollecte Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

33 Nederland NED 125 ICF Veenendaal

34 NED 125 Het percentage niet-Nederlanders dat in het Veenendaalse JES-gebied woont, is hoog. Er zijn veel eenoudergezinnen, met name vrouwen, die van een uitkering moeten leven.

35 NED 125 De sociale cohesie ontbreekt in deze achterstandswijk, waar mensen uit totaal verschillende culturen volledig langs elkaar heen leven.

36 NED 125 Met het houden van maaltijden wil Netwerk ICF een bijdrage leveren aan het bestrijden van de stille armoede… … en het vormen van relaties tussen mensen.

37 NED 125 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Bedrag: € 3.000,- Helpt u, help jij, mee? Bedankt!

38 INE 037 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

39 De schooltjes in de bergen van Sulawesi zijn moeilijk bereikbaar. Een werkbezoek is dan ook geen makkelijke klus, maar… wel de moeite waard! INE 037 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

40 Na een lange tocht, is er geen sprake van bijko- men in een gemakkelijke stoel maar in kleerma- kerszit op de grond. Zo doen de kinderen dat ook vaak op school! INE 037 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

41 Onderwijs geeft toekomst. Dat geldt overal, ook hier in de dorpjes in de bergen van Sulawesi. INE 037 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Maar onderwijs was er eerst niet! Het begon in 2005 met de bouw van één schooltje. Dat bleef niet lang onbekend: andere dorpen reageerden enthousiast!

42 De dorpjes krijgen elk 15 miljoen rupiah, omgerekend: € 1.500. Het meeste hiervan is nodig voor materialen. De vaders bouwen het schooltje zelf! INE 037 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Een ‘pabo’ kennen ze hier niet. Moeders geven les. Tweemaal per jaar krij- gen ze een ‘snelstoom- cursus’, waarvoor ze grote afstanden afleggen.

43 De kinderen kunnen nu naar school, zonder dat ze daar uren voor moeten lopen. Ze leren en bouwen een toekomst op! … Met plezier! INE 037 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

44 INE 037 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

45 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

46 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

47 SB. 8: 1, 3 Het dorre land zal juichen en bloeien als een roos, ja, jubelend getuigen: Gods heil is grenzeloos! Sterkt dan de slappe handen en maakt de knieën vast, want God verbreekt uw banden en Hij verlicht uw last!

48 SB. 8: 1, 3 Dan zal er water komen, ontspringen: een fontein! Een beek zal overstromen, een tuin wordt de woestijn! God zal een weg gaan banen, een weg die heilig is en ieder zal beamen dat die weg veilig is!

49 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

50 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

51 Ps. 65: 2, 7 Een stroom van ongerechtigheden Had d’ overhand op mij; Maar ons weerspannig overtreden Verzoent en zuivert Gij. Welzalig, dien Gij hebt verkoren, Dien G’ uit al ’t aards gedruis Doet naad’ren, en Uw heilstem horen, Ja, wonen in Uw huis.

52 Ps. 65: 2, 7 De Godsrivier doet G’ overvloeien, En op ’t bereide land Het nuttig koren welig groeien; Uw Goddelijke hand Maakt d’ opgeploegde voren dronken, Tot uit de weke kluit, Waar ’t dropp’lend nat is ingezonken, Gezegend voedsel spruit.

53 Liturgie Zondag 22 juni Mededelingen Ps. 84: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 84: 2 NB Kort formulier HA Ps. 84: 3 NB Viering HA Ps. 48: 4, 6 Gebeden Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 SB 38: 1, 5, 6 Tekst: Ez. 47: 1-12 Prediking Opw. 334: 1, 2 Collecte Dankgebed SB. 8: 1, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 65: 2, 7 Zegen

54 Zondag 29 juni 09:30 uur leesdienst 17.00 uur Ds. A. G. M. Weststrate


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google