De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. G. M. Weststrate 2014: Genade-tijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. G. M. Weststrate 2014: Genade-tijd."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. G. M. Weststrate 2014: Genade-tijd

2 Liturgie woensdag 31 december Mededelingen JdH. 406 Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 6, 12 NB Gedenken borelingen Ps. 100: 2 NB Herdenken overledenen Ps. 84: 6 Gebeden Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 Ps. 1: 2 Prediking LvK. 78: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed Ps. 92: 7 Belijdenis LvK. 460: 4, 1 Zegen

3 Liturgie woensdag 31 december Mededelingen JdH. 406 Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 6, 12 NB Gedenken borelingen Ps. 100: 2 NB Herdenken overledenen Ps. 84: 6 Gebeden Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 Ps. 1: 2 Prediking LvK. 78: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed Ps. 92: 7 Belijdenis LvK. 460: 4, 1 Zegen

4 Liturgie woensdag 31 december Mededelingen JdH. 406 Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 6, 12 NB Gedenken borelingen Ps. 100: 2 NB Herdenken overledenen Ps. 84: 6 Gebeden Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 Ps. 1: 2 Prediking LvK. 78: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed Ps. 92: 7 Belijdenis LvK. 460: 4, 1 Zegen

5 JdH. 406 Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen; ach, wij vinden, waar wij staren, niets bestendigs hier beneên! Op de weg, die wij betreden, staat geen voetstap, die beklijft; al het heden wordt verleden, schoon 't ons toegerekend blijft!

6 JdH. 406 Dat de tijd hier 't al verover', aan geen tijdperk hangt mijn lot; Gij, Gij blijft mij altijd over, Gij blijft eindeloos mijn God. Welk een ramp mij hier ook nader', 'k vind in U mijn rustpunt weer; Gij blijft in Uw' Zoon mijn Vader, wat verander, wat verkeer'.

7 JdH. 406 Snelt dan, jaren, snelt vrij henen met uw blijdschap en verdriet; welk een ramp ik moog bewenen, God, mijn God, verandert niet. Blijft mij alles hier begeven, voortgeleid door Zijne hand, schouw ik uit dit nietig leven in mijn eeuwig vaderland.

8 Liturgie woensdag 31 december Mededelingen JdH. 406 Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 6, 12 NB Gedenken borelingen Ps. 100: 2 NB Herdenken overledenen Ps. 84: 6 Gebeden Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 Ps. 1: 2 Prediking LvK. 78: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed Ps. 92: 7 Belijdenis LvK. 460: 4, 1 Zegen

9 Liturgie woensdag 31 december Mededelingen JdH. 406 Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 6, 12 NB Gedenken borelingen Ps. 100: 2 NB Herdenken overledenen Ps. 84: 6 Gebeden Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 Ps. 1: 2 Prediking LvK. 78: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed Ps. 92: 7 Belijdenis LvK. 460: 4, 1 Zegen

10 Ps. 31: 6, 12 NB Ik wil mij, Heer, in U verblijden, die hulp bood in de dag dat ik geen uitkomst zag, die steeds mij uit de engte leidde; dan mocht met lichte schreden ik in de ruimte treden.

11 Ps. 31: 6, 12 NB Maar ik vertrouw op U, mijn tijden, o Heer, zijn in uw hand; maak mij dan niet te schand! Ach, kom mij uit de hand bevrijden van wie, op mij verbolgen, mij totterdood vervolgen.

12 Liturgie woensdag 31 december Mededelingen JdH. 406 Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 6, 12 NB Gedenken borelingen Ps. 100: 2 NB Herdenken overledenen Ps. 84: 6 Gebeden Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 Ps. 1: 2 Prediking LvK. 78: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed Ps. 92: 7 Belijdenis LvK. 460: 4, 1 Zegen

13 Liturgie woensdag 31 december Mededelingen JdH. 406 Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 6, 12 NB Gedenken borelingen Ps. 100: 2 NB Herdenken overledenen Ps. 84: 6 Gebeden Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 Ps. 1: 2 Prediking LvK. 78: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed Ps. 92: 7 Belijdenis LvK. 460: 4, 1 Zegen

14 Ps. 100: 2 NB Roept uit met blijdschap: "God is Hij. Hij schiep ons, Hem behoren wij, zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt."

15 Liturgie woensdag 31 december Mededelingen JdH. 406 Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 6, 12 NB Gedenken borelingen Ps. 100: 2 NB Herdenken overledenen Ps. 84: 6 Gebeden Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 Ps. 1: 2 Prediking LvK. 78: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed Ps. 92: 7 Belijdenis LvK. 460: 4, 1 Zegen

16 Liturgie woensdag 31 december Mededelingen JdH. 406 Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 6, 12 NB Gedenken borelingen Ps. 100: 2 NB Herdenken overledenen Ps. 84: 6 Gebeden Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 Ps. 1: 2 Prediking LvK. 78: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed Ps. 92: 7 Belijdenis LvK. 460: 4, 1 Zegen

17 Ps. 84: 6 Want God, de HEER, zo goed, zo mild, Is t’ allen tijd’ een zon en schild; Hij zal genaad’ en ere geven; Hij zal hun ’t goede niet in nood Onthouden, zelfs niet in den dood, Die in oprechtheid voor Hem leven. Welzalig, HEER, die op U bouwt, En zich geheel aan U vertrouwt.

18 Liturgie woensdag 31 december Mededelingen JdH. 406 Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 6, 12 NB Gedenken borelingen Ps. 100: 2 NB Herdenken overledenen Ps. 84: 6 Gebeden Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 Ps. 1: 2 Prediking LvK. 78: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed Ps. 92: 7 Belijdenis LvK. 460: 4, 1 Zegen

19 Liturgie woensdag 31 december Mededelingen JdH. 406 Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 6, 12 NB Gedenken borelingen Ps. 100: 2 NB Herdenken overledenen Ps. 84: 6 Gebeden Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 Ps. 1: 2 Prediking LvK. 78: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed Ps. 92: 7 Belijdenis LvK. 460: 4, 1 Zegen

20 Liturgie woensdag 31 december Mededelingen JdH. 406 Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 6, 12 NB Gedenken borelingen Ps. 100: 2 NB Herdenken overledenen Ps. 84: 6 Gebeden Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 Ps. 1: 2 Prediking LvK. 78: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed Ps. 92: 7 Belijdenis LvK. 460: 4, 1 Zegen

21 Ps. 1: 2 Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, In vetten grond geplant bij enen stroom, Die op zijn tijd met vruchten is beladen, En sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel, 't gelukt hem wat hij doet.

22 Prediking >>> LvK. 78: 1, 2, 4 Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 2014: Genade-tijd

23 Prediking >>> LvK. 78: 1, 2, 4 Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 2014: Genade-tijd 1.De eis van de Eigenaar 2.De ijver van de Wijngaardenier 3.Respijt voor de Vijgenboom

24 Liturgie woensdag 31 december Mededelingen JdH. 406 Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 6, 12 NB Gedenken borelingen Ps. 100: 2 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 39 Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 Ps. 1: 2 Prediking LvK. 78: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed Ps. 92: 7 Belijdenis LvK. 460: 4, 1 Zegen

25 LvK. 78: 1, 2, 4 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

26 LvK. 78: 1, 2, 4 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer! In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort.

27 LvK. 78: 1, 2, 4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, dan wint mijn ziel door U in kracht! Het werk in need'righeid begonnen, wordt dan in heerlijkheid volbracht! Wat in de winds'len sliep, ontbot, en komt in 't licht en rijpt voor God.

28 Liturgie woensdag 31 december Mededelingen JdH. 406 Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 6, 12 NB Gedenken borelingen Ps. 100: 2 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 39 Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 Ps. 1: 2 Prediking LvK. 78: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed Ps. 92: 7 Belijdenis LvK. 460: 4, 1 Zegen

29 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kerk Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

30 Liturgie woensdag 31 december Mededelingen JdH. 406 Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 6, 12 NB Gedenken borelingen Ps. 100: 2 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 39 Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 Ps. 1: 2 Prediking LvK. 78: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed Ps. 92: 7 Belijdenis LvK. 460: 4, 1 Zegen

31 Liturgie woensdag 31 december Mededelingen JdH. 406 Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 6, 12 NB Gedenken borelingen Ps. 100: 2 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 39 Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 Ps. 1: 2 Prediking LvK. 78: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed Ps. 92: 7 Belijdenis LvK. 460: 4, 1 Zegen

32 Ps. 92: 7 ’t Rechtvaardig volk zal bloeien, Gelijk op Libanon, Bij ’t koest’ren van de zon, De palm en ceder groeien. Zij, die in ’t huis des HEEREN, In ’t voorhof zijn geplant, Zien door des Hoogsten hand Hun wasdom steeds vermeêren.

33 Liturgie woensdag 31 december Mededelingen JdH. 406 Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 6, 12 NB Gedenken borelingen Ps. 100: 2 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 39 Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 Ps. 1: 2 Prediking LvK. 78: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed Ps. 92: 7 Belijdenis LvK. 460: 4, 1 Zegen

34 Liturgie woensdag 31 december Mededelingen JdH. 406 Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 6, 12 NB Gedenken borelingen Ps. 100: 2 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 39 Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 Ps. 1: 2 Prediking LvK. 78: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed Ps. 92: 7 Belijdenis LvK. 460: 4, 1 Zegen

35 LvK. 460: 4, 1 Snel vergaan de mensenkind'ren als de bloemen op het veld. God alleen is onverminderd steeds dezelfde sterke held! Looft de Heer van dood en leven, Hem die onze dagen telt.

36 LvK. 460: 4, 1 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

37 Liturgie woensdag 31 december Mededelingen JdH. 406 Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 6, 12 NB Gedenken borelingen Ps. 100: 2 NB Gebed Schriftlezing: Psalm 39 Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 Ps. 1: 2 Prediking LvK. 78: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed Ps. 92: 7 Belijdenis LvK. 460: 4, 1 Zegen

38 Aanvangstijd nieuwjaarsdienst 10.00 uur Ds. A. G. M. Weststrate


Download ppt "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. G. M. Weststrate 2014: Genade-tijd."

Verwante presentaties


Ads door Google