De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. H.J.Th. Velema Van het concert des lijdens krijgt Jezus het programma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. H.J.Th. Velema Van het concert des lijdens krijgt Jezus het programma."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. H.J.Th. Velema Van het concert des lijdens krijgt Jezus het programma

2 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 38: 9 en 12 NB Lezing van de wet Ps. 139: 2 NB Gebed Schriftlezing: Lukas 9: 18 - 36 Ps. 86: 1, 2 en 8 Verkondiging Ps. 40: 4 Collecte Dankgebed LvK. 182: 1 en 3 Zegen

3 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 38: 9 en 12 NB Lezing van de wet Ps. 139: 2 NB Gebed Schriftlezing: Lukas 9: 18 - 36 Ps. 86: 1, 2 en 8 Verkondiging Ps. 40: 4 Collecte Dankgebed LvK. 182: 1 en 3 Zegen

4 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 38: 9 en 12 NB Lezing van de wet Ps. 139: 2 NB Gebed Schriftlezing: Lukas 9: 18 - 36 Ps. 86: 1, 2 en 8 Verkondiging Ps. 40: 4 Collecte Dankgebed LvK. 182: 1 en 3 Zegen

5 LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten: o liefde die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden.

6 LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, in onze plaats gemarteld en geslagen, de zonde dragen.

7 LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 God is rechtvaardig, ja, een God der wrake; en Hij is liefde, Hij wil zalig maken. zie hier de schalen die ten volle wegen en vloek en zegen.

8 LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 Laat mij, o Heer, uw wond're wijsheid prijzen, dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen als sterkte roemen.

9 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 38: 9 en 12 NB Lezing van de wet Ps. 139: 2 NB Gebed Schriftlezing: Lukas 9: 18 - 36 Ps. 86: 1, 2 en 8 Verkondiging Ps. 40: 4 Collecte Dankgebed LvK. 182: 1 en 3 Zegen

10 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 38: 9 en 12 NB Lezing van de wet Ps. 139: 2 NB Gebed Schriftlezing: Lukas 9: 18 - 36 Ps. 86: 1, 2 en 8 Verkondiging Ps. 40: 4 Collecte Dankgebed LvK. 182: 1 en 3 Zegen

11 Ps. 38: 9 en 12 NB Heer, op U wil ik vertrouwen, op U bouwen. Geef Gij antwoord, o mijn God. Wil niet mijn bedreigde leven overgeven aan hun snoeven en hun spot.

12 Ps. 38: 9 en 12 NB Haast U mij te hulp en red mij, Heer, ontzet mij, o mijn heil, wees mij nabij. Laat uw trouw mij niet begeven, stel mijn leven bij U veilig, handhaaf mij!

13 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 38: 9 en 12 NB Lezing van de wet Ps. 139: 2 NB Gebed Schriftlezing: Lukas 9: 18 - 36 Ps. 86: 1, 2 en 8 Verkondiging Ps. 40: 4 Collecte Dankgebed LvK. 182: 1 en 3 Zegen

14 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 38: 9 en 12 NB Lezing van de wet Ps. 139: 2 NB Gebed Schriftlezing: Lukas 9: 18 - 36 Ps. 86: 1, 2 en 8 Verkondiging Ps. 40: 4 Collecte Dankgebed LvK. 182: 1 en 3 Zegen

15 Ps. 139: 2 NB Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: wie weet mijn wegen zoals Gij? Gij kent mijn leven woord voor woord, Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. Ja overal, op al mijn wegen en altijd weer komt Gij mij tegen.

16 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 38: 9 en 12 NB Lezing van de wet Ps. 139: 2 NB Gebed Schriftlezing: Lukas 9: 18 - 36 Ps. 86: 1, 2 en 8 Verkondiging Ps. 40: 4 Collecte Dankgebed LvK. 182: 1 en 3 Zegen

17 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 38: 9 en 12 NB Lezing van de wet Ps. 139: 2 NB Gebed Schriftlezing: Lukas 9: 18 - 36 Ps. 86: 1, 2 en 8 Verkondiging Ps. 40: 4 Collecte Dankgebed LvK. 182: 1 en 3 Zegen

18 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 38: 9 en 12 NB Lezing van de wet Ps. 139: 2 NB Gebed Schriftlezing: Lukas 9: 18 - 36 Ps. 86: 1, 2 en 8 Verkondiging Ps. 40: 4 Collecte Dankgebed LvK. 182: 1 en 3 Zegen

19 Ps. 86: 1, 2 en 8 Neig, o HEER, Uw gunstig’ oren, Om mij in mijn angst te horen; `k Ben ellendig, diep in nood, Gans van heul en hulp ontbloot. Hoed mijn ziel; Gij zijt almachtig, En ik ben Uw gunst deelachtig; O mijn God, die mij aanschouwt, Red Uw knecht, die U vertrouwt.

20 Ps. 86: 1, 2 en 8 Wie toch is, als Gij, weldadig? Wees mij dan, o HEER, genadig; Want mijn roepen en geklag Klimt tot U den gansen dag. Wil de ziel Uws knechts verblijden; Ondersteun hem in zijn lijden; Want ik hef mijn hart en oog, Trouwe God, tot U omhoog.

21 Ps. 86: 1, 2 en 8 Maar Gij, HEER, Gij zijt lankmoedig, Zeer barmhartig, overvloedig In genâ, die ons behoedt, Groot van waarheid, eind’loos goed. Wend U tot mijn ziel genadig; Sterk Uw knecht, en geef weldadig Ondersteuning aan den zoon Uwer dienstmaagd, van den troon.

22 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 38: 9 en 12 NB Lezing van de wet Ps. 139: 2 NB Gebed Schriftlezing: Lukas 9: 18 - 36 Ps. 86: 1, 2 en 8 Verkondiging Ps. 40: 4 Collecte Dankgebed LvK. 182: 1 en 3 Zegen

23 Verkondiging Schriftlezing: Lukas 9: 18 - 36 >>> Ps. 40: 4 Van het concert des lijdens krijgt Jezus het programma

24 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 38: 9 en 12 NB Lezing van de wet Ps. 139: 2 NB Gebed Schriftlezing: Lukas 9: 18 - 36 Ps. 86: 1, 2 en 8 Verkondiging Ps. 40: 4 Collecte Dankgebed LvK. 182: 1 en 3 Zegen

25 Ps. 40: 4 Brandofferen, noch offer voor de schuld, Voldeden aan Uw eis, noch eer. Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER'; De rol des boeks is met Mijn Naam vervuld, Mijn ziel, U opgedragen, Wil U alleen behagen. Mijn liefd' en ijver brandt; Ik draag Uw heilge wet, Die Gij den stervling zet, In 't binnenst' ingewand."

26 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 38: 9 en 12 NB Lezing van de wet Ps. 139: 2 NB Gebed Schriftlezing: Lukas 9: 18 - 36 Ps. 86: 1, 2 en 8 Verkondiging Ps. 40: 4 Collecte Dankgebed LvK. 182: 1 en 3 Zegen

27 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen Landelijk Kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

28 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 38: 9 en 12 NB Lezing van de wet Ps. 139: 2 NB Gebed Schriftlezing: Lukas 9: 18 - 36 Ps. 86: 1, 2 en 8 Verkondiging Ps. 40: 4 Collecte Dankgebed LvK. 182: 1 en 3 Zegen

29 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 38: 9 en 12 NB Lezing van de wet Ps. 139: 2 NB Gebed Schriftlezing: Lukas 9: 18 - 36 Ps. 86: 1, 2 en 8 Verkondiging Ps. 40: 4 Collecte Dankgebed LvK. 182: 1 en 3 Zegen

30 LvK. 182: 1 en 3 Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood, Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood, Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

31 LvK. 182: 1 en 3 Die gewillig waart ten dode, in het duister van de pijn U ten offer hebt geboden, hoe verlaten moet Gij zijn, troosteloos aan 't kruis gehangen opdat wij uw troost ontvangen. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

32 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen LvK. 177: 1, 2, 4 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 38: 9 en 12 NB Lezing van de wet Ps. 139: 2 NB Gebed Schriftlezing: Lukas 9: 18 - 36 Ps. 86: 1, 2 en 8 Verkondiging Ps. 40: 4 Collecte Dankgebed LvK. 182: 1 en 3 Zegen

33 Volgende week zondag hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. H.J.Th. Velema Van het concert des lijdens krijgt Jezus het programma."

Verwante presentaties


Ads door Google