De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. A. Hakvoort uit Middelburg

2 Liturgie zondag 30 november
Mededelingen Ps. 40: 1 en 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Ruth 3 Ps. 61: 3 en 5 NB Preek Ps. 33: 7 en 8 NB Kerstproject KND Collecte Dankgebed Ps. 130: 3 en 4 Geloofsbelijdenis LvK. 281: 1, 2, 3 en 4 Zegen

3 Liturgie zondag 30 november
Mededelingen Ps. 40: 1 en 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Ruth 3 Ps. 61: 3 en 5 NB Preek Ps. 33: 7 en 8 NB Kerstproject KND Collecte Dankgebed Ps. 130: 3 en 4 Geloofsbelijdenis LvK. 281: 1, 2, 3 en 4 Zegen

4 Liturgie zondag 30 november
Mededelingen Ps. 40: 1 en 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Ruth 3 Ps. 61: 3 en 5 NB Preek Ps. 33: 7 en 8 NB Kerstproject KND Collecte Dankgebed Ps. 130: 3 en 4 Geloofsbelijdenis LvK. 281: 1, 2, 3 en 4 Zegen

5 Ps. 40: 1 en 8 'k Heb lang den HEER' in mijnen druk verwacht, En Hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep, door nood op nood bedreigd, Hij gaf gehoor aan mijne jammerklacht. Mij, in den kuil verzonken, Mij heeft Hij hulp geschonken, Gevoerd uit moddrig slijk; Mij op een rots gezet, Waar ik, met vasten tred, Die jammerkolk ontwijk.

6 Ps. 40: 1 en 8 Verheug het volk, verblijd hen allen, HEER',
Die naar U zoeken t' elken stond'; Leg steeds Uw vrienden in den mond: "Den groten God zij eeuwig lof en eer!" Schoon 'k arm ben en ellendig, Denkt God aan mij bestendig; Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, Mijn redder, o mijn God, Bestierder van mijn lot, Vertoef niet, hoor mijn klacht.

7 Liturgie zondag 30 november
Mededelingen Ps. 40: 1 en 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Ruth 3 Ps. 61: 3 en 5 NB Preek Ps. 33: 7 en 8 NB Kerstproject KND Collecte Dankgebed Ps. 130: 3 en 4 Geloofsbelijdenis LvK. 281: 1, 2, 3 en 4 Zegen

8 Liturgie zondag 30 november
Mededelingen Ps. 40: 1 en 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Ruth 3 Ps. 61: 3 en 5 NB Preek Ps. 33: 7 en 8 NB Kerstproject KND Collecte Dankgebed Ps. 130: 3 en 4 Geloofsbelijdenis LvK. 281: 1, 2, 3 en 4 Zegen

9 Ps. 123: 1 en 2 Ik hef tot U, die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid; Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, Om nooddruft te begeren, En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen, Om hulp of gunst te vragen; Zo slaan wij 't oog op onzen HEER, tot Hij Ook ons genadig zij.

10 Ps. 123: 1 en 2 Geef ons genâ, geef ons genâ, o HEER,
En red ons tot Uw eer; Wij zijn reeds moe van al de schamp're woorden, Die wij van smaders hoorden; Ons treurig hart is moe van al het spotten, En 't honend samenrotten Der hovaardij, die need'rigen veracht, En weelderig belacht.

11 Liturgie zondag 30 november
Mededelingen Ps. 40: 1 en 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Ruth 3 Ps. 61: 3 en 5 NB Preek Ps. 33: 7 en 8 NB Kerstproject KND Collecte Dankgebed Ps. 130: 3 en 4 Geloofsbelijdenis LvK. 281: 1, 2, 3 en 4 Zegen

12 Liturgie zondag 30 november
Mededelingen Ps. 40: 1 en 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Ruth 3 Ps. 61: 3 en 5 NB Preek Ps. 33: 7 en 8 NB Kerstproject KND Collecte Dankgebed Ps. 130: 3 en 4 Geloofsbelijdenis LvK. 281: 1, 2, 3 en 4 Zegen

13 Liturgie zondag 30 november
Mededelingen Ps. 40: 1 en 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Ruth 3 Ps. 61: 3 en 5 NB Preek Ps. 33: 7 en 8 NB Kerstproject KND Collecte Dankgebed Ps. 130: 3 en 4 Geloofsbelijdenis LvK. 281: 1, 2, 3 en 4 Zegen

14 Ps. 61: 3 en 5 NB Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen
waar G' uw vleug'len om mij slaat. Want gij weet wien ik mij wijdde, dat ik zeide: Heer, Gij zijt mijn toeverlaat!

15 Ps. 61: 3 en 5 NB Dan zal ik uw naam vereren, Here, Here,
psalmen zingen dat het schalt! Dagelijks zal ik U geven heel mijn leven, door uw lichtglans overstraald.

16 Liturgie zondag 30 november
Mededelingen Ps. 40: 1 en 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Ruth 3 Ps. 61: 3 en 5 NB Preek Ps. 33: 7 en 8 NB Kerstproject KND Collecte Dankgebed Ps. 130: 3 en 4 Geloofsbelijdenis LvK. 281: 1, 2, 3 en 4 Zegen

17 Preek Stil maar, wacht maar Schriftlezing: Ruth 3
>>> Ps. 33: 7 en 8

18 Ps. 33: 7 en 8 NB Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht. Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, God houdt het oog op hem gericht. Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen wie zijn hulp verbeidt. Koninklijk van gaven wil de Here laven wie ontbering lijdt.

19 Ps. 33: 7 en 8 NB Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heil'ge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten nu en voor altijd.

20 Liturgie zondag 30 november
Mededelingen Ps. 40: 1 en 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Ruth 3 Ps. 61: 3 en 5 NB Preek Ps. 33: 7 en 8 NB Kerstproject KND Collecte Dankgebed Ps. 130: 3 en 4 Geloofsbelijdenis LvK. 281: 1, 2, 3 en 4 Zegen

21 Liturgie zondag 30 november
Mededelingen Ps. 40: 1 en 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Ruth 3 Ps. 61: 3 en 5 NB Preek Ps. 33: 7 en 8 NB Kerstproject KND Collecte Dankgebed Ps. 130: 3 en 4 Geloofsbelijdenis LvK. 281: 1, 2, 3 en 4 Zegen

22 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Zending
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

23 Liturgie zondag 30 november
Mededelingen Ps. 40: 1 en 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Ruth 3 Ps. 61: 3 en 5 NB Preek Ps. 33: 7 en 8 NB Kerstproject KND Collecte Dankgebed Ps. 130: 3 en 4 Geloofsbelijdenis LvK. 281: 1, 2, 3 en 4 Zegen

24 Liturgie zondag 30 november
Mededelingen Ps. 40: 1 en 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Ruth 3 Ps. 61: 3 en 5 NB Preek Ps. 33: 7 en 8 NB Kerstproject KND Collecte Dankgebed Ps. 130: 3 en 4 Geloofsbelijdenis LvK. 281: 1, 2, 3 en 4 Zegen

25 Ps. 130: 3 en 4 Ik blijf den HEER verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord; Ik hoop, in al mijn klachten, Op Zijn onfeilbaar woord; Mijn ziel, vol angst en zorgen, Wacht sterker op den HEER, Dan wachters op den morgen; Den morgen, ach, wanneer?

26 Ps. 130: 3 en 4 Hoopt op den HEER, gij vromen; Is Israël in nood,
Er zal verlossing komen; Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt, op hun gebeden, Gans Israël eens vrij Van ongerechtigheden; Zo doe Hij ook aan mij.

27 Liturgie zondag 30 november
Mededelingen Ps. 40: 1 en 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Ruth 3 Ps. 61: 3 en 5 NB Preek Ps. 33: 7 en 8 NB Kerstproject KND Collecte Dankgebed Ps. 130: 3 en 4 Geloofsbelijdenis LvK. 281: 1, 2, 3 en 4 Zegen

28 Liturgie zondag 30 november
Mededelingen Ps. 40: 1 en 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Ruth 3 Ps. 61: 3 en 5 NB Preek Ps. 33: 7 en 8 NB Kerstproject KND Collecte Dankgebed Ps. 130: 3 en 4 Geloofsbelijdenis LvK. 281: 1, 2, 3 en 4 Zegen

29 LvK 281: 1, 2, 3 en 4 Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om, de maan zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt.

30 LvK 281: 1, 2, 3 en 4 Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal, en uit de kindermond ontspringt de lofzang die zijn naam omringt.

31 LvK 281: 1, 2, 3 en 4 Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd, wie moe was komt tot rust voorgoed, wie arm was leeft in overvloed.

32 LvK 281: 1, 2, 3 en 4 Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft. O aarde om dit nieuw begin stem met het lied der eng'len in.

33 Liturgie zondag 30 november
Mededelingen Ps. 40: 1 en 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Ruth 3 Ps. 61: 3 en 5 NB Preek Ps. 33: 7 en 8 NB Kerstproject KND Collecte Dankgebed Ps. 130: 3 en 4 Geloofsbelijdenis LvK. 281: 1, 2, 3 en 4 Zegen

34 zal onze eigen predikant ds. Weststrate in beide diensten voor gaan.
D.V. zondag 7 december a.s. zal onze eigen predikant ds. Weststrate in beide diensten voor gaan.


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google