De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Gods Naam is heilig!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Gods Naam is heilig!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Gods Naam is heilig!

2 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Ps. 92: 1, 2 NB Ps. 150: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 75: 1 NB Lezen van de Wet Ps. 34: 2, 8 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 13 – 15 Leviticus 24: 10 - 16 Lied 457: 1, 3 HC 36 en 37 Verkondiging ELB 341 Collecte Dankgebed Ps. 33: 11 Zegen

3 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Ps. 92: 1, 2 NB Ps. 150: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 75: 1 NB Lezen van de Wet Ps. 34: 2, 8 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 13 – 15 Leviticus 24: 10 - 16 Lied 457: 1, 3 HC 36 en 37 Verkondiging ELB 341 Collecte Dankgebed Ps. 33: 11 Zegen

4 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Ps. 92: 1, 2 NB Ps. 150: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 75: 1 NB Lezen van de Wet Ps. 34: 2, 8 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 13 – 15 Leviticus 24: 10 - 16 Lied 457: 1, 3 HC 36 en 37 Verkondiging ELB 341 Collecte Dankgebed Ps. 33: 11 Zegen

5 Ps. 92: 1, 2 NB Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men den Here prijst, dat men Hem eer bewijst: zijn naam is eerbied waardig. Wij loven in de morgen uw goedertierenheid, ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.

6 Ps. 92: 1, 2 NB Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep, die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen; laat alom musiceren, met stem en instrument, maak wijd en zijd bekend de grote naam des Heren.

7 Ps. 150: 1 NB Looft God, looft Hem overal. Looft de Koning van 't heelal om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht van zijn naam en eeuwig wezen. Looft de daden, groot en goed, die Hij triomferend doet. Hem zij eer, Hij zij geprezen.

8 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Ps. 92: 1, 2 NB Ps. 150: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 75: 1 NB Lezen van de Wet Ps. 34: 2, 8 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 13 – 15 Leviticus 24: 10 - 16 Lied 457: 1, 3 HC 36 en 37 Verkondiging ELB 341 Collecte Dankgebed Ps. 33: 11 Zegen

9 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Ps. 92: 1, 2 NB Ps. 150: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 75: 1 NB Lezen van de Wet Ps. 34: 2, 8 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 13 – 15 Leviticus 24: 10 - 16 Lied 457: 1, 3 HC 36 en 37 Verkondiging ELB 341 Collecte Dankgebed Ps. 33: 11 Zegen

10 Ps. 75: 1 NB U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Men vertelt in heel het land al de wond'ren van uw hand.

11 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Ps. 92: 1, 2 NB Ps. 150: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 75: 1 NB Lezen van de Wet Ps. 34: 2, 8 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 13 – 15 Leviticus 24: 10 - 16 Lied 457: 1, 3 HC 36 en 37 Verkondiging ELB 341 Collecte Dankgebed Ps. 33: 11 Zegen

12 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Ps. 92: 1, 2 NB Ps. 150: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 75: 1 NB Lezen van de Wet Ps. 34: 2, 8 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 13 – 15 Leviticus 24: 10 - 16 Lied 457: 1, 3 HC 36 en 37 Verkondiging ELB 341 Collecte Dankgebed Ps. 33: 11 Zegen

13 Ps. 34: 2, 8 Komt, maakt God met mij groot, Verbreidt, verhoogt, met hart en stem, Den nooit volprezen Naam van Hem, Die ons behoedt in nood. Ik zocht in mijn gebed Den HEER', ootmoedig met geween. Hij heeft mij in angstvalligheen, Geantwoord, mij gered.

14 Ps. 34: 2, 8 God slaat een gram gezicht Op bozen, die Hem tegenstaan. Hij doet hun naam met hen vergaan Door 't hoogste strafgericht. Maar Hij ziet gunstig neer Op hem, die naar Zijn wetten leeft: God is het, Die hem uitkomst geeft, Zijn groten Naam ter eer.

15 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Ps. 92: 1, 2 NB Ps. 150: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 75: 1 NB Lezen van de Wet Ps. 34: 2, 8 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 13 – 15 Leviticus 24: 10 - 16 Lied 457: 1, 3 HC 36 en 37 Verkondiging ELB 341 Collecte Dankgebed Ps. 33: 11 Zegen

16 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Ps. 92: 1, 2 NB Ps. 150: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 75: 1 NB Lezen van de Wet Ps. 34: 2, 8 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 13 – 15 Leviticus 24: 10 - 16 Lied 457: 1, 3 HC 36 en 37 Verkondiging ELB 341 Collecte Dankgebed Ps. 33: 11 Zegen

17 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Ps. 92: 1, 2 NB Ps. 150: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 75: 1 NB Lezen van de Wet Ps. 34: 2, 8 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 13 – 15 Leviticus 24: 10 - 16 Lied 457: 1, 3 HC 36 en 37 Verkondiging ELB 341 Collecte Dankgebed Ps. 33: 11 Zegen

18 Lied 457: 1, 3 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die een in wezen zijt.

19 Lied 457: 1, 3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, een en al vuur en liefde en majesteit.

20 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Ps. 92: 1, 2 NB Ps. 150: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 75: 1 NB Lezen van de Wet Ps. 34: 2, 8 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 13 – 15 Leviticus 24: 10 - 16 Lied 457: 1, 3 HC 36 en 37 Verkondiging ELB 341 Collecte Dankgebed Ps. 33: 11 Zegen

21 Zondag 36 Vraag 99: Wat eist God in het derde gebod? Antwoord: Dat wij Gods naam niet lasteren of misbruiken door vloeken of door een valse eed en evenmin door onnodig zweren. Verder dat wij ons ook niet door zwijgen of toelaten aan zulke gruwelijke zonden mee schuldig maken. Kortom, dat wij de heilige naam van God alleen met ontzag en eerbied gebruiken, zodat Hij door ons naar waarheid beleden en aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen wordt.

22 Zondag 36 Vraag 100: Is het lasteren van Gods naam door zweren en vloeken dan zo’n grote zonde, dat God ook toornt tegen hen die het vloeken en zweren niet zoveel mogelijk helpen tegengaan en verbieden? Antwoord: Ja zeker, want geen zonde is groter en wekt Gods toorn meer op dan het lasteren van zijn naam. Daarom heeft Hij op deze zonde de doodstraf gesteld.

23 Zondag 37 Vraag 101: Maar kan men ook godvrezend bij de naam van God zweren? Antwoord: Ja, wanneer de overheid het van haar onderdanen eist of in geval van nood, om daardoor trouw en waarheid te bekrachtigen, en dat tot eer van God en tot heil van de naaste. Want zo'n eed is op Gods Woord gegrond en werd daarom door de heiligen in het oude en nieuwe verbond terecht gebruikt.

24 Zondag 37 Vraag 102: Mag men ook bij de heiligen of andere schepselen zweren? Antwoord: Nee, want rechtmatig zweren is God aanroepen, of Hij, die als enige het hart kent, voor de waarheid wil getuigen en mij wil straffen, indien ik vals zweer. Deze eer komt aan geen schepsel toe.

25 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Ps. 92: 1, 2 NB Ps. 150: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 75: 1 NB Lezen van de Wet Ps. 34: 2, 8 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 13 – 15 Leviticus 24: 10 - 16 Lied 457: 1, 3 HC 36 en 37 Verkondiging ELB 341 Collecte Dankgebed Ps. 33: 11 Zegen

26 Verkondiging Schriftlezing: Exodus 3: 13 – 15 Leviticus 24: 10 – 16 HC 36 en 37 >>> ELB 341 Gods Naam is heilig!

27 Verkondiging Schriftlezing: Exodus 3: 13 – 15 Leviticus 24: 10 – 16 HC 36 en 37 >>> ELB 341 Gods Naam is heilig! 1) Betekenis 2) Misbruik 3) Gebruik

28 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Ps. 92: 1, 2 NB Ps. 150: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 75: 1 NB Lezen van de Wet Ps. 34: 2, 8 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 13 – 15 Leviticus 24: 10 - 16 Lied 457: 1, 3 HC 36 en 37 Verkondiging ELB 341 Collecte Dankgebed Ps. 33: 11 Zegen

29 ELB 341 Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij. Vader, in eeuwigheid zingt 't gans heelal uw Naam. Aarde en hemel, Heer, zingen uwen Naam ter eer, heel uw schepping door, eeuwig met 't engelenkoor: Heilig, heilig, heilig is onze God, de HEER Zebaoth. Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Amen.

30 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Ps. 92: 1, 2 NB Ps. 150: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 75: 1 NB Lezen van de Wet Ps. 34: 2, 8 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 13 – 15 Leviticus 24: 10 - 16 Lied 457: 1, 3 HC 36 en 37 Verkondiging ELB 341 Collecte Dankgebed Ps. 33: 11 Zegen

31 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Diaconie Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

32 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Ps. 92: 1, 2 NB Ps. 150: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 75: 1 NB Lezen van de Wet Ps. 34: 2, 8 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 13 – 15 Leviticus 24: 10 - 16 Lied 457: 1, 3 HC 36 en 37 Verkondiging ELB 341 Collecte Dankgebed Ps. 33: 11 Zegen

33 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Ps. 92: 1, 2 NB Ps. 150: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 75: 1 NB Lezen van de Wet Ps. 34: 2, 8 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 13 – 15 Leviticus 24: 10 - 16 Lied 457: 1, 3 HC 36 en 37 Verkondiging ELB 341 Collecte Dankgebed Ps. 33: 11 Zegen

34 Ps. 33: 11 Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: In Hem verblijdt zich ons gemoed, Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, Dien Naam, zo heilig, groot en goed. Goedertieren Vader, Milde zegenader, Stel Uw vriendlijk hart, Op Wiens gunst wij hopen, Eeuwig voor ons open; Weer steeds alle smart.

35 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Ps. 92: 1, 2 NB Ps. 150: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 75: 1 NB Lezen van de Wet Ps. 34: 2, 8 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 13 – 15 Leviticus 24: 10 - 16 Lied 457: 1, 3 HC 36 en 37 Verkondiging ELB 341 Collecte Dankgebed Ps. 33: 11 Zegen

36 Volgende week zondag hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Gods Naam is heilig!"

Verwante presentaties


Ads door Google