De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger: Ds. H. Torenbeek Ouderling van dienst: J. Korthoef

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger: Ds. H. Torenbeek Ouderling van dienst: J. Korthoef"— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger: Ds. H. Torenbeek Ouderling van dienst: J. Korthoef
Welkom Voorganger: Ds. H. Torenbeek Ouderling van dienst: J. Korthoef Organist: A. Kroeze Schriftlezing: Psalm 103: 8-13 1 Joh: 7-21 * *

2 NLB 838: 1, 3 en 4

3

4 NLB 838: 1, 3 en 4

5

6 NLB 838: 1, 3 en 4

7

8 Voorganger: Ds. H. Torenbeek Ouderling van dienst: J. Korthoef
Welkom Voorganger: Ds. H. Torenbeek Ouderling van dienst: J. Korthoef Organist: A. Kroeze Schriftlezing: Psalm 103: 7-13 1 Joh: 8-21 * *

9 Mededelingen

10 Liedboek 66

11 Liedboek 66

12 Liedboek 66

13 Stilte - bemoediging - groet

14 Gebed om ontferming

15 Gezang 437

16 Gezang 437

17 Gezang 437

18 Gebed om Gods Geest

19 Kinderen naar de nevendienst

20 Schriftlezing Ps. 103: 8 t/m 13 8 Liefdevol en genadig is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 9 Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. 10 Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. 12 Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.

21 Schriftlezing Ps. 103: 8 t/m 13 13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen.

22 Liedboek 103c

23 Liedboek 103c

24 Schriftlezing 1 Joh. 4: 7 t/m 21
7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.

25 Schriftlezing 1 Joh. 4: 7 t/m 21
9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

26 Schriftlezing 1 Joh. 4: 7 t/m 21
11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

27 Schriftlezing 1 Joh. 4: 7 t/m 21
13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.

28 Schriftlezing 1 Joh. 4: 7 t/m 21
16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

29 Schriftlezing 1 Joh. 4: 7 t/m 21
17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.

30 Schriftlezing 1 Joh. 4: 7 t/m 21
18 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

31 Schriftlezing 1 Joh. 4: 7 t/m 21
20 Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 21 We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

32 Lied 791: 4,5,6 4.Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw. Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt gij ons gebouwd.

33 Lied 791: 4,5,6 5.Liefde laat zich voluit schenken als de allerbeste wijn. Liefde blijft het feest gedenken waarop wij uw gasten zijn.

34 Lied 791: 4 ,5 en 6 6.Liefde boven alle liefde, die zich als de hemel welft over ons: wil ons genezen, bron van liefde, liefde zelf.

35 37. Geest van God Geest van God, kom nu bij mij. Kom nu bij mij. Kom nu bij mij. Geest van God, kom nu bij mij, met Uw kracht, maakt U mij vrij

36 37. Geest van God Geest van God, ik luister nu. Ik luister nu. Ik luister nu. Geest van God, ik luister nu, leer mij Heer, steeds meer van U.

37 37. Geest van God Geest van God, schijn door mij heen. Schijn door mij heen. Schijn door mij heen. Geest van God schijn, door mij heen, met Uw licht, voor iedereen.

38 37. Geest van God Geest van God, nu word ik stil. Geest van God, nu word ik stil, leid mijn leven naar Uw wil.

39 Gebeden

40 Collecte

41 Nodiging

42 Tafelgebed

43 Melodie van Psalm 136: Loof de Heer, want Hij is goed die de mensen leven doet en hen als op handen draagt – liefde die de dood verjaagt.

44 Melodie van Psalm 136: Dank de Heer, die alles schiep en ons hier bij name riep. Heilige, groot is uw macht, maak ons vrij, toon ons uw kracht.

45

46 Melodie van Psalm 136: Loof de Heer, want God is goed zie wat Jezus voor ons doet; brood is Hij voor mij, en wijn; ik mag gast aan tafel zijn.

47 Melodie van Psalm 136: Loof de Heer, want God is goed, die ons weer herleven doet. Toekomst heeft ons aangeraakt, vrede voor wie vrede maakt.

48 Gebed

49 Instellingswoorden

50 Delen van brood en wijn

51 Dankgebed na de maaltijd

52 Lied 418: 3, 4 Vrede, vrede laat Gij in onze handen, dat wij die als zaad dragen door de landen, zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, totdat in uw vrede ons hart rusten mag

53 Lied 418: 3, 4 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven. Zijn wij in U een, samen op uw wegen dan wordt ons tot zegen lachen en geween.

54 Zegen


Download ppt "Voorganger: Ds. H. Torenbeek Ouderling van dienst: J. Korthoef"

Verwante presentaties


Ads door Google