De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De gekruisigde Heere Jezus als de Hemelse Opticien.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De gekruisigde Heere Jezus als de Hemelse Opticien."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De gekruisigde Heere Jezus als de Hemelse Opticien

2 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen Opw. 614 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 6a en 7b Lezing van de wet Ps. 146: 4 en 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 19: 23 - 27 Ps. 68: 2 NB Tekst: Joh. 19: 26 - 27 Verkondiging JdH. 797: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed SB. 28: 3, 4 en 5 Zegen

3 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen Opw. 614 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 6a en 7b Lezing van de wet Ps. 146: 4 en 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 19: 23 - 27 Ps. 68: 2 NB Tekst: Joh. 19: 26 - 27 Verkondiging JdH. 797: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed SB. 28: 3, 4 en 5 Zegen

4 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen Opw. 614 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 6a en 7b Lezing van de wet Ps. 146: 4 en 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 19: 23 - 27 Ps. 68: 2 NB Tekst: Joh. 19: 26 - 27 Verkondiging JdH. 797: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed SB. 28: 3, 4 en 5 Zegen

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen Opw. 614 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 6a en 7b Lezing van de wet Ps. 146: 4 en 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 19: 23 - 27 Ps. 68: 2 NB Tekst: Joh. 19: 26 - 27 Verkondiging JdH. 797: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed SB. 28: 3, 4 en 5 Zegen

14 1.Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen (Lucas 23:34) 2. Voorwaar, Ik zeg U, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn (Lucas 23:43) 3. Vrouw, zie uw zoon (...) Zie uw moeder (Johannes 19:26-27) 4. Mijn GOD, mijn GOD, waarom hebt Gij Mij verlaten? (Marcus 15:34) 5. Mij dorst (Johannes 19:28) 6. Het is volbracht! (Johannes 19:30) 7. Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest (Lucas 23:46) De zeven Kruiswoorden

15 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen Opw. 614 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 6a en 7b Lezing van de wet Ps. 146: 4 en 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 19: 23 - 27 Ps. 68: 2 NB Tekst: Joh. 19: 26 - 27 Verkondiging JdH. 797: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed SB. 28: 3, 4 en 5 Zegen

16 Ps. 27: 6a en 7b Want, schoon ik zelfs van vader en van moeder Verlaten ben, de Heer' is goed en groot; Hij is en blijft mijn Vader en Behoeder, Leer mij, o God, Uw weg in allen nood! Wacht op den Heer', godvruchte schaar, houd moed! Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer'.

17 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen Opw. 614 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 6a en 7b Lezing van de wet Ps. 146: 4 en 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 19: 23 - 27 Ps. 68: 2 NB Tekst: Joh. 19: 26 - 27 Verkondiging JdH. 797: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed SB. 28: 3, 4 en 5 Zegen

18 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen Opw. 614 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 6a en 7b Lezing van de wet Ps. 146: 4 en 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 19: 23 - 27 Ps. 68: 2 NB Tekst: Joh. 19: 26 - 27 Verkondiging JdH. 797: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed SB. 28: 3, 4 en 5 Zegen

19 Ps. 146: 4 en 7 't Is de HEER, wiens alvermogen 't Groot heelal heeft voortgebracht; Die genadig uit den hogen Ziet, wie op Zijn bijstand wacht, En aan elk, die Hem verbeidt, Trouwe houdt in eeuwigheid.

20 Ps. 146: 4 en 7 't Is de HEER, die vreemdelingen Met een wakend oog beschouwt; Weduw en wees in twistgedingen En in kommer staande houdt; Maar Zijn arm, der vromen hoop, Stuit de bozen in hun loop.

21 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen Opw. 614 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 6a en 7b Lezing van de wet Ps. 146: 4 en 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 19: 23 - 27 Ps. 68: 2 NB Tekst: Joh. 19: 26 - 27 Verkondiging JdH. 797: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed SB. 28: 3, 4 en 5 Zegen

22 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen Opw. 614 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 6a en 7b Lezing van de wet Ps. 146: 4 en 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 19: 23 - 27 Ps. 68: 2 NB Tekst: Joh. 19: 26 - 27 Verkondiging JdH. 797: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed SB. 28: 3, 4 en 5 Zegen

23 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen Opw. 614 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 6a en 7b Lezing van de wet Ps. 146: 4 en 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 19: 23 - 27 Ps. 68: 2 NB Tekst: Joh. 19: 26 - 27 Verkondiging JdH. 797: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed SB. 28: 3, 4 en 5 Zegen

24 Ps. 68: 2 NB Draagt op een lied, aan Hem gewijd die spoorslags op de wolken rijdt; hoog is de Naam verheven! Hij, vader van 't verweesde kind, bij wie een vrouw bescherming vindt in haar vereenzaamd leven. Hij, Here in zijn heiligdom, doet wie verlaten was, weerom het samenzijn ervaren. Wie was gevangen wordt bevrijd, maar Hij verbant in eenzaamheid al wie weerspannig waren.

25 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen Opw. 614 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 6a en 7b Lezing van de wet Ps. 146: 4 en 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 19: 23 - 27 Ps. 68: 2 NB Tekst: Joh. 19: 26 - 27 Verkondiging JdH. 797: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed SB. 28: 3, 4 en 5 Zegen

26

27

28 Verkondiging Schriftlezing: Joh. 19: 23-27 Tekst: Joh. 19: 26-27 >>> JdH. 797: 1, 2, 3 De gekruisigde Heere Jezus als de Hemelse Opticien

29 Verkondiging Schriftlezing: Joh. 19: 23-27 Tekst: Joh. 19: 26-27 >>> JdH. 797: 1, 2, 3 De gekruisigde Heere Jezus als de Hemelse Opticien 1. Geeft oog voor Hem 2. Geeft oog voor elkaar

30 JdH. 797: 1, 2 en 3 Heer, een oog dat U slechts ziet, En een hart dat liefde biedt, Ook een schouder die daar schraagt, En een hand die lasten draagt En die ‘t offeren bemint; Geef, o Heer, dat aan Uw kind!

31 JdH. 797: 1, 2 en 3 Dat mijn mond van U getuig’ En mijn wil zich altijd buig’. Geef m’ een oor, Heer, voor Uw Woord En dat Uwe stemme hoort, Als het ruisen van de wind; Dat begeert van U Uw kind!

32 JdH. 797: 1, 2 en 3 Een geloof dat niet vergaat, Als elk steunsel wankel staat En een moed die onversaagd Grote dingen met U waagt; Voeten die U volgen, Heer! Dat verlangt Uw kind zo zeer!

33 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen Opw. 614 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 6a en 7b Lezing van de wet Ps. 146: 4 en 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 19: 23 - 27 Ps. 68: 2 NB Tekst: Joh. 19: 26 - 27 Verkondiging JdH. 797: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed SB. 28: 3, 4 en 5 Zegen

34 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen Landelijk Kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

35 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen Opw. 614 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 6a en 7b Lezing van de wet Ps. 146: 4 en 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 19: 23 - 27 Ps. 68: 2 NB Tekst: Joh. 19: 26 - 27 Verkondiging JdH. 797: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed SB. 28: 3, 4 en 5 Zegen

36 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen Opw. 614 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 6a en 7b Lezing van de wet Ps. 146: 4 en 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 19: 23 - 27 Ps. 68: 2 NB Tekst: Joh. 19: 26 - 27 Verkondiging JdH. 797: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed SB. 28: 3, 4 en 5 Zegen

37 Schriftberijming 28: 3, 4 en 5 Uw huis sta open, welgemeend; betoont u steeds gastvrij. Dient naar uw gave iedereen, beheert wat God u heeft geleend, genade velerlei.

38 Schriftberijming 28: 3, 4 en 5 Laat als u spreekt uw woord steeds zijn een echo van Gods stem en laten diensten, groot en klein een weerschijn van Gods daden zijn, verricht in kracht van Hem.

39 Schriftberijming 28: 3, 4 en 5 In alles zij God eer gebracht, aan Hem de lof gewijd. Hij schenkt in Christus u de kracht, Hem zij de heerlijkheid, de macht tot in al' eeuwigheid.

40 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen Opw. 614 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 6a en 7b Lezing van de wet Ps. 146: 4 en 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 19: 23 - 27 Ps. 68: 2 NB Tekst: Joh. 19: 26 - 27 Verkondiging JdH. 797: 1, 2 en 3 Collecte Dankgebed SB. 28: 3, 4 en 5 Zegen

41 Volgende week zondag hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De gekruisigde Heere Jezus als de Hemelse Opticien."

Verwante presentaties


Ads door Google