De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De eerste woorden van de Opgestane.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De eerste woorden van de Opgestane."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De eerste woorden van de Opgestane

2 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH 25: 1, 2, 4 B 1938 Gez 64: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 118: 6 en 8 NB Lezing van de wet Ps. 150: 1 NB Gebed Schriftlezing: Joh. 20: 1 - 18 Ps. 142: 2 Ps. 42: 7 Tekst: Joh. 20: 15 - 17 Verkondiging Elb. 357: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Opw. 213: 1, 3 Zegen

3 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH 25: 1, 2, 4 B 1938 Gez 64: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 118: 6 en 8 NB Lezing van de wet Ps. 150: 1 NB Gebed Schriftlezing: Joh. 20: 1 - 18 Ps. 142: 2 Ps. 42: 7 Tekst: Joh. 20: 15 - 17 Verkondiging Elb. 357: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Opw. 213: 1, 3 Zegen

4 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH 25: 1, 2, 4 B 1938 Gez 64: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 118: 6 en 8 NB Lezing van de wet Ps. 150: 1 NB Gebed Schriftlezing: Joh. 20: 1 - 18 Ps. 142: 2 Ps. 42: 7 Tekst: Joh. 20: 15 - 17 Verkondiging Elb. 357: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Opw. 213: 1, 3 Zegen

5 JdH. 25: 1, 2, 4 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zone Gods is opgestaan.

6 JdH. 25: 1, 2, 4 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held! Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht, want Hij is God, bekleed met macht.

7 JdH. 25: 1, 2, 4 Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door Zijn dood bereid, een leven in Zijn heerlijkheid.

8 Gez. 64: 1, 3 (bundel 1938) Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij verrezen is, Dat Hij te midden van ons leeft en eeuwig bij ons is.

9 Gez. 64: 1, 3 (bundel 1938) Hij leeft en zal nabij ons zijn, waar alles ons verlaat, en zo zal deze dag ons zijn een hemel-dageraad.

10 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH 25: 1, 2, 4 B 1938 Gez 64: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 118: 6 en 8 NB Lezing van de wet Ps. 150: 1 NB Gebed Schriftlezing: Joh. 20: 1 - 18 Ps. 142: 2 Ps. 42: 7 Tekst: Joh. 20: 15 - 17 Verkondiging Elb. 357: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Opw. 213: 1, 3 Zegen

11 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH 25: 1, 2, 4 B 1938 Gez 64: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 118: 6 en 8 NB Lezing van de wet Ps. 150: 1 NB Gebed Schriftlezing: Joh. 20: 1 - 18 Ps. 142: 2 Ps. 42: 7 Tekst: Joh. 20: 15 - 17 Verkondiging Elb. 357: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Opw. 213: 1, 3 Zegen

12 Ps. 118: 6, 8 NB A Des Heren hand is hoog verheven, A des Heren rechterhand is sterk. V Ik zal niet sterven, ik zal leven V en zingen van des Heren werk. M De Heer heeft mij wel zwaar geslagen, M maar niet verlaten in mijn nood, A en zijn genadig welbehagen A gaf mij niet over aan de dood.

13 Ps. 118: 6, 8 NB A De steen, dien door de tempelbouwers A veracht'lijk was een plaats ontzegd, V werd tot verbazing der beschouwers V ten hoeksteen door God zelf gelegd. M Dit werk is door Gods alvermogen, M door 's Heren hand alleen geschied. A Het is een wonder in onz' ogen. A Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

14 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH 25: 1, 2, 4 B 1938 Gez 64: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 118: 6 en 8 NB Lezing van de wet Ps. 150: 1 NB Gebed Schriftlezing: Joh. 20: 1 - 18 Ps. 142: 2 Ps. 42: 7 Tekst: Joh. 20: 15 - 17 Verkondiging Elb. 357: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Opw. 213: 1, 3 Zegen

15 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH 25: 1, 2, 4 B 1938 Gez 64: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 118: 6 en 8 NB Lezing van de wet Ps. 150: 1 NB Gebed Schriftlezing: Joh. 20: 1 - 18 Ps. 142: 2 Ps. 42: 7 Tekst: Joh. 20: 15 - 17 Verkondiging Elb. 357: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Opw. 213: 1, 3 Zegen

16 Ps. 150: 1 NB Looft God, looft Hem overal. Looft de Koning van 't heelal om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht van zijn naam en eeuwig wezen. Looft de daden, groot en goed, die Hij triomferend doet. Hem zij eer, Hij zij geprezen.

17 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH 25: 1, 2, 4 B 1938 Gez 64: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 118: 6 en 8 NB Lezing van de wet Ps. 150: 1 NB Gebed Schriftlezing: Joh. 20: 1 - 18 Ps. 142: 2 Ps. 42: 7 Tekst: Joh. 20: 15 - 17 Verkondiging Elb. 357: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Opw. 213: 1, 3 Zegen

18 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH 25: 1, 2, 4 B 1938 Gez 64: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 118: 6 en 8 NB Lezing van de wet Ps. 150: 1 NB Gebed Schriftlezing: Joh. 20: 1 - 18 Ps. 142: 2 Ps. 42: 7 Tekst: Joh. 20: 15 - 17 Verkondiging Elb. 357: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Opw. 213: 1, 3 Zegen

19 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH 25: 1, 2, 4 B 1938 Gez 64: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 118: 6 en 8 NB Lezing van de wet Ps. 150: 1 NB Gebed Schriftlezing: Joh. 20: 1 - 18 Ps. 142: 2 Ps. 42: 7 Tekst: Joh. 20: 15 - 17 Verkondiging Elb. 357: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Opw. 213: 1, 3 Zegen

20 Ps. 142: 2 Als mij geen hulp of uitkomst bleek, Wanneer mijn geest in mij bezweek, En overstelpt was door ellend', Hebt Gij, o HEER, mijn pad gekend.

21 Ps. 42: 7 O mijn ziel, wat buigt g' u neder? Waartoe zijt g' in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder; Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; Menigwerf heeft Hij uw druk Doen verand'ren in geluk; Hoop op Hem, sla 't oog naar boven; Ik zal God, mijn God, nog loven.

22 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH 25: 1, 2, 4 B 1938 Gez 64: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 118: 6 en 8 NB Lezing van de wet Ps. 150: 1 NB Gebed Schriftlezing: Joh. 20: 1 - 18 Ps. 142: 2 Ps. 42: 7 Tekst: Joh. 20: 15 - 17 Verkondiging Elb. 357: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Opw. 213: 1, 3 Zegen

23 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH 25: 1, 2, 4 B 1938 Gez 64: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 118: 6 en 8 NB Lezing van de wet Ps. 150: 1 NB Gebed Schriftlezing: Joh. 20: 1 - 18 Ps. 142: 2 Ps. 42: 7 Tekst: Joh. 20: 15 - 17 Verkondiging Elb. 357: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Opw. 213: 1, 3 Zegen

24 Verkondiging Schriftlezing: Joh. 20: 1-18 Tekst: Joh. 20: 15-17 >>> ELB. 357: 1, 4, 5 De eerste woorden van de Opgestane

25 Verkondiging Schriftlezing: Joh. 20: 1-18 Tekst: Joh. 20: 15-17 >>> Elb. 357: 1, 4, 5 De eerste woorden van de Opgestane 1.Onderzoekende vragen 2.Opzoekende liefde 3.Onderwijzende woorden

26 Elb. 357: 1, 4, 5

27

28

29

30

31

32 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH 25: 1, 2, 4 B 1938 Gez 64: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 118: 6 en 8 NB Lezing van de wet Ps. 150: 1 NB Gebed Schriftlezing: Joh. 20: 1 - 18 Ps. 142: 2 Ps. 42: 7 Tekst: Joh. 20: 15 - 17 Verkondiging Elb. 357: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Opw. 213: 1, 3 Zegen

33 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Zending Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

34 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH 25: 1, 2, 4 B 1938 Gez 64: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 118: 6 en 8 NB Lezing van de wet Ps. 150: 1 NB Gebed Schriftlezing: Joh. 20: 1 - 18 Ps. 142: 2 Ps. 42: 7 Tekst: Joh. 20: 15 - 17 Verkondiging Elb. 357: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Opw. 213: 1, 3 Zegen

35 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH 25: 1, 2, 4 B 1938 Gez 64: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 118: 6 en 8 NB Lezing van de wet Ps. 150: 1 NB Gebed Schriftlezing: Joh. 20: 1 - 18 Ps. 142: 2 Ps. 42: 7 Tekst: Joh. 20: 15 - 17 Verkondiging Elb. 357: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Opw. 213: 1, 3 Zegen

36 Opw. 213: 1, 3 U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen, daald' een engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

37 Opw. 213: 1, 3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In Zijn godd'lijk wezen is Zijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en dood. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer.

38 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH 25: 1, 2, 4 B 1938 Gez 64: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 118: 6 en 8 NB Lezing van de wet Ps. 150: 1 NB Gebed Schriftlezing: Joh. 20: 1 - 18 Ps. 142: 2 Ps. 42: 7 Tekst: Joh. 20: 15 - 17 Verkondiging Elb. 357: 1, 4, 5 Collecte Dankgebed Opw. 213: 1, 3 Zegen

39 Vanmiddag 17.00 uur ds. J.G. Schenau D.V. 12 april a.s. 10.00 uur ds. G.J. Capellen 16.00 uur ds. J. van Langevelde


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De eerste woorden van de Opgestane."

Verwante presentaties


Ads door Google