De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 94: 1 Na de zegen Gz. 92: 2 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1- 28 Tekst: 1 Korintiërs 15: 19 Welkom in deze eredienst

2 Flessenactie voor en door de jeugd is er weer!!
5 april komt de jeugd weer langs de deuren! Rond de klok van 18:30 – 19:30uur Zorgt u ervoor dat de flessen weer klaar staan? TIP: Hou de flessen van het paasweekend nog even in huis dan haalt de jeugd deze op!

3 Een open graf. De Heer is waarlijk opgestaan.

4

5 VIEREN DAT JEZUS VOOR ONZE ZONDEN IS GESTORVEN & OPGESTAAN
PAASVIERING VIEREN DAT JEZUS VOOR ONZE ZONDEN IS GESTORVEN & OPGESTAAN Tweede paasdag 10.00 uur Morgenlicht M.m.v. band ‘Joy’ Na afloop koffie/thee Deurcollecte voor onkosten

6 Het maart/april nummer van Naast/ is uit!
. Het maart/april nummer van Naast/ is uit! In dit nummer onder andere: • Hoe een Hindoe met een christelijke naam de kerk binnenkwam • Wonderen gebeuren overal! In zwembaden en tijdens conferenties • Vooral heel hard praten, je roddelt toch niet?

7 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 94: 1 Na de zegen Gz. 92: 2 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1- 28 Tekst: 1 Korintiërs 15: 19 Welkom in deze eredienst

8 Liturgie Votum en zegengroet Gz. 92: 2 Gebed
Voor de dienst: Gz. 94: 1 Votum en zegengroet Gz. 92: 2 Gebed Lezen: 1 Korintiërs 15: 1- 28 Gz. 114: 4, 7 Tekst: 1 Korintiërs 15: 19 Preek Gz. 94: 3, 6

9 Zingen Vers 1 In het vroege morgenlicht
Gezang 94: 1 Vers 1 In het vroege morgenlicht komt Gods boodschap tot de zijnen. Englenmond brengt het bericht dat de droefheid doet verdwijnen. Wat beloofd werd, is voldaan! Onze Heer is opgestaan!

10 Liturgie Votum en zegengroet Gz. 92: 2 Gebed
Mededelingen Votum en zegengroet Gz. 92: 2 Gebed Lezen: 1 Korintiërs 15: 1- 28 Gz. 114: 4, 7 Tekst: 1 Korintiërs 15: 19 Preek Gz. 94: 3, 6

11 Liturgie Votum en zegengroet Gz. 92: 2 Gebed
Lezen: 1 Korintiërs 15: 1- 28 Gz. 114: 4, 7 Tekst: 1 Korintiërs 15: 19 Preek Gz. 94: 3, 6

12 Zingen Votum en zegengroet Gz. 92: 2 Gebed
Lezen: 1 Korintiërs 15: 1- 28 Gz. 114: 4, 7 Tekst: 1 Korintiërs 15: 19 Preek Gz. 94: 3, 6

13 Zingen Vers 2 O Jezus Christus, door uw dood
Gezang 92: 2 Vers 2 O Jezus Christus, door uw dood redt Gij de zondaar uit zijn nood. Halleluja, halleluja, Leid ons door uw barmhartigheid met vreugde tot uw heerlijkheid. Halleluja, halleluja.

14 Liturgie Votum en zegengroet Gz. 92: 2 Gebed
Lezen: 1 Korintiërs 15: 1- 28 Gz. 114: 4, 7 Tekst: 1 Korintiërs 15: 19 Preek Gz. 94: 3, 6

15 Lezen Votum en zegengroet Gz. 92: 2 Gebed
Lezen: 1 Korintiërs 15: 1- 28 Gz. 114: 4, 7 Tekst: 1 Korintiërs 15: 19 Preek Gz. 94: 3, 6

16 Zingen Votum en zegengroet Gz. 92: 2 Gebed
Lezen: 1 Korintiërs 15: 1- 28 Gz. 114: 4, 7 Tekst: 1 Korintiërs 15: 19 Preek Gz. 94: 3, 6

17 Zingen Vers 4 Als een mens die sterflijk is,
Gezang 114: 4, 7 Vers 4 Als een mens die sterflijk is, zal 'k tot stof eens wederkeren. Maar door zijn verrijzenis sta ik op naar 't woord des Heren. In het rijk der heerlijkheid blijft een woning mij bereid.

18 Zingen Vers 7 Kerk van God, wees zeer verheugd,
Gezang 114: 4, 7 Vers 7 Kerk van God, wees zeer verheugd, leg op Christus' trouw u neder! Juich van harte, vol van vreugd! eenmaal komt Hij tot u weder, die met luid bazuingeschal 't dodenrijk ontsluiten zal.

19 Tekst Votum en zegengroet Gz. 92: 2 Gebed
Lezen: 1 Korintiërs 15: 1- 28 Gz. 114: 4, 7 Tekst: 1 Korintiërs 15: 19 Preek Gz. 94: 3, 6

20 Preek

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Zingen Gz. 114: 4, 7 Preek Gz. 94: 3, 6 Geloofsbelijdenis Gz. 179B
Gebed Collecte Ps. 95: 1, 2, 4 Zegen

30 Zingen Vers 3 Zie Hij leeft en Hij komt weer
Gezang 94:3, 6 Vers 3 Zie Hij leeft en Hij komt weer ten gerichte op de wolken. Dan buigt alle knie zich neer, alle zondaars, alle volken treden voor de rechter aan. Ja, de Heer is opgestaan!

31 Zingen Vers 6 Ja, de Heer is opgestaan! Gods bazuinen zullen klinken.
Gezang 94: 3, 6 Vers 6 Ja, de Heer is opgestaan! Gods bazuinen zullen klinken. d' Eerste dingen zijn vergaan, nieuwe heemlen zullen blinken. Nieuwe tijden vangen aan: God is scheppend opgestaan!

32 Liturgie Gz. 114: 4, 7 Preek Gz. 94: 3, 6 Geloofsbelijdenis Gz. 179B
Gebed Collecte Ps. 95: 1, 2, 4 Zegen

33 Zingen Vers 1 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Gez. 179b Vers 1 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, …

34 Zingen … neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan
Gez. 179b neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; …

35 Zingen … vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Gez. 179b vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; …

36 Zingen Gez. 179b opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen

37 Zingen Gz. 114: 4, 7 Preek Gz. 94: 3, 6 Geloofsbelijdenis Gz. 179B
Gebed Collecte Ps. 95: 1, 2, 4 Zegen

38 Liturgie Gz. 114: 4, 7 Preek Gz. 94: 3, 6 Geloofsbelijdenis Gz. 179B
Gebed Collecte Ps. 95: 1, 2, 4 Zegen

39 Collecte Vandaag 1e T. U 2e Rente en aflossing Volgende week
1e V. S. E. Gz. 95: 1, 2, 4

40 Zingen Gz. 114: 4, 7 Preek Gz. 94: 3, 6 Geloofsbelijdenis Gz. 179B
Gebed Collecte Ps. 95: 1, 2, 4 Zegen

41 Zingen Vers 1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
Gezang 95: 1, 2, 4 Vers 1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan: de Zoon van God is opgestaan!

42 Zingen Vers 2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Gezang 95: 1, 2, 4 Vers 2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held! Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht.

43 Zingen Vers 4 Want nu de Heer is opgestaan,
Gezang 95: 1, 2, 4 Vers 4 Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan: een leven door Zijn dood bereid, een leven tot in eeuwigheid.

44 Zegen Gz. 114: 4, 7 Preek Gz. 94: 3, 6 Geloofsbelijdenis Gz. 179B
Gebed Collecte Ps. 95: 1, 2, 4 Zegen

45

46 Tot volgende week zondag
Om: 9:00 Met Ds. A. H. Verbree In de Petrakerk En om: 16:30 Met Ds. R. Tigelaar In het Morgenlicht

47


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google