De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 94: 1 Na de zegen Gz. 92: 2 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1- 28 Tekst: 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 94: 1 Na de zegen Gz. 92: 2 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1- 28 Tekst: 1."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 94: 1 Na de zegen Gz. 92: 2 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1- 28 Tekst: 1 Korintiërs 15: 19

2 5 april komt de jeugd weer langs de deuren! Rond de klok van 18:30 – 19:30uur Zorgt u ervoor dat de flessen weer klaar staan? TIP : Hou de flessen van het paasweekend nog even in huis dan haalt de jeugd deze op!

3 Een open graf. De Heer is waarlijk opgestaan.

4

5 PAASVIERING VIEREN DAT JEZUS VOOR ONZE ZONDEN IS GESTORVEN & OPGESTAAN Tweede paasdag 10.00 uur Morgenlicht M.m.v. band ‘Joy’ Na afloop koffie/thee Deurcollecte voor onkosten

6 www.naast.nu.. Het maart/april nummer van Naast/ is uit! In dit nummer onder andere: Hoe een Hindoe met een christelijke naam de kerk binnenkwam Wonderen gebeuren overal! In zwembaden en tijdens conferenties Vooral heel hard praten, je roddelt toch niet?

7 In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 94: 1 Na de zegen Gz. 92: 2 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1- 28 Tekst: 1 Korintiërs 15: 19

8  Votum en zegengroet  Gz.92: 2  Gebed  Lezen:1 Korintiërs 15: 1- 28  Gz.114: 4, 7  Tekst:1 Korintiërs 15: 19  Preek  Gz.94: 3, 6 Voor de dienst: Gz. 94: 1

9 Vers 1 In het vroege morgenlicht komt Gods boodschap tot de zijnen. Englenmond brengt het bericht dat de droefheid doet verdwijnen. Wat beloofd werd, is voldaan! Onze Heer is opgestaan! Gezang 94: 1

10 Mededelingen  Votum en zegengroet  Gz.92: 2  Gebed  Lezen:1 Korintiërs 15: 1- 28  Gz.114: 4, 7  Tekst:1 Korintiërs 15: 19  Preek  Gz.94: 3, 6

11  Votum en zegengroet  Gz.92: 2  Gebed  Lezen:1 Korintiërs 15: 1- 28  Gz.114: 4, 7  Tekst:1 Korintiërs 15: 19  Preek  Gz.94: 3, 6

12  Votum en zegengroet  Gz.92: 2  Gebed  Lezen:1 Korintiërs 15: 1- 28  Gz.114: 4, 7  Tekst:1 Korintiërs 15: 19  Preek  Gz.94: 3, 6

13 Vers 2 O Jezus Christus, door uw dood redt Gij de zondaar uit zijn nood. Halleluja, halleluja, Leid ons door uw barmhartigheid met vreugde tot uw heerlijkheid. Halleluja, halleluja. Gezang 92: 2

14  Votum en zegengroet  Gz.92: 2  Gebed  Lezen:1 Korintiërs 15: 1- 28  Gz.114: 4, 7  Tekst:1 Korintiërs 15: 19  Preek  Gz.94: 3, 6

15  Votum en zegengroet  Gz.92: 2  Gebed  Lezen:1 Korintiërs 15: 1- 28  Gz.114: 4, 7  Tekst:1 Korintiërs 15: 19  Preek  Gz.94: 3, 6

16  Votum en zegengroet  Gz.92: 2  Gebed  Lezen:1 Korintiërs 15: 1- 28  Gz.114: 4, 7  Tekst:1 Korintiërs 15: 19  Preek  Gz.94: 3, 6

17 Vers 4 Als een mens die sterflijk is, zal 'k tot stof eens wederkeren. Maar door zijn verrijzenis sta ik op naar 't woord des Heren. In het rijk der heerlijkheid blijft een woning mij bereid. Gezang 114: 4, 7

18 Vers 7 Kerk van God, wees zeer verheugd, leg op Christus' trouw u neder! Juich van harte, vol van vreugd! eenmaal komt Hij tot u weder, die met luid bazuingeschal 't dodenrijk ontsluiten zal. Gezang 114: 4, 7

19  Votum en zegengroet  Gz.92: 2  Gebed  Lezen:1 Korintiërs 15: 1- 28  Gz.114: 4, 7  Tekst:1 Korintiërs 15: 19  Preek  Gz.94: 3, 6

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29  Gz. 114: 4, 7  Preek  Gz.94: 3, 6  GeloofsbelijdenisGz. 179B  Gebed  Collecte  Ps.95: 1, 2, 4  Zegen

30 Vers 3 Zie Hij leeft en Hij komt weer ten gerichte op de wolken. Dan buigt alle knie zich neer, alle zondaars, alle volken treden voor de rechter aan. Ja, de Heer is opgestaan! Gezang 94:3, 6

31 Vers 6 Ja, de Heer is opgestaan! Gods bazuinen zullen klinken. d' Eerste dingen zijn vergaan, nieuwe heemlen zullen blinken. Nieuwe tijden vangen aan: God is scheppend opgestaan! Gezang 94: 3, 6

32  Gz. 114: 4, 7  Preek  Gz.94: 3, 6  GeloofsbelijdenisGz. 179B  Gebed  Collecte  Ps.95: 1, 2, 4  Zegen

33 Gez. 179b Vers 1 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, …

34 Gez. 179b … neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; …

35 Gez. 179b … vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; …

36 Gez. 179b … opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen

37  Gz. 114: 4, 7  Preek  Gz.94: 3, 6  GeloofsbelijdenisGz. 179B  Gebed  Collecte  Ps.95: 1, 2, 4  Zegen

38  Gz. 114: 4, 7  Preek  Gz.94: 3, 6  GeloofsbelijdenisGz. 179B  Gebed  Collecte  Ps.95: 1, 2, 4  Zegen

39  Vandaag  1 e T. U  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e V. S. E.  2 e Rente en aflossing  Gz.95: 1, 2, 4

40  Gz. 114: 4, 7  Preek  Gz.94: 3, 6  GeloofsbelijdenisGz. 179B  Gebed  Collecte  Ps.95: 1, 2, 4  Zegen

41 Vers 1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan: de Zoon van God is opgestaan! Gezang 95: 1, 2, 4

42 Vers 2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held! Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht. Gezang 95: 1, 2, 4

43 Vers 4 Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan: een leven door Zijn dood bereid, een leven tot in eeuwigheid. Gezang 95: 1, 2, 4

44  Gz. 114: 4, 7  Preek  Gz.94: 3, 6  GeloofsbelijdenisGz. 179B  Gebed  Collecte  Ps.95: 1, 2, 4  Zegen

45

46 Tot volgende week zondag Om: 9:00 Om: 9:00 Met Ds. A. H. Verbree Met Ds. A. H. Verbree In de Petrakerk In de Petrakerk En om: 16:30 En om: 16:30 Met Ds. R. Tigelaar Met Ds. R. Tigelaar In het Morgenlicht In het Morgenlicht

47


Download ppt "In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 94: 1 Na de zegen Gz. 92: 2 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1- 28 Tekst: 1."

Verwante presentaties


Ads door Google