De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst Lb. 19 Schriftlezing: Matteüs.19:16-19 Lukas.10:25-37 Tekst: Zondag 40.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst Lb. 19 Schriftlezing: Matteüs.19:16-19 Lukas.10:25-37 Tekst: Zondag 40."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst Lb. 19 Schriftlezing: Matteüs.19:16-19 Lukas.10:25-37 Tekst: Zondag 40

2 7 oktober Jeugd en relaties: een avond voor ouders met kinderen vanaf 12 jaar. opa’s en oma’s ook welkom. Plaats: Petrakerk Aanvang: 20.00 uur Organisatie: SKH

3 Uitnodiging voor een kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking, met als thema: “Blij geloven door de Heilige Geest” N.a.v. Handelingen 8: 26-40 D.V. zondag 17 oktober om 16.30 in “het Morgenlicht” te Hardenberg Ds. Tichelaar zal deze dienst leiden. Na de dienst kun je koffie/thee drinken in de zaal van de kerk.

4 WERKCONGRES Zaterdag 6 november Greijdanus College, Zwolle Sprekers: Dr. Henk van der Kamp Rikkert Zuiderveld In de middag: Workshops Voor meer informatie en aanmelden: www.bijbelstudiebond.nl WERKCONGRES Zaterdag 6 november Greijdanus College, Zwolle Sprekers: Dr. Henk van der Kamp Rikkert Zuiderveld In de middag: Workshops Voor meer informatie en aanmelden: www.bijbelstudiebond.nl

5 In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst Lb. 19 Schriftlezing: Matteüs.19:16-19 Lukas.10:25-37 Tekst: Zondag 40

6 7 oktober Jeugd en relaties: een avond voor ouders met kinderen vanaf 12 jaar. opa’s en oma’s ook welkom. Plaats: Petrakerk Aanvang: 20.00 uur Organisatie: SKH

7 Uitnodiging voor een kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking, met als thema: “Blij geloven door de Heilige Geest” N.a.v. Handelingen 8: 26-40 D.V. zondag 17 oktober om 16.30 in “het Morgenlicht” te Hardenberg Ds. Tichelaar zal deze dienst leiden. Na de dienst kun je koffie/thee drinken in de zaal van de kerk.

8 WERKCONGRES Zaterdag 6 november Greijdanus College, Zwolle Sprekers: Dr. Henk van der Kamp Rikkert Zuiderveld In de middag: Workshops Voor meer informatie en aanmelden: www.bijbelstudiebond.nl WERKCONGRES Zaterdag 6 november Greijdanus College, Zwolle Sprekers: Dr. Henk van der Kamp Rikkert Zuiderveld In de middag: Workshops Voor meer informatie en aanmelden: www.bijbelstudiebond.nl

9 In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst Lb. 19 Schriftlezing: Matteüs.19:16-19 Lukas.10:25-37 Tekst: Zondag 40.

10  Votum en zegengroet  Ps.18: 1, 6, 7  Gebed  Lezen:Mat.19:16-19 en Luk.10:25-37  Gz.9  Tekst:Zondag 40  Preek  Ps.18: 9 Voor de dienst: Lb. 19

11 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.18: 1, 6, 7  Gebed  Lezen:Mat.19:16-19 en Luk.10:25-37  Gz.9  Tekst:Zondag 40  Preek  Ps.18: 9

12  Votum en zegengroet  Ps.18: 1, 6, 7  Gebed  Lezen:Mat.19:16-19 en Luk.10:25-37  Gz.9  Tekst:Zondag 40  Preek  Ps.18: 9

13  Votum en zegengroet  Ps.18: 1, 6, 7  Gebed  Lezen:Mat.19:16-19 en Luk.10:25-37  Gz.9  Tekst:Zondag 40  Preek  Ps.18: 9

14  Votum en zegengroet  Ps.18: 1, 6, 7  Gebed  Lezen:Mat.19:16-19 en Luk.10:25-37  Gz.9  Tekst:Zondag 40  Preek  Ps.18: 9

15  Votum en zegengroet  Ps.18: 1, 6, 7  Gebed  Lezen:Mat.19:16-19 en Luk.10:25-37  Gz.9  Tekst:Zondag 40  Preek  Ps.18: 9

16  Votum en zegengroet  Ps.18: 1, 6, 7  Gebed  Lezen:Mat.19:16-19 en Luk.10:25-37  Gz.9  Tekst:Zondag 40  Preek  Ps.18: 9

17  Votum en zegengroet  Ps.18: 1, 6, 7  Gebed  Lezen:Mat.19:16-19 en Luk.10:25-37  Gz.9  Tekst:Zondag 40  Preek  Ps.18: 9

18 Na de preek: Ps. 18:9

19  Zondag 40 Vraag 105: Wat eist God in het zesde gebod? Antwoord: Dat ik mijn naaste niet van zijn eer beroof, niet haat, kwets of dood 1. Dit mag ik niet doen met gedachten, woorden of gebaren en nog veel minder met de daad, ook niet door middel van anderen, maar ik moet juist alle wraakzucht afleggen 2.Ook mag ik mijzelf geen letsel toebrengen of moedwillig in gevaar begeven 3. De overheid draagt dan ook het zwaard om de doodslag te weren 4. Vraag 106: Het gaat dus in dit gebod niet alleen om doodslag? Antwoord: Nee. Door de doodslag te verbieden leert God ons ook dat Hij afgunst 1, haat 2, toorn 3 en wraakzucht als de wortel van deze zonde haat en dat dit alles voor Hem doodslag is 4. Vraag 107: Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals gezegd, niet doden? Antwoord: Nee, want terwijl God afgunst, haat en toorn verbiedt, gebiedt Hij dat wij onze naaste liefhebben als onszelf 1, jegens hem geduldig, vredelievend, zachtmoedig, barmhartig en vriendelijk zijn 2, zijn schade zoveel mogelijk voorkomen 3 en dat wij ook onze vijanden goed doen 4.

20 Matteüs 19 : 16 16 Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ Lucas 10 : 25 25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?

21 Deuteronomium 6 5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Leviticus 19 : 18 18 …. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER. Leviticus 18 : 5 5 Mijn bepalingen en regels schenken leven aan wie ze volgt, houd ze dus in ere. Ik ben de HEER.

22 (helpende) Samaritaan

23

24 Jezus en de genezing van de blinde

25 Ik ?

26

27  Ps.18: 9  Geloofsbelijdenis  Ps.18: 15  Gebed  Collecte  Gz.147  Zegen

28  Ps.18: 9  Geloofsbelijdenis  Ps.18: 15  Gebed  Collecte  Gz.147  Zegen

29  Ps.18: 9  Geloofsbelijdenis  Ps.18: 15  Gebed  Collecte  Gz.147  Zegen

30  Ps.18: 9  Geloofsbelijdenis  Ps.18: 15  Gebed  Collecte  Gz.147  Zegen

31  Vandaag  1 e A.K.D  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e V.S.E  2 e Rente en aflossing  Gz.147

32  Ps.18: 9  Geloofsbelijdenis  Ps.18: 15  Gebed  Collecte  Gz.147  Zegen

33  Ps.18: 9  Geloofsbelijdenis  Ps.18: 15  Gebed  Collecte  Gz.147  Zegen

34


Download ppt "In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst Lb. 19 Schriftlezing: Matteüs.19:16-19 Lukas.10:25-37 Tekst: Zondag 40."

Verwante presentaties


Ads door Google