De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst Lb. 19 Schriftlezing: Matteüs.19:16-19 Lukas.10:25-37 Tekst: Zondag 40 Welkom in deze eredienst

2 7 oktober Jeugd en relaties: een avond voor ouders met kinderen vanaf 12 jaar. opa’s en oma’s ook welkom. Plaats: Petrakerk Aanvang: uur Organisatie: SKH

3 “Blij geloven door de Heilige Geest” N.a.v. Handelingen 8: 26-40
Uitnodiging voor een kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking, met als thema: “Blij geloven door de Heilige Geest” N.a.v. Handelingen 8: 26-40 D.V. zondag 17 oktober om in “het Morgenlicht” te Hardenberg Ds. Tichelaar zal deze dienst leiden. Na de dienst kun je koffie/thee drinken in de zaal van de kerk.

4 Greijdanus College, Zwolle Greijdanus College, Zwolle
WERKCONGRES Zaterdag 6 november Greijdanus College, Zwolle Sprekers: Dr. Henk van der Kamp Rikkert Zuiderveld In de middag: Workshops Voor meer informatie en aanmelden: WERKCONGRES Zaterdag 6 november Greijdanus College, Zwolle Sprekers: Dr. Henk van der Kamp Rikkert Zuiderveld In de middag: Workshops Voor meer informatie en aanmelden:

5 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst Lb. 19 Schriftlezing: Matteüs.19:16-19 Lukas.10:25-37 Tekst: Zondag 40 Welkom in deze eredienst

6 7 oktober Jeugd en relaties: een avond voor ouders met kinderen vanaf 12 jaar. opa’s en oma’s ook welkom. Plaats: Petrakerk Aanvang: uur Organisatie: SKH

7 “Blij geloven door de Heilige Geest” N.a.v. Handelingen 8: 26-40
Uitnodiging voor een kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking, met als thema: “Blij geloven door de Heilige Geest” N.a.v. Handelingen 8: 26-40 D.V. zondag 17 oktober om in “het Morgenlicht” te Hardenberg Ds. Tichelaar zal deze dienst leiden. Na de dienst kun je koffie/thee drinken in de zaal van de kerk.

8 Greijdanus College, Zwolle Greijdanus College, Zwolle
WERKCONGRES Zaterdag 6 november Greijdanus College, Zwolle Sprekers: Dr. Henk van der Kamp Rikkert Zuiderveld In de middag: Workshops Voor meer informatie en aanmelden: WERKCONGRES Zaterdag 6 november Greijdanus College, Zwolle Sprekers: Dr. Henk van der Kamp Rikkert Zuiderveld In de middag: Workshops Voor meer informatie en aanmelden:

9 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst Lb. 19 Schriftlezing: Matteüs.19:16-19 Lukas.10:25-37 Tekst: Zondag 40. Welkom in deze eredienst

10 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 18 : 1, 6, 7 Gebed
Voor de dienst: Lb. 19 Votum en zegengroet Ps. 18 : 1, 6, 7 Gebed Lezen: Mat.19:16-19 en Luk.10:25-37 Gz. 9 Tekst: Zondag 40 Preek Ps. 18 : 9

11 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 18 : 1, 6, 7 Gebed
Mededelingen Votum en zegengroet Ps. 18 : 1, 6, 7 Gebed Lezen: Mat.19:16-19 en Luk.10:25-37 Gz. 9 Tekst: Zondag 40 Preek Ps. 18 : 9

12 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 18 : 1, 6, 7 Gebed
Lezen: Mat.19:16-19 en Luk.10:25-37 Gz. 9 Tekst: Zondag 40 Preek Ps. 18 : 9

13 Zingen Votum en zegengroet Ps. 18 : 1, 6, 7 Gebed
Lezen: Mat.19:16-19 en Luk.10:25-37 Gz. 9 Tekst: Zondag 40 Preek Ps. 18 : 9

14 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 18 : 1, 6, 7 Gebed
Lezen: Mat.19:16-19 en Luk.10:25-37 Gz. 9 Tekst: Zondag 40 Preek Ps. 18 : 9

15 Lezen Votum en zegengroet Ps. 18 : 1, 6, 7 Gebed
Lezen: Mat.19:16-19 en Luk.10:25-37 Gz. 9 Tekst: Zondag 40 Preek Ps. 18 : 9

16 Zingen Votum en zegengroet Ps. 18 : 1, 6, 7 Gebed
Lezen: Mat.19:16-19 en Luk.10:25-37 Gz. 9 Tekst: Zondag 40 Preek Ps. 18 : 9

17 Tekst Votum en zegengroet Ps. 18 : 1, 6, 7 Gebed
Lezen: Mat.19:16-19 en Luk.10:25-37 Gz. 9 Tekst: Zondag 40 Preek Ps. 18 : 9

18 Preek Na de preek: Ps. 18:9

19 Zondag 40 Vraag 105: Wat eist God in het zesde gebod
Zondag 40 Vraag 105: Wat eist God in het zesde gebod? Antwoord: Dat ik mijn naaste niet van zijn eer beroof, niet haat, kwets of dood1. Dit mag ik niet doen met gedachten, woorden of gebaren en nog veel minder met de daad, ook niet door middel van anderen, maar ik moet juist alle wraakzucht afleggen2.Ook mag ik mijzelf geen letsel toebrengen of moedwillig in gevaar begeven3. De overheid draagt dan ook het zwaard om de doodslag te weren4. Vraag 106: Het gaat dus in dit gebod niet alleen om doodslag? Antwoord: Nee. Door de doodslag te verbieden leert God ons ook dat Hij afgunst1, haat2, toorn3 en wraakzucht als de wortel van deze zonde haat en dat dit alles voor Hem doodslag is4. Vraag 107: Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals gezegd, niet doden? Antwoord: Nee, want terwijl God afgunst, haat en toorn verbiedt, gebiedt Hij dat wij onze naaste liefhebben als onszelf1, jegens hem geduldig, vredelievend, zachtmoedig, barmhartig en vriendelijk zijn2, zijn schade zoveel mogelijk voorkomen3 en dat wij ook onze vijanden goed doen4.

20 Lucas 10 : 25 25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Matteüs 19 : 16 16 Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’

21 Deuteronomium 6 5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Leviticus 19 : 18 18 …. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER. Leviticus 18 : 5 5 Mijn bepalingen en regels schenken leven aan wie ze volgt, houd ze dus in ere. Ik ben de HEER.

22 (helpende) Samaritaan

23

24 (helpende) Samaritaan
Jezus en de genezing van de blinde

25 Ik ?

26

27 Zingen Ps. 18 : 9 Geloofsbelijdenis Ps. 18 : 15 Gebed Collecte Gz. 147
Zegen

28 Liturgie Ps. 18 : 9 Geloofsbelijdenis Ps. 18 : 15 Gebed Collecte
Gz. 147 Zegen

29 Zingen Ps. 18 : 9 Geloofsbelijdenis Ps. 18 : 15 Gebed Collecte Gz. 147
Zegen

30 Liturgie Ps. 18 : 9 Geloofsbelijdenis Ps. 18 : 15 Gebed Collecte
Gz. 147 Zegen

31 Collecte Vandaag 1e A.K.D 2e Rente en aflossing Volgende week 1e V.S.E
Gz. 147

32 Zingen Ps. 18 : 9 Geloofsbelijdenis Ps. 18 : 15 Gebed Collecte Gz. 147
Zegen

33 Zegen Ps. 18 : 9 Geloofsbelijdenis Ps. 18 : 15 Gebed Collecte Gz. 147

34


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google