De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is: Beeldenstorm!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is: Beeldenstorm!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is: Beeldenstorm!

2 Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Ps. 97: 4 Cat. Zondag 35 Preek Ps 119: 8, 64 NB Collecte Dankgebed Gez. 1: 2, 3 Geloofsbelijdenis L.v.K. 457: 3, 4 Zegen Liturgie zondag 1 maart

3 Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Ps. 97: 4 Cat. Zondag 35 Preek Ps 119: 8, 64 NB Collecte Dankgebed Gez. 1: 2, 3 Geloofsbelijdenis L.v.K. 457: 3, 4 Zegen Liturgie zondag 1 maart

4 Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Ps. 97: 4 Cat. Zondag 35 Preek Ps 119: 8, 64 NB Collecte Dankgebed Gez. 1: 2, 3 Geloofsbelijdenis L.v.K. 457: 3, 4 Zegen Liturgie zondag 1 maart

5 L.v.K. 328: 1, 2 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

6 L.v.K. 328: 1, 2 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

7 Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Ps. 97: 4 Cat. Zondag 35 Preek Ps 119: 8, 64 NB Collecte Dankgebed Gez. 1: 2, 3 Geloofsbelijdenis L.v.K. 457: 3, 4 Zegen Liturgie zondag 1 maart

8 Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Ps. 97: 4 Cat. Zondag 35 Preek Ps 119: 8, 64 NB Collecte Dankgebed Gez. 1: 2, 3 Geloofsbelijdenis L.v.K. 457: 3, 4 Zegen Liturgie zondag 1 maart

9 Ps. 139: 1, 14 1 Niets is, o Oppermajesteit, Bedekt voor Uw alwetendheid. Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; Gij weet mijn zitten en mijn staan; Wat ik beraad', of wil betrachten, Gij kent van verre mijn gedachten.

10 Ps. 139: 1, 14 14 Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? Beproef m', en zie, of mijn gemoed lets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; En doe mij toch met vaste schreden Den weg ter zaligheid betreden.

11 Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Ps. 97: 4 Cat. Zondag 35 Preek Ps 119: 8, 64 NB Collecte Dankgebed Gez. 1: 2, 3 Geloofsbelijdenis L.v.K. 457: 3, 4 Zegen Liturgie zondag 1 maart

12 Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Ps. 97: 4 Cat. Zondag 35 Preek Ps 119: 8, 64 NB Collecte Dankgebed Gez. 1: 2, 3 Geloofsbelijdenis L.v.K. 457: 3, 4 Zegen Liturgie zondag 1 maart

13 Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Ps. 97: 4 Cat. Zondag 35 Preek Ps 119: 8, 64 NB Collecte Dankgebed Gez. 1: 2, 3 Geloofsbelijdenis L.v.K. 457: 3, 4 Zegen Liturgie zondag 1 maart

14 Ps. 97: 4 4 Dat ieder schaamrood zij, Die, onbeschroomd en vrij, Een beeld durft eer bewijzen En nietig’ afgoôn prijzen, Den waren God ten hoon. Knielt voor Hem, al gij goôn! Zwicht voor den Opperheer; Buigt u met ootmoed neer Voor Zijn geduchten troon.

15 Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Ps. 97: 4 Cat. Zondag 35 Preek Ps 119: 8, 64 NB Collecte Dankgebed Gez. 1: 2, 3 Geloofsbelijdenis L.v.K. 457: 3, 4 Zegen Liturgie zondag 1 maart

16 Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Ps. 97: 4 Cat. Zondag 35 Preek Ps 119: 8, 64 NB Collecte Dankgebed Gez. 1: 2, 3 Geloofsbelijdenis L.v.K. 457: 3, 4 Zegen Liturgie zondag 1 maart

17 >>> Ps. 119: 8, 64 NB Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Preek Beeldenstorm! :

18 >>> Ps. 119: 8, 64 NB Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Preek Beeldenstorm! 1.In gedachten :

19 >>> Ps. 119: 8, 64 NB Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Preek Beeldenstorm! 1.In gedachten 2.In Gods dienst :

20 >>> Ps. 119: 8, 64 NB Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Preek Beeldenstorm! 1.In gedachten 2.In Gods dienst 3.In geslachten :

21 Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Ps. 97: 4 Cat. Zondag 35 Preek Ps 119: 8, 64 NB Collecte Dankgebed Gez. 1: 2, 3 Geloofsbelijdenis L.v.K. 457: 3, 4 Zegen Liturgie zondag 1 maart

22 Ps 119: 8, 64 NB 8 Mijn ziel wordt van verlangen hier verteerd om U te dienen op de rechte wijze. Maar wie zich overmoedig van U keert, wie weigert om uw grote naam te prijzen, die wordt door U, zoals uw woord ons leert, met vloek bedreigd. Gij zult hem van U wijzen.

23 Ps 119: 8, 64 NB 64 Een smekeling, zo kom ik tot uw troon; leg met uw woord beslag op mijn gedachten opdat ik in het licht der waarheid woon. Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten. Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon, dan loof ik U bij dagen en bij nachten.

24 Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Ps. 97: 4 Cat. Zondag 35 Preek Ps 119: 8, 64 NB Collecte Dankgebed Gez. 1: 2, 3 Geloofsbelijdenis L.v.K. 457: 3, 4 Zegen Liturgie zondag 1 maart

25 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

26 Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Ps. 97: 4 Cat. Zondag 35 Preek Ps 119: 8, 64 NB Collecte Dankgebed Gez. 1: 2, 3 Geloofsbelijdenis L.v.K. 457: 3, 4 Zegen Liturgie zondag 1 maart

27 Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Ps. 97: 4 Cat. Zondag 35 Preek Ps 119: 8, 64 NB Collecte Dankgebed Gez. 1: 2, 3 Geloofsbelijdenis L.v.K. 457: 3, 4 Zegen Liturgie zondag 1 maart

28 Gez. 1: 2, 3 2 "Ik ben de HEER', uw God en Koning, Die van Egypte u bevrij', U leidend uit uw slaafse woning; Dient dan geen goden nevens Mij!"

29 Gez. 1: 2, 3 3 "Voor beeldendienst zult gij u wachten; Ik ben de HEER', een ijv'rig God; 'k Straf dien in drie en vier geslachten: Maar schenk Mijn dienaars 't zaligst lot!"

30 Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Ps. 97: 4 Cat. Zondag 35 Preek Ps 119: 8, 64 NB Collecte Dankgebed Gez. 1: 2, 3 Geloofsbelijdenis L.v.K. 457: 3, 4 Zegen Liturgie zondag 1 maart

31 Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Ps. 97: 4 Cat. Zondag 35 Preek Ps 119: 8, 64 NB Collecte Dankgebed Gez. 1: 2, 3 Geloofsbelijdenis L.v.K. 457: 3, 4 Zegen Liturgie zondag 1 maart

32 L.v.K. 457: 3, 4 3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, een en al vuur en liefde en majesteit.

33 L.v.K. 457: 3, 4 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die een in wezen zijt.

34 Mededelingen L.v.K. 328: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Deut. 4: 1 - 29 Ps. 97: 4 Cat. Zondag 35 Preek Ps 119: 8, 64 NB Collecte Dankgebed Gez. 1: 2, 3 Geloofsbelijdenis L.v.K. 457: 3, 4 Zegen Liturgie zondag 1 maart

35 Volgende week hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in de morgendienst en Ds. J. Breman in de middagdienst voor te gaan Inkomsten t.b.v. Geluidsinstallatie


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is: Beeldenstorm!"

Verwante presentaties


Ads door Google