De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: Ds. H.J.H. Pap Ouderling van dienst: S. van Dijken Organist: H. Haasjes Schriftlezing: Matt. 28: 16-20 Ef. 1: 3-23.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: Ds. H.J.H. Pap Ouderling van dienst: S. van Dijken Organist: H. Haasjes Schriftlezing: Matt. 28: 16-20 Ef. 1: 3-23."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: Ds. H.J.H. Pap Ouderling van dienst: S. van Dijken Organist: H. Haasjes Schriftlezing: Matt. 28: 16-20 Ef. 1: 3-23

2 X Wees W X kker Vrijdag 5 juni 22 uur

3 Lied voor de dienst: Zeeklank zingt: Opwekking 464: ‘Wees stil voor het aangezicht van God.’ 3 e couplet gezamenlijk.

4 Opwekking 464 3. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt

5 Opwekking 464 niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

6 Welkom Voorganger: Ds. H.J.H. Pap Ouderling van dienst: S. van Dijken Organist: H. Haasjes Schriftlezing: Matt. 28: 16-20 Ef. 1: 3-23

7 Mededelingen

8 Psalm 8

9

10 Stil gebed, bemoediging en groet

11 Liedboek 303

12

13

14

15

16

17 Schriftlezing Deu 6: 4 t/m 7 4 Luister, Israel: de Heer, onze God, de Heer is de enige! 5 Heb daarom de Heer, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houdt de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.

18 Zeeklank zingt: De 10 geboden

19 Gebed

20 Zeeklank zingt: Stil, mijn ziel wees stil

21 Schriftlezing Mat. 28: 16 t/m 20 16 6 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, 17 7 En toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 8 Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

22 Schriftlezing Mat. 28: 16 t/m 20 19 9 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 0 En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

23 Zeeklank zingt: Psalm 42/43

24 Kinderen naar de nevendienst

25 Schriftlezing Ef. 1: 3 t/m 23 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. 4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,

26 Schriftlezing Ef. 1: 3 t/m 23 5 En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. 7 In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade

27 Schriftlezing Ef. 1: 3 t/m 23 8 Die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht 9 - 10 Dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.

28 Schriftlezing Ef. 1: 3 t/m 23 11 In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld 12 Om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.

29 Schriftlezing Ef. 1: 3 t/m 23 13 In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is 14 Als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

30 Schriftlezing Ef. 1: 3 t/m 23 15 Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, 16 Dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden.

31 Schriftlezing Ef. 1: 3 t/m 23 17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. 18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen,

32 Schriftlezing Ef. 1: 3 t/m 23 19 En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand,

33 Schriftlezing Ef. 1: 3 t/m 23 21 Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23 Die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

34 Liedboek 704

35

36

37

38

39

40 Preek

41 Zeeklank zingt: Opwekking 553: Laat het feest zijn in de huizen Het refrein zingen we gezamenlijk!

42

43 Kinderen komen terug

44 34. Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij, dan keer ik nimmermeer terug, halleluja. Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij, dan keer ik nimmermeer terug. Nee, nooit, nooit, nee, nooit, dan keer ik nimmermeer terug, halleluja. Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij, dan keer ik nimmermeer terug.

45 Gebeden

46 Collecte

47 Zeeklank zingt: ‘Samen heffen wij de handen’

48 Liedboek 705 (ALLEN)

49 Liedboek 705

50 Liedboek 705 (MANNEN)

51 Liedboek 705

52 Liedboek 705 (VROUWEN)

53 Liedboek 705

54 Liedboek 705 (ALLEN)

55 Liedboek 705

56 Wegzending en zegen


Download ppt "Welkom Voorganger: Ds. H.J.H. Pap Ouderling van dienst: S. van Dijken Organist: H. Haasjes Schriftlezing: Matt. 28: 16-20 Ef. 1: 3-23."

Verwante presentaties


Ads door Google