De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een nieuw leven! Doopdienst 10 november 2013 Koen Minderhoud Rom 6:4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een nieuw leven! Doopdienst 10 november 2013 Koen Minderhoud Rom 6:4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht."— Transcript van de presentatie:

1 Een nieuw leven! Doopdienst 10 november 2013 Koen Minderhoud Rom 6:4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

2 Geboren uit water en geest Geboren uit water en geest Joh 3:5 Jezus antwoordde:'Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Ziel Lichaam Geest Geestelijke wereld Fysieke wereld Mens LICHAAM GEEST ZIEL verstand, emoties, wil

3 Dood door de zonde Ef 2:1 U was dood door de misstappen en zonden 2 waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. De god van de wereld (Ef 2:1-2) Kol 2: 13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Leven met Christus Leven met Christus

4 Een nieuwe schepping! Een nieuw leven! 1 Kor 6:17 Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met hem één geest. 2 Kor 5:17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

5 Onze identiteit in Christus Onze identiteit in Christus 1) Rechtvaardig voor God 2 Kor 3:6 …Wij zijn één met zijn Geest en in onze geest zijn we dus rechtvaardig. 2) Bevrijd van de macht van de duisternis Kol 1:13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 3) Kracht Joh 14:12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 4) Eeuwig leven Tit 3:7 Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen

6 Laat je veranderen door de Geest! 2 Kor 3:18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Volg Jezus, verander je leven!

7 Vragen nav dit onderwerp?! Spreek ons na de dienst aan of stuur een email naar: onderwijs@komenzie.nl


Download ppt "Een nieuw leven! Doopdienst 10 november 2013 Koen Minderhoud Rom 6:4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht."

Verwante presentaties


Ads door Google