De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verlangens van God.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verlangens van God."— Transcript van de presentatie:

1 Verlangens van God

2 Het grootste verlangen?
“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht” Marcus 12:30

3 Verstand

4 Kennis De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht.
1 Corinthe 8:1

5 (Voor)Bereid Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 1 Petrus 3:14-15

6 Toegerust Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. 2 Timotheüs 3:16-17

7 Lamp en Licht Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad. Psalm 119:105

8 Bij het Woord blijven Tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus: 'Als u mijn woorden vasthoudt, bent u werkelijk volgelingen van mij; u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken’. Johannes 8:31-32

9 Gebrek aan kennis? Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is. Hosea 4:6

10 Vrienden Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Johannes 15:15

11 Roep Mij aan! Roep Mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn. Jeremia 33:3

12 Uitgekozen Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar Ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. Johannes 15:16-17

13 Verworven met een doel Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 1 Petrus 2:9

14 Zendingsverlangen Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Mattheüs 28:18-20

15 Arbeiders? Hij zei tegen zijn leerlingen: 'De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de Eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ Mattheüs 9:37-39

16


Download ppt "Verlangens van God."

Verwante presentaties


Ads door Google