De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Christen-zijn op je Werk Hoe Jezus’ volgelingen de maatschappij kunnen veranderen Aanbid God met je Werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Christen-zijn op je Werk Hoe Jezus’ volgelingen de maatschappij kunnen veranderen Aanbid God met je Werk."— Transcript van de presentatie:

1 Christen-zijn op je Werk Hoe Jezus’ volgelingen de maatschappij kunnen veranderen
Aanbid God met je Werk

2 Christen-zijn op je werk
1Petrus 3:15 ‘Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft is gebaseerd, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.’

3 Christen-zijn op je werk
Kolossenzen 3:23 ‘Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen.’

4 Help! Het is weer maandag!
We hebben geleerd: God en werk hebben alles met elkaar te maken. Het geestelijke en seculiere zijn even belangrijk!

5 Help! Het is weer maandag!
We hebben geleerd: Het vergankelijke en onvergankelijke zijn even belangrijk!

6 Help! Het is weer maandag!
We hebben geleerd: Geen enkel werk is ‘geestelijk minderwaardig!’

7 ONDERWIJS ZAKENLEVEN RELIGIE OVERHEID KUNST FAMILIE MEDIA Koninkrijk van God

8 1Pet. 2:9 “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.”

9 Drie functies van een priester
Voorbede doen Aanbidding Verkondigen van Gods Woord. …en WIJ zijn dus priesters…

10 Aanbid God met je werk Werk is ‘heilig’, apart gezet!
Lezen: Genesis 3:17-19 We hebben geleerd: Dien en aanbid God met je werk, maak Hem groot, verheerlijk Hem met je werk. HOE? Door het werk te volbrengen, af te maken datgene wat God je te doen heeft gegeven!

11 Aanbid God met je werk Werk is aanbidding! Het gaat in essentie om
waarde toekennen aan God. God, hier is wat U waard bent.

12 ‘Mijn werk is mijn aanbidding!’
Aanbid God met je werk ‘Mijn werk is mijn aanbidding!’ Werk is net zo goed ‘heilig – apart gezet’ en werk is net zo goed een daad van aanbidding als wat er op zondag gebeurt!

13 Aanbid God met je werk Hoe kunnen we succesvol zijn op ons werk met deze mentaliteit? Ken je bestemming Geniet van de opbrengst Pred.5:18 Doe je werk uitmuntend Spr. 22:29 Werk als een dienaar Matt. 20:26b-28 Wees trouw in het kleine Luk. 16:10 Wandel in gehoorzaamheid en de vreze van de Heer Prediker 12:13-14

14 Werk heeft intrinsieke waarde!
1Cor. 15:58 (NBV) “Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.”

15 Werk heeft intrinsieke waarde!
Kom tevoorschijn en ontvang het leven, zodat je op de plaats waar je nu bent onbeweeglijk zult kunnen blijven staan, onbewogen en stevig volhardend. Zodat uit je leven een constante rijkelijke stroom van uitmuntend werk zal stromen, dat de status quo verre te boven zal gaan. En dat allemaal voor je baas die de bevoegdheid heeft om over jou en je werk te beslissen!

16 Werk heeft intrinsieke waarde!
Door hier je aandacht op te richten, ga je zien dat - al je inspanningen, moeite, zwoegen en harde werken niet zonder vrucht zullen blijven … - je niet bang hoeft te zijn dat het geen geestelijke rijkdom zal produceren … - het voor je baas niet zinloos en zonder uitwerking zal zijn …

17 Werk heeft intrinsieke waarde!
Kolossenzen 3:23 ‘Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen.’ Dus geen enkel werk is ‘geestelijk minderwaardig!’

18 TIPS Alpha op de Werkplek is een kennismakingscursus met het christelijke geloof, toegespitst op je eigen collega’s

19 TIPS BusinessAlpha is een kennismakingscursus met het christelijke geloof toegespitst op zakenmensen en leidinggevenden.

20 Bedrijfsgebed is bedoeld om christenen te steunen in hun werksituatie, en bevat alle informatie.


Download ppt "Christen-zijn op je Werk Hoe Jezus’ volgelingen de maatschappij kunnen veranderen Aanbid God met je Werk."

Verwante presentaties


Ads door Google