De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jan Elma Emma Loes Kees Corine Gerrit Bidden Zingen Psalm 62 vers 8 Eenmaal sprak God tot mij een woord, Tot tweemaal toe heb ik 't gehoord; Dat 's.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jan Elma Emma Loes Kees Corine Gerrit Bidden Zingen Psalm 62 vers 8 Eenmaal sprak God tot mij een woord, Tot tweemaal toe heb ik 't gehoord; Dat 's."— Transcript van de presentatie:

1

2 Jan Elma Emma Loes Kees Corine Gerrit

3 Bidden

4 Zingen Psalm 62 vers 8 Eenmaal sprak God tot mij een woord, Tot tweemaal toe heb ik 't gehoord; Dat 's HEEREN zijn de sterkt' en krachten. Ook is bij U de goedheid, HEER'; Dies heeft van U elk stervling weer, Vergelding naar zijn werk te wachten.

5 Zingen: Heer U bent mijn leven Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, Zo lang U mij adem geeft, zo lang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid u, blijf mij nabij.

6

7 Genesis 1 vers 1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Deuteronomium 10 vers 12 Nu dan, Israël! wat eist de HEERE, uw God van u dan den HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te wandelen, en Hem lief te hebben, en den HEERE, uw God, te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel;

8 1 Samuel 3 vers 10 Toen kwam de HEERE, en stelde Zich daar, en riep gelijk de andere malen: Samuël, Samuël! En Samuël zeide: Spreek, want Uw knecht hoort. Jesaja 38 vers 5 Ga henen, en zeg tot Hizkía: Zo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal vijftien jaren tot uw dagen toedoen

9 Matthéüs 1 vers 21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Matthéüs 27 vers 50 En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest.

10 1 Thessalonicenzen 1 vers 1 Paulus, en Silvánus, en Timótheüs, aan de Gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God den Vader, en den Heere Jezus Christus: genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.

11 Openbaring 21 vers 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

12 Bijbel lezen Bidden Lees vanavond voor je naar bed ga psalm 103 nog maar eens…….

13 Fijne avond…


Download ppt "Jan Elma Emma Loes Kees Corine Gerrit Bidden Zingen Psalm 62 vers 8 Eenmaal sprak God tot mij een woord, Tot tweemaal toe heb ik 't gehoord; Dat 's."

Verwante presentaties


Ads door Google