De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op TOV! Bekering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op TOV! Bekering."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op TOV! Bekering

2 Bidden

3 Wat is bekering? Wat staat er in de Dikke Van Dale bij bekering..
bekering = tot inkeer komen/een beter leven gaan leiden.

4 Markus 1:14-20 14 En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods. 15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie. 16 En wandelende bij de Galilese zee, zag Hij Simon en Andreas, zijn broeder, werpende het net in de zee (want zij waren vissers); 17 En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden. 18 En zij, terstond hun netten verlatende, zijn Hem gevolgd. 19 En van daar een weinig voortgegaan zijnde, zag Hij Jakobus, den zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broeder, en dezelven in het schip hun netten vermakende. 20 En terstond riep Hij hen; en zij, (latende hun vader Zebedeüs in het schip, met de huurlingen), zijn Hem nagevolgd.

5 Hoe roept Jezus ons eigenlijk vandaag de dag?
Door Zijn Woord, de Bijbel. Door de prediking van het Evangelie Door je geweten Door de Heilige Geest die je dingen duidelijk maakt in het dagelijks leven door gebeurtenissen en personen die op je pad komen.

6 Probleem en oplossing

7 Als ik bekeerd ben wordt het saai….. Toch?
Nee! Dit lijkt misschien zo: ik mag dit niet meer en ik mag dat niet meer…. Een ontdekking, oogkleppen verdwijnen. Je krijgt interesse voor God en verliest dit in dingen die je van Hem afgeleid hebben!

8 Als je bekeerd word dan merk je dit duidelijk…. Toch?
Nee! Tenminste lang niet altijd meteen….. In de Bijbel maar een aantal, Paulus is er een van….. Eerst was Jezus niet in mijn leven en nu is Hij er wel, wanneer dit gebeurd is? Geen idee….

9 Wat is het advies? Het klopt, God werkt bekering in je hart. Maar wacht hier niet op! Laat het wachten maar aan God over! Zoek, klopt, bid. Lukas 11:9 : En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

10 Psalm 32:5 Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven, Of als een muil, door domheid voortgedreven; Gebit en toom, door 's mensen hand bestierd, Beteug'len 't woest en redeloos gediert'; Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen; Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen; Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, Ziet zich omringd met Zijn weldadigheên.

11 Heer ik kom tot U Heer ik kom tot U neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

12 Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde (Refrein) 2x Slot: dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

13 Zoekt eerst het koninkrijk van God
En zijn gerechtigheid, En dit alles ontvangt u bovendien, Hallelu halleluja ………… Men kan niet leven van brood alleen Maar van ieder woord. Dat door de Heer gesproken word. Hallelu halleluja…….. Bidt en u zal gegeven zijn, Zoekt en gij zult het zien, Klopt en de deur zal voor u opengaan,


Download ppt "Welkom op TOV! Bekering."

Verwante presentaties


Ads door Google