De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tien treden terug Jesaja 38. tien treden terug Jesaja 38.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tien treden terug Jesaja 38. tien treden terug Jesaja 38."— Transcript van de presentatie:

1

2 tien treden terug Jesaja 38

3 1 In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek.
2 Vijfentwintig jaar was hij oud, toen hij koning werd, en hij regeerde negenentwintig jaar te Jeruzalem. 2Koningen 18 = Hizkia is hier 39 jaar oud (40-ste levensjaar!)

4 Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, tot hem en zeide tot hem: Zo zegt de HERE: tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen.

5 2 Toen keerde Hizkia zijn gelaat naar de wand en bad tot de HERE

6 3 en zeide: Ach, HERE, gedenk toch, dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen.

7 4 En Hizkia weende luid. Toen kwam het woord des HEREN tot Jesaja:

8 5 Ga en zeg tot Hizkia: zo zegt de HERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord...
Hizkia heeft op dit moment nog geen zoon...

9 11 De HERE heeft David een dure eed gezworen, waarop Hij niet terugkomt: Een van uw lijfelijke zonen zal Ik op uw troon zetten voor immer... Psalm 132 (hammaaloth – lied van de treden!!)

10 5 .... Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal aan uw levensdagen vijftien jaar toevoegen,
Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken, OP DE DERDE DAG zult gij opgaan naar het huis des HEREN. 2Koningen 20

11 6 en Ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden en deze stad beschutten.
Niet slechts "de zoon van David" maar ook Jeruzalem wordt redding beloofd!

12 7 En dit zal u het teken zijn van des HEREN kant, dat de HERE ook doen zal wat Hij gesproken heeft:
22 En Hizkia had gezegd: Wat is het teken, dat ik zal opgaan naar het huis des HEREN?

13 8 zie, Ik doe de schaduw op de treden waarlangs zij door de zon op de trap van Achaz is afgedaald, weer tien treden teruggaan... St.Vert. ... de schaduw der graden, die met de zon in de graden van Achaz' zonnewijzer nederwaarts gegaan is...

14 4 De mens is gelijk aan een ademtocht, zijn dagen zijn als een voorbijglijdende schaduw.
Psalm 144

15 8 ... En de zon ging tien treden terug op de treden die zij gedaald was.

16 9 Geschrift van Hizkia, de koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte hersteld was.
Hizkia = 'bekrachtigd door JAHWEH' lett. levend geworden

17 10 Ik zeide: In de bloei mijner dagen moet ik heengaan door de poorten van het dodenrijk, ik zal derven de rest mijner jaren.

18 .... 17 Zie, mijn bittere beproeving werd tot heil. Gij toch zijt het, die mijn leven gered hebt van de groeve der vernietiging, want Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen.

19 18 Want het dodenrijk looft U niet, de dood prijst U niet; wie in de groeve zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw.

20 19 De levende, de levende, hij looft U, zoals ik heden doe; de vader maakt zijn zonen uw trouw bekend.

21 20 De HERE is gereed om mij te verlossen
20 De HERE is gereed om mij te verlossen. Daarom doen wij het MIJN snarenspel klinken al de dagen van ons leven in het huis des HEREN.

22 15 psalmen "van DE treden" "hammaaloth" > 15 jaren
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 15 psalmen "van DE treden" "hammaaloth" > 15 jaren

23 middelste van Salomo 7 psalmen 7 psalmen 120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133 134 middelste van Salomo 7 psalmen 7 psalmen

24 10 anonieme psalmen > 10 treden 5 anoniem 5 anoniem
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 10 anonieme psalmen > 10 treden 5 anoniem 5 anoniem

25 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 2x "van David" 2x "van David"

26 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 24 x JAHWEH 24x JAHWEH

27 21 Jesaja nu had gezegd: Men neme een vijgenkoek en legge die op de zweer, dan zal hij genezen levend worden. embleem van vruchtbaarheid

28 zoon van David, koning van Jeruzalem
ten dode opge-schreven op grond van het woord van de profeet... op de derde dag nieuw leven! de schaduw van de dood wijkt!


Download ppt "Tien treden terug Jesaja 38. tien treden terug Jesaja 38."

Verwante presentaties


Ads door Google