De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 1 In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. 2 Vijfentwintig jaar was hij oud, toen hij koning werd, en hij regeerde negenentwintig jaar te Jeruzalem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 1 In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. 2 Vijfentwintig jaar was hij oud, toen hij koning werd, en hij regeerde negenentwintig jaar te Jeruzalem."— Transcript van de presentatie:

1 1

2

3 1 In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. 2 Vijfentwintig jaar was hij oud, toen hij koning werd, en hij regeerde negenentwintig jaar te Jeruzalem. 2Koningen 18 2 Vijfentwintig jaar was hij oud, toen hij koning werd, en hij regeerde negenentwintig jaar te Jeruzalem. 2Koningen 18 = Hizkia is hier 39 jaar oud (40-ste levensjaar!) 3

4 1... Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, tot hem en zeide tot hem: Zo zegt de HERE: tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen. 4

5 2 Toen keerde Hizkia zijn gelaat naar de wand en bad tot de HERE 5

6 3 en zeide: Ach, HERE, gedenk toch, dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. 6

7 4 En Hizkia weende luid. Toen kwam het woord des HEREN tot Jesaja: 7

8 5 Ga en zeg tot Hizkia: zo zegt de HERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord... Hizkia heeft op dit moment nog geen zoon... 8

9 11 De HERE heeft David een dure eed gezworen, waarop Hij niet terugkomt: Een van uw lijfelijke zonen zal Ik op uw troon zetten. 12... voor immer... Psalm 132 (hammaaloth – lied van de treden!!) 11 De HERE heeft David een dure eed gezworen, waarop Hij niet terugkomt: Een van uw lijfelijke zonen zal Ik op uw troon zetten. 12... voor immer... Psalm 132 (hammaaloth – lied van de treden!!) 9

10 5.... Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal aan uw levensdagen vijftien jaar toevoegen, 5.... Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken, OP DE DERDE DAG zult gij opgaan naar het huis des HEREN. 2Koningen 20 5.... Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken, OP DE DERDE DAG zult gij opgaan naar het huis des HEREN. 2Koningen 20 10

11 6 en Ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden en deze stad beschutten. 11 Niet slechts "de zoon van David" maar ook Jeruzalem wordt redding beloofd!

12 7 En dit zal u het teken zijn van des HEREN kant, dat de HERE ook doen zal wat Hij gesproken heeft: 22 En Hizkia had gezegd: Wat is het teken, dat ik zal opgaan naar het huis des HEREN? 12

13 8 zie, Ik doe de schaduw op de treden waarlangs zij door de zon op de trap van Achaz is afgedaald, weer tien treden teruggaan... St.Vert.... de schaduw der graden, die met de zon in de graden van Achaz' zonnewijzer nederwaarts gegaan is... 13

14 een voorbijglijdende schaduw 4 De mens is gelijk aan een ademtocht, zijn dagen zijn als een voorbijglijdende schaduw. Psalm 144 een voorbijglijdende schaduw 4 De mens is gelijk aan een ademtocht, zijn dagen zijn als een voorbijglijdende schaduw. Psalm 144 14

15 8... En de zon ging tien treden terug op de treden die zij gedaald was. 15

16 9 Geschrift van Hizkia, de koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte hersteld was. Hizkia = 'bekrachtigd door JAHWEH' 16 lett. levend geworden

17 10 Ik zeide: In de bloei mijner dagen moet ik heengaan door de poorten van het dodenrijk, ik zal derven de rest mijner jaren. 17

18 .... 17 Zie, mijn bittere beproeving werd tot heil. Gij toch zijt het, die mijn leven gered hebt van de groeve der vernietiging, want Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. 18

19 18 Want het dodenrijk looft U niet, de dood prijst U niet; wie in de groeve zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw. 19

20 19 De levende, de levende, hij looft U, zoals ik heden doe; de vader maakt zijn zonen uw trouw bekend. 20

21 MIJN 20 De HERE is gereed om mij te verlossen. Daarom doen wij het MIJN snarenspel klinken al de dagen van ons leven in het huis des HEREN. 21

22 22

23 23

24 24 5 anoniem

25 25

26 26

27 21 Jesaja nu had gezegd: Men neme een vijgenkoek en legge die op de zweer, dan zal hij genezen levend worden. embleem van vruchtbaarheid 27

28 28 zoon van David, koning van Jeruzalem ten dode opge- schreven op grond van het woord van de profeet... op de derde dag nieuw leven! de schaduw van de dood wijkt!


Download ppt "1. 1 In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. 2 Vijfentwintig jaar was hij oud, toen hij koning werd, en hij regeerde negenentwintig jaar te Jeruzalem."

Verwante presentaties


Ads door Google