De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: 1 Korintiërs 12: 12 - 31 Efeze 4: 1 - 16 De preek gaat over: de christelijke kerk als 'lichaam van Christus' Alle liederen worden geprojecteerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: 1 Korintiërs 12: 12 - 31 Efeze 4: 1 - 16 De preek gaat over: de christelijke kerk als 'lichaam van Christus' Alle liederen worden geprojecteerd."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: 1 Korintiërs 12: 12 - 31 Efeze 4: 1 - 16 De preek gaat over: de christelijke kerk als 'lichaam van Christus' Alle liederen worden geprojecteerd Votum = Gezang 168 (NG 88) (canon V/M, V 2x) Zegengroet Zingen: Psalm 90: 1, 8 Voorganger: ds. E.J. Sytsma

2 Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 90: 1, 8.... Psalm 90:1, 8 Votum Gezang 168 (NG 88) (canon V/M, V 2x)

3 Psalm 90: 1, 8

4

5 .... Votum = Gezang 168 (NG 88) Zingen: Psalm 90:1, 8 Gebed Kidsmoment Zingen:Gezang 164 Lezen: 1 Korintiërs 12: 12 - 31 Efeze 4: 1 - 16 Preek Zingen: Liedboek 242: 1, 3, 6 (mel. gz 141)

6 .... Votum = Gezang 168 (NG 88) Zingen: Psalm 90:1, 8 Gebed Kidsmoment Zingen:Gezang 164 Lezen: 1 Korintiërs 12: 12 - 31 Efeze 4: 1 - 16 Preek Zingen: Liedboek 242: 1, 3, 6 (mel. gz 141)

7 .... Votum = Gezang 168 (NG 88) Zingen: Psalm 90:1, 8 Gebed Kidsmoment Zingen:Gezang 164 Lezen: 1 Korintiërs 12: 12 - 31 Efeze 4: 1 - 16 Preek Zingen: Liedboek 242: 1, 3, 6 (mel. gz 141)

8 Gezang 164

9 .... Votum = Gezang 168 (NG 88) Zingen: Psalm 90:1, 8 Gebed Kidsmoment Zingen:Gezang 164 Lezen: 1 Korintiërs 12: 12 - 31 Efeze 4: 1 - 16 Preek Zingen: Liedboek 242: 1, 3, 6 (mel. gz 141)

10 .... Votum = Gezang 168 (NG 88) Zingen: Psalm 90:1, 8 Gebed Kidsmoment Zingen:Gezang 164 Lezen: 1 Korintiërs 12: 12 - 31 Efeze 4: 1 - 16 Preek Zingen: Liedboek 242: 1, 3, 6 (mel. gz 141)

11 .... De kerk... heel groot heel klein heel veel beelden

12 .... 1. Het lichaam van Christus (een lichaam helemaal, Christus verder niet genoemd) 2. Het lichaam van Christus (met Christus als het hoofd (de 'kop') van het lichaam) 3. Het lichaam van Christus op aarde (met de hemelse Christus als haar Hoofd/Baas)

13 ....

14 .... 1. Het lichaam van Christus: Wij zijn door Christus aan elkaar verbonden (1 Kor. 12) "Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden." (1 Kor. 12: 12,13)

15 .... 1. Het lichaam van Christus: Wij zijn door Christus aan elkaar verbonden (1 Kor. 12) Geen minderwaardigheid of hoogmoed Wat is jouw plaats in de kerk?

16 .... 2. Een lichaam met een hoofd: Wij zijn verbonden aan Christus (Ef. 4:15,16) "Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden."

17 .... 2. Een lichaam met een hoofd: Wij zijn verbonden aan Christus (Ef. 4:15,16) "Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden."

18 .... 3. Een lichaam met een Hoofd: Wij zijn aan Christus onderworpen (Kol. 1:15-20) "Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn."

19 .... 3. Een lichaam met een Hoofd: Wij zijn aan Christus onderworpen (Kol. 1:15-20) → De goede toon... liefde, ontzag, verwondering, aanbidding, en ook.... onderworpenheid, niet aan een brute heerser, maar aan Christus die zijn leven voor ons over had

20 .... Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen. Eens gaf de Heilge Geest aan velen heldenmoed. Bidt dat Hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed. Liedboek 242: 1, 3, 6 (melodie gz 141)

21 .... Liedboek 242: 1, 3, 6 (melodie gz 141) In 't lichaam van de Heer tot leden uitverkoren, zijn wij door uwe kracht als kindren nieuw geboren. Deel dan uw gaven uit, wees met uw kracht nabij. Dat ieder op zijn plaats een levend lidmaat zij.

22 .... Liedboek 242: 1, 3, 6 (melodie gz 141) Vul aan wat ons ontbreekt, want stukwerk is ons pogen. En wat ons afleidt van de vrede uit den hoge, laat dat, verheven licht, in vuur en wind vergaan. Houdt Gij ons staande door het wonder van Gods naam.

23 .... Zingen: Liedboek 242: 1, 3, 6 Toewijding Zingen: Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Op weg met de tien geboden Gebed Collecte Zingen: Gezang 8: 1, 2, 3 (NG 8) Zegen

24 .... Zingen: Liedboek 242: 1, 3, 6 Toewijding Zingen: Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Op weg met de tien geboden Gebed Collecte Zingen: Gezang 8: 1, 2, 3 (NG 8) Zegen

25 Gezang 119: 1, 2 (GK 32)

26

27 .... Zingen: Liedboek 242: 1, 3, 6 Toewijding Zingen: Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Op weg met de tien geboden Gebed Collecte Zingen: Gezang 8: 1, 2, 3 (NG 8) Zegen

28 .... Zingen: Liedboek 242: 1, 3, 6 Toewijding Zingen: Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Op weg met de tien geboden Gebed Collecte Zingen: Gezang 8: 1, 2, 3 (NG 8) Zegen

29 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 8: 1, 2, 3 (NG 8) Bloemenbezorging: Vandaag: Joëlle Treurniet Volgende week: Corine Roorda

30 .... COLLECTE Volgende Week Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 8: 1, 2, 3 (NG 8) Bloemenbezorging: Vandaag: Joëlle Treurniet Volgende week: Corine Roorda

31 ... Gezang 8: 1, 2, 3 (NG 8)

32 ...

33 ...

34 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

35 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.....


Download ppt "We lezen: 1 Korintiërs 12: 12 - 31 Efeze 4: 1 - 16 De preek gaat over: de christelijke kerk als 'lichaam van Christus' Alle liederen worden geprojecteerd."

Verwante presentaties


Ads door Google