De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hemelvaart hier en nu of daar en straks?. Situatie Marc.16:14-20 (vgl. Luc.24 en Hand.1) 1)Jezus’ positie 2)onze positie 3)en dan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hemelvaart hier en nu of daar en straks?. Situatie Marc.16:14-20 (vgl. Luc.24 en Hand.1) 1)Jezus’ positie 2)onze positie 3)en dan?"— Transcript van de presentatie:

1 Hemelvaart hier en nu of daar en straks?

2 Situatie Marc.16:14-20 (vgl. Luc.24 en Hand.1) 1)Jezus’ positie 2)onze positie 3)en dan?

3 1)Jezus’ positie - aan de rechterhand van God Ps.110:1, vgl. Hebr.10:11-13 Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Kol.3:1-3 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

4 1)Jezus’ positie - boven alle machten en krachten 1 Petr.3:21... door de opstanding van Jezus Christus, 22 die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn. Fil.2:9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

5 rechterhand van God = ereplaats (favoriet, geliefd) = plaats van autoriteit, macht en heerschappij Ef.1:19... en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, 20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, 21 boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.

6 2)onze positie - in Christus Ef 2:5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus – door genade zijt gij behouden –, 6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, 7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

7 2) onze positie - in Christus Ef.1: 18 verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, 19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, 20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, 21 boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. 22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.

8 2)onze positie - vervuld met de Heilige Geest Joh.16:7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. Hand.1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

9 2)onze positie: = in Christus, in hemelse gewesten = vervuld met Heilige Geest boven de geestelijke machten vrij van slavernij aan de zonde met hemels perspectief van KvG Heilige Geest als krachtbron

10 now and not yet - hier en nu en straks en daar = spanningsveld, spannend = verwachtingsvol, positief Durf je dat aan?


Download ppt "Hemelvaart hier en nu of daar en straks?. Situatie Marc.16:14-20 (vgl. Luc.24 en Hand.1) 1)Jezus’ positie 2)onze positie 3)en dan?"

Verwante presentaties


Ads door Google