De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezag en autoriteit De Bron 20 februari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezag en autoriteit De Bron 20 februari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Gezag en autoriteit De Bron 20 februari 2011

2 Inhoud Het doel van Gods principes en ordening.
De mens: geestelijk en natuurlijk. Gezag en gedelegeerd gezag. Verschillende ordeningen waar God werkt met gezag. Goddelijk principe van gezag in een, naar Gods wil functionerende, orde.

3 Het doel van Gods principes en ordening
God is de Schepper God schept en ordent God is geen God van wanorde maar van vrede 1 Ko 14:33 Orde leidt tot vrede Waar de Geest van God is, is vrijheid (2 Ko 3: 15-17) Geen wetticisme of wanorde (Gal 4: 10 en 11; 1 Ko 14)

4 De mens: geestelijk en natuurlijk
De mens is gemaakt met een geest, een ziel en een lichaam. (1 Th 5:23) Dat maakt de mens een geestelijk en natuurlijk wezen. Dat maakt de mens onderworpen aan natuur(lijke)wetten en geestelijke wetten/principes God blijft soeverein Gods richtlijnen voor ons leven vinden we in het Woord van God.

5 Gezag en gedelegeerd gezag.
Alle mensen zijn gelijkwaardig Niet alle mensen hebben hetzelfde gezag of dezelfde autoriteit

6 De gezagspositie van de mens voor de zondeval (Gen 1:28)
God Mens A Mens B Aarde onderworpen aan de mens satan

7 De gezagspositie na de zondeval (zie Matt 4:9)
God: hoogste gezag Satan: boven de mens doordat de mens God ongehoorzaam was Mens A Mens B Mens C Aarde onderworpen aan de mens

8 De identiteit/geestelijke positie in Christus
christen God Met christus gezeten in de hemelse gewesten Ef 1: 5 en 6 satan (ontwapend) mensen die niet voor Jezus Christus gekozen hebben A A R D E

9 Het gezag in deze wereld na dood en opstanding van de Heer Jezus: deel van de mensen is christen
God satan Christenen / niet christenen (Col 1: 13) A A R D E Christenen en niet christenen wonen samen op aarde. God heeft nog steeds de heerschappij over de aarde aan de mens gegeven. God respecteert in die situatie nog steeds de gezagslijnen. Soms in een omgeving met vrijwel alleen christenen (gemeente). Soms ook met nauwelijks christenen. Voor ons is de vraag waar wij gezag hebben.

10 Belangrijk Onze geestelijke positie als christen betekent niet dat geestelijke en natuurlijke wetten ineens niet meer voor ons opgaan. (Gal 6: 7 en 8) Onze geestelijke positie als christen betekent niet dat wij niet meer onder gezag kunnen staan van mensen in de wereld want: God hanteert respecteert nog steeds gezagslijnen en het is zijn wil dat wij gezag ook respecteren. God respecteert (vooralsnog) in de regel ook het gezag van slechte gezagsdragers… Wij hebben alleen gezag/autoriteit waar God die ons geeft God zal rekenschap vragen van gezagsdragers (Hebr 13:17)

11 Gezag op deze aarde Christenen leven, als het goed is, naar de Geest: volgens de orde van God. Niet alle gezagsdragers zijn christenen, maar God respecteert nog steeds zijn gezagslijnen. Dat betekent dat wij te maken kunnen hebben met gezag dat niet functioneert volgens Gods orde, terwijl God toch van ons vraagt dit gezag te respecteren. Gezagsdragers hebben een zware verantwoordelijkheid en worden door God ook verantwoordelijke gehouden. Waar God ruimte krijgt te regeren in het leven van gezagsdragers én mensen die onder gezag staan zal Gods vrede zichtbaar worden.

12 Goddelijk principe van gezag in een naar Gods wil functionerende orde Fil 2 :5-11
4 maar ieder lette ook op dat van anderen. 5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6 die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. 9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!


Download ppt "Gezag en autoriteit De Bron 20 februari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google