De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hartelijk welkom in deze dienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hartelijk welkom in deze dienst"— Transcript van de presentatie:

1 Hartelijk welkom in deze dienst
Gemeente van Apostolische Christenen

2 1 Kor 15:57 laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft

3 Fil 4:6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.

4 Kol 1:12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader
Kol 1:12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht.

5 Op 5:13 ‘Aan Hem die op de troon zit en aan het Lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’

6 1 Tes 5:16 Wees altijd verheugd, 17 bid onophoudelijk, 18 dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt

7 1 Kor 1:4 Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken.

8 Kolossenzen 2:7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.

9 Onze Vader

10 Onze Vader

11 Viering Heilig Avondmaal

12 Efeziers 5:18 laat de Geest u vervullen 19 en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer 20 en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

13 Dank u voor deze nieuwe morgen,
uit het nieuwe liedboek: Dank u voor deze nieuwe morgen,

14 Dank u voor deze mooie morgen Dank u voor elke nieuwe dag Dank u dat ik met al mijn zorgen Bij u komen mag

15 Dank u voor deze mooie aarde Dank u voor sterren , maan en zon
Dank u voor deze mooie aarde Dank u voor sterren , maan en zon. Dank u dat U ons wilt bewaren kracht en levensbron.

16 Dank u dat alle vogels zingen Dank u voor elke boom in bloei Dank u voor zoveel goede dingen, Dank u dat ik groei.

17 Dank u voor steun in moeilijkheden, Altijd ziet U naar mensen om
Dank u voor steun in moeilijkheden, Altijd ziet U naar mensen om. Dank u voor vrienden en voor vreemden Die ik tegen kom.

18 Dank u voor alle mooie klanken al wat ik zie en horen kan
Dank u voor alle mooie klanken al wat ik zie en horen kan. Dank u - o God, ik wil U danken Dat ik danken kan.

19 Slotgebed en zegen


Download ppt "Hartelijk welkom in deze dienst"

Verwante presentaties


Ads door Google