De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GENADE in huis Kolosse 313-21.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GENADE in huis Kolosse 313-21."— Transcript van de presentatie:

1 GENADE in huis Kolosse

2 Kolosse 3 13 Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven -heeft, doet ook gij evenzo. charizomai > genade schenken schenken gunst bewijzen

3 14 En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.
Kolosse 3 14 En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

4 Kolosse 3 15 En de vrede van *Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten...

5 15 ... en weest wordt dankbaar.
Kolosse 3 en weest wordt dankbaar. eucharistos

6 Kolosse 3 16 Het woord van *Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst ...

7 Kolosse 3 en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.

8 Kolosse 3 17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! eucharistos

9 18 Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here.
Kolosse 3 18 Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here.

10 19 Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.
Kolosse 3 19 Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.

11 Kolosse 3 20 Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is welbehagelijk in de Here. 2 Eer uw vader en uw moeder (dit is immers het eerste gebod, met een belofte) 3 opdat het u welga en gij lang leeft op aarde. Efeze 6

12 21 Vaders prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.
Kolosse 3 21 Vaders prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. En gij, Vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren. Efeze 64

13 samenvatting... genade = al wat blij maakt! danken = spreken van 'goede genade' een grief naar de ander beantwoorden we met 'genade bewijzen' omdat alles "ten goede werkt" kunnen we in alles danken in alles danken, maakt ons geschikte echtgenoten, ouders en kinderen


Download ppt "GENADE in huis Kolosse 313-21."

Verwante presentaties


Ads door Google