De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. G. J. Capellen

2 Liturgie Zondag 12 april Mededelingen Ps. 77: 7, 8 LvK 218: 1, 4, 5
Stil gebed Votum en groet LvK 221: 1, 2 Lezing van Gods wet Ps. 119: 10 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 2: Ps. 77: 7, 8 Prediking Ps. 16: 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 33: 10 Zegen

3 Liturgie Zondag 12 april Mededelingen Ps. 77: 7, 8 LvK 218: 1, 4, 5
Stil gebed Votum en groet LvK 221: 1, 2 Lezing van Gods wet Ps. 119: 10 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 2: Ps. 77: 7, 8 Prediking Ps. 16: 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 33: 10 Zegen

4 Liturgie Zondag 12 april Mededelingen Ps. 77: 7, 8 LvK 218: 1, 4, 5
Stil gebed Votum en groet LvK 221: 1, 2 Lezing van Gods wet Ps. 119: 10 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 2: Ps. 77: 7, 8 Prediking Ps. 16: 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 33: 10 Zegen

5 LvK 218: 1, 4, 5 Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan, dat met zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan.

6 LvK 218: 1, 4, 5 Tenonder ging de sterke dood, tenonder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood zijn toekomst tegemoet.

7 LvK 218: 1, 4, 5 De donk're weg die Hij betrad
komt uit in 't hemelrijk, en wie Hem volgen op dat pad, worden aan Hem gelijk.

8 Liturgie Zondag 12 april Mededelingen Ps. 77: 7, 8 LvK 218: 1, 4, 5
Stil gebed Votum en groet LvK 221: 1, 2 Lezing van Gods wet Ps. 119: 10 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 2: Ps. 77: 7, 8 Prediking Ps. 16: 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 33: 10 Zegen

9 Liturgie Zondag 12 april Mededelingen Ps. 77: 7, 8 LvK 218: 1, 4, 5
Stil gebed Votum en groet LvK 221: 1, 2 Lezing van Gods wet Ps. 119: 10 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 2: Ps. 77: 7, 8 Prediking Ps. 16: 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 33: 10 Zegen

10 LvK 221: 1, 2 Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis, bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is! Here Jezus, trooster aller smarten, zon der wereld, schijn in onze harten, deel ons zelf de voorsmaak mee van der zaal'gen sabbathsvree!

11 LvK 221: 1, 2 Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af! Door de kracht uws Geestes uitgedreven, treden we uit ons zondengraf. Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven, in uw kruisdood meegekruisigd sterven, en herboren opgestaan, achter U ten hemel gaan!

12 Liturgie Zondag 12 april Mededelingen Ps. 77: 7, 8 LvK 218: 1, 4, 5
Stil gebed Votum en groet LvK 221: 1, 2 Lezing van Gods wet Ps. 119: 10 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 2: Ps. 77: 7, 8 Prediking Ps. 16: 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 33: 10 Zegen

13 Liturgie Zondag 12 april Mededelingen Ps. 77: 7, 8 LvK 218: 1, 4, 5
Stil gebed Votum en groet LvK 221: 1, 2 Lezing van Gods wet Ps. 119: 10 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 2: Ps. 77: 7, 8 Prediking Ps. 16: 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 33: 10 Zegen

14 Ps. 119: 10 NB Ik lig terneer, gekluisterd aan het stof,
maak mij dan, Here, naar uw woord weer levend! Mijn wegen heb ik U verhaald, Godlof, Gij hebt geantwoord en mij raad gegeven. Leer mij dan in het licht van het geloof uw wondren zien, naar uw bevelen leven.

15 Liturgie Zondag 12 april Mededelingen Ps. 77: 7, 8 LvK 218: 1, 4, 5
Stil gebed Votum en groet LvK 221: 1, 2 Lezing van Gods wet Ps. 119: 10 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 2: Ps. 77: 7, 8 Prediking Ps. 16: 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 33: 10 Zegen

16 Liturgie Zondag 12 april Mededelingen Ps. 77: 7, 8 LvK 218: 1, 4, 5
Stil gebed Votum en groet LvK 221: 1, 2 Lezing van Gods wet Ps. 119: 10 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 2: Ps. 77: 7, 8 Prediking Ps. 16: 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 33: 10 Zegen

17 Liturgie Zondag 12 april Mededelingen Ps. 77: 7, 8 LvK 218: 1, 4, 5
Stil gebed Votum en groet LvK 221: 1, 2 Lezing van Gods wet Ps. 119: 10 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 2: Ps. 77: 7, 8 Prediking Ps. 16: 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 33: 10 Zegen

18 Ps. 77: 7, 8 ’k Zal gedenken, hoe voor dezen
Ons de HEER heeft gunst bewezen; ’k Zal de wond’ren gadeslaan, Die Gij hebt van ouds gedaan; ’k Zal nauwkeurig op Uw werken En derzelver uitkomst merken; En, in plaats van bitt’re klacht, Daarvan spreken dag en nacht.

19 Ps. 77: 7, 8 Heilig zijn, o God, Uw wegen;
Niemand spreek’ Uw hoogheid tegen; Wie, wie is een God als Gij, Groot van macht en heerschappij? Ja, Gij zijt die God, die d’ oren Wond’ren doet op wond’ren horen; Gij hebt Uwen roem alom Groot gemaakt bij ’t heidendom.

20 Liturgie Zondag 12 april Mededelingen Ps. 77: 7, 8 LvK 218: 1, 4, 5
Stil gebed Votum en groet LvK 221: 1, 2 Lezing van Gods wet Ps. 119: 10 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 2: Ps. 77: 7, 8 Prediking Ps. 16: 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 33: 10 Zegen

21 Prediking Schriftlezing: 2 Tim. 2: >>> Ps. 16: 3 NB

22 Liturgie Zondag 12 april Mededelingen Ps. 77: 7, 8 LvK 218: 1, 4, 5
Stil gebed Votum en groet LvK 221: 1, 2 Lezing van Gods wet Ps. 119: 10 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 2: Ps. 77: 7, 8 Prediking Ps. 16: 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 33: 10 Zegen

23 Ps. 16: 3 NB Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht,
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen. Ik houd bestendig naar zijn aangezicht mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen. Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde.

24 Liturgie Zondag 12 april Mededelingen Ps. 77: 7, 8 LvK 218: 1, 4, 5
Stil gebed Votum en groet LvK 221: 1, 2 Lezing van Gods wet Ps. 119: 10 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 2: Ps. 77: 7, 8 Prediking Ps. 16: 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 33: 10 Zegen

25 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

26 Liturgie Zondag 12 april Mededelingen Ps. 77: 7, 8 LvK 218: 1, 4, 5
Stil gebed Votum en groet LvK 221: 1, 2 Lezing van Gods wet Ps. 119: 10 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 2: Ps. 77: 7, 8 Prediking Ps. 16: 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 33: 10 Zegen

27 Liturgie Zondag 12 april Mededelingen Ps. 77: 7, 8 LvK 218: 1, 4, 5
Stil gebed Votum en groet LvK 221: 1, 2 Lezing van Gods wet Ps. 119: 10 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 2: Ps. 77: 7, 8 Prediking Ps. 16: 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 33: 10 Zegen

28 Ps. 33: 10 Zijn machtig arm beschermt de vromen,
En redt hun zielen van den dood; Hij zal hen nimmer om doen komen In duren tijd en hongersnood. In de grootste smarten, Blijven onze harten In den HEER' gerust; 'k Zal Hem nooit vergeten, Hem mijn Helper heten, Al mijn hoop en lust.

29 Liturgie Zondag 12 april Mededelingen Ps. 77: 7, 8 LvK 218: 1, 4, 5
Stil gebed Votum en groet LvK 221: 1, 2 Lezing van Gods wet Ps. 119: 10 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 2: Ps. 77: 7, 8 Prediking Ps. 16: 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 33: 10 Zegen

30 Aanvangstijd middagdienst 16.00 uur Ds. J. van Langevelde


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google