De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM IN DE CHRISTUS TRIUMFATORKERK

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM IN DE CHRISTUS TRIUMFATORKERK"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM IN DE CHRISTUS TRIUMFATORKERK
ZONDAG 13 juli 2014 VOORGANGER: ds. Berit Bootsma en ORGANIST: dhr. Christian Hutter

2 Welkomstwoord We gaan staan Stil gebed

3 LIED 214 (NLB): 1, 4, 5 EN 8

4 LIED 214 (NLB): 1, 4, 5 EN 8

5 LIED 214 (NLB): 1, 4, 5 EN 8

6 LIED 214 (NLB): 1, 4, 5 EN 8

7 OPENING (V = voorganger A = allen)
V: Wij zijn samen gekomen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

8 GROET V: Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heer. A: AMEN

9 BEMOEDIGING V: Onze hulp is in de naam van de Heer, A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid A: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

10 We gaan zitten

11 Inleiding op het thema

12 Gebed om ontferming

13 LIED 304 (NLB): 1, 2 en 3

14 LIED 304 (NLB): 1, 2 en 3

15 LIED 304 (NLB): 1, 2 en 3

16 Gebed bij de opening van de Bijbel

17 Moment met de kinderen Kinderen gaan naar de kindernevendienst

18 LEZING: Psalm 19

19 Psalm 136: 1, 3, 4 en 13

20 Psalm 136: 1, 3, 4 en 13 Loof Hem die de hemel schiep, zijn verstand is grondloos diep. Hij bereidde zee en land. Eeuwig houdt zijn liefde stand.

21 Psalm 136: 1, 3, 4 en 13 Zon en maan en sterren gaan koninklijk hun vaste baan. God regeert bij dag en nacht, zijn genade blijft van kracht.

22 Psalm 136: 1, 3, 4 en 13 Aan de God des hemels zij eer en dank en heerschappij, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

23 LEZING: Matteüs 22: 34-40

24 Verkondiging

25 Lied 903 (NLB): 1, 3 en 4 >>>

26 Lied 903 (NLB): 1, 3 en 4

27 Lied 903 (NLB): 1, 3 en 4 In het duister van de tijden ben ik nooit alleen geweest, want God gaf mij ten geleide op mijn wegen woord en Geest. Ja, de Heer doet mij geloven, >>>

28 Lied 903 (NLB): 1, 3 en 4 Hij ontstak in mij het licht van het innerlijk gezicht, – dat zal dood noch duivel doven. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

29 Lied 903 (NLB): 1, 3 en 4 Wat mijn ogen ooit ontwaarden droeg het merk van Gods beleid; Hij heeft hemel, zee en aarde om mijn bestwil toebereid. Dieren, kruiden uitgelezen, >>>

30 Lied 903 (NLB): 1, 3 en 4 alle vrucht aan struik en boom, bronnen, vissen in de stroom, – overal is ’t goed te wezen. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

31 Dankgebed en voorbeden

32 Collecten 1. Diaconie 2. Kerk 3. Uitgangscollecte voor de wijkkas
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

33 Slotlied LIED 978 (NLB): 1, 3 en 4
>>>

34 Slotlied LIED 978 (NLB): 1, 3 en 4

35 Slotlied LIED 978 (NLB): 1, 3 en 4
Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet. ’t Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis.

36 Slotlied LIED 978 (NLB): 1, 3 en 4
Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.

37 ZENDING EN ZEGEN Allen:

38 Koffie, thee en limonade beneden in de hal: iedereen is welkom!

39 Deze zomer….


Download ppt "WELKOM IN DE CHRISTUS TRIUMFATORKERK"

Verwante presentaties


Ads door Google