De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Zondag 3 mei 2015 Voorganger: Ds. J.A. Berkheij Ouderling van dienst: Anita Dahmen Orgel: Herman Kamp Lezingen: I Johannes 2: 28-3: 10 Efeziërs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Zondag 3 mei 2015 Voorganger: Ds. J.A. Berkheij Ouderling van dienst: Anita Dahmen Orgel: Herman Kamp Lezingen: I Johannes 2: 28-3: 10 Efeziërs."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Zondag 3 mei 2015 Voorganger: Ds. J.A. Berkheij Ouderling van dienst: Anita Dahmen Orgel: Herman Kamp Lezingen: I Johannes 2: 28-3: 10 Efeziërs 5: 21-28

2 Voor de dienst: NLB 216:1,2,3

3 Liedboek 216

4

5

6 Afkondigingen

7 Intochtspalm 46: 1 en 3

8 Liedboek 46

9

10

11

12 Stil gebed, votum en groet

13 NLB 634: 1 en 2 U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, U zij alle eer! Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer!

14 NLB 634: 1 en 2 Licht moge stralen in de duisternis, nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, U zij alle eer!

15 Geloofsbelijdenis

16 Liedboek 139b

17

18

19

20

21

22

23

24 Gebed voor de opening van het Woord

25 Kinderen gaan naar nevendienst

26 Schriftlezing 1 Joh. 2: 28 t/m 29 (NBV) 28 Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. 29 U weet dat hij rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is.

27 Schriftlezing 1 Joh. 3: 1 t/m 10 (NBV) 1 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent.

28 Schriftlezing 1 Joh. 3: 1 t/m 10 (NBV) 2 Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. 3 Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.

29 Schriftlezing 1 Joh. 3: 1 t/m 10 (NBV) 4 Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden. 5 U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in hem geen zonde. 6 Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet.

30 Schriftlezing 1 Joh. 3: 1 t/m 10 (NBV) 7 Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, 8 En wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen.

31 Schriftlezing 1 Joh. 3: 1 t/m 10 (NBV) 9 Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.

32 Schriftlezing 1 Joh. 3: 1 t/m 10 (NBV) 10 Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft.

33 NLB0641

34

35

36

37 Schriftlezing Ef. 5: 21 t/m 28 (NBV) 21 Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. 22 Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, 23 Want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft.

38 Schriftlezing Ef. 5: 21 t/m 28 (NBV) 24 En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. 25 Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven 26 Om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden

39 Schriftlezing Ef. 5: 21 t/m 28 (NBV) 27 En om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. 28 Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.

40 Liedboek 23c

41

42

43 Verkondiging

44 NLB0653

45

46 NLB0653: 6

47

48 NLB0653 : 7

49

50 Kinderen komen terug in de kerk

51 Kinderlied: Door de kracht

52 Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest, door de kracht, door de kracht van de God die geneest, die er is, die zal zijn en die is geweest, vieren we feest met elkaar.

53 Kinderlied: Door de kracht Wij zingen: halleluja en prijzen de Heer. (3x) Hij is het waard.

54 Kinderlied: Door de kracht Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest, door de kracht, door de kracht van de God die geneest, die er is, die zal zijn en die is geweest, vieren we feest met elkaar.

55 Kinderlied: Door de kracht Als ik zing: halleluja, dan prijs ik de Heer. (3x) Hij is het waard.

56 Kinderlied: Door de kracht Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest, door de kracht, door de kracht van de God die geneest, die er is, die zal zijn en die is geweest, vieren we feest met elkaar.

57 Collecte bestemd voor de kerk

58 NLB 568 melodie Taizé Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est

59

60 Gebeden

61 Liedboek 286

62

63

64

65

66

67 Zegen


Download ppt "Welkom Zondag 3 mei 2015 Voorganger: Ds. J.A. Berkheij Ouderling van dienst: Anita Dahmen Orgel: Herman Kamp Lezingen: I Johannes 2: 28-3: 10 Efeziërs."

Verwante presentaties


Ads door Google