De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze presentatie staan beide.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze presentatie staan beide."— Transcript van de presentatie:

1 In deze presentatie staan beide.
Let op: Dit formulier eindigt met 2 verschillende afsluitingen (zegen), die naar keuze zijn te gebruiken. In deze presentatie staan beide. 1

2 Formulier voor openbare geloofsbelijdenis
Geliefde zuster, U staat hier voor God en zijn gemeente om uw geloof te belijden. Ik verzoek u eerlijk te antwoorden op de volgende vragen. Gelooft u in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de heilige Geest, de Drie-enige God van uw doop? 2

3 Formulier voor openbare geloofsbelijdenis
Erkent dat u zondig en schuldig ter wereld bent gekomen en dat u van nature niet in staat bent te doen wat goed is in Gods ogen en daarom blootstaat aan Gods toorn? Bekent u dat u met gedachten, woorden en daden de geboden van de Heer vaak hebt overtreden? Hebt u berouw over deze zonde? Gelooft u dat Jezus Christus u als uw Verlosser geschonken is en dat u door de kracht van de heilige Geest bij hem hoort? Gelooft u dat God u door Christus’ bloed al uw zonden vergeeft? 3

4 Formulier voor openbare geloofsbelijdenis
Gelooft u dat de schriften van het Oude en Nieuwe Testament het verlossende woord van God zijn, zoals de kerk dat ook openlijk in haar geloofsbelijdenis uitspreekt en zoals dat hier in de kerk wordt verkondigd? Zult u, zolang u leeft, bij deze belijdenis blijven en alles verwerpen wat tegen Gods woord ingaat? 4

5 Formulier voor openbare geloofsbelijdenis
Aanvaardt u de belofte en verplichting van Gods genadeverbond, waarvan de doop afbeelding en garantie is? Verlangt u ernaar om God en uw naaste lief te hebben, met de zonde te breken, uw oude, zondige aard te doden en eerbiedig met de Heer te leven? 5

6 Formulier voor openbare geloofsbelijdenis
Belooft u dienstbaar te zijn aan de gemeente, trouw met haar naar het woord te luisteren en het avondmaal te gebruiken? Zult u zich gewillig onderwerpen aan alle christelijke vermaningen? Wat is daarop uw antwoord? (Ja) 6

7 Formulier voor openbare geloofsbelijdenis
Zegenbede Al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen. 7

8 Formulier voor openbare geloofsbelijdenis
Zegenbede Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. 8


Download ppt "In deze presentatie staan beide."

Verwante presentaties


Ads door Google