De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger : prof. dr C.J. de Ruijter Voorlezer: Trudy Staat We lezen Romeinen 6: , Romeinen 8: 1 – 17 De preek gaat over Zondag 32 Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 139: 1, 11 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 139: 1, 11

3 HEER, U doorgrondt mij van omhoog, mijn hart ligt open voor uw oog.
Psalm 139: 1, 11 HEER, U doorgrondt mij van omhoog, mijn hart ligt open voor uw oog. U kent mijn zitten en mijn gaan, mijn denken zelfs kunt U verstaan. Waar ik ook ben, U komt mij tegen, U bent vertrouwd met al mijn wegen.

4 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer?
Psalm 139: 1, 11 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden.

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 139: 1, 11 Gebed Lezen: Romeinen 6: , 8: Zingen: Psalm 25: 2, 5 Tekst: Zondag 32 Preek Zingen: Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A

6 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 139: 1, 11 Gebed Lezen: Romeinen 6: , 8: Zingen: Psalm 25: 2, 5 Tekst: Zondag 32 Preek Zingen: Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A

7 HEER, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan;
Psalm 25: 2, 5 HEER, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan; Maak mijn hart er toe genegen, die blijmoedig in te slaan. God mijns heils, naar wie ik smacht, wil mij in uw waarheid leiden, leer mij, daar ik dag en nacht U gelovig blijf verbeiden.

8 Louter goedheid zijn Gods paden voor wie leeft naar zijn verbond,
Psalm 25: 2, 5 Louter goedheid zijn Gods paden voor wie leeft naar zijn verbond, daaraan trouw blijft en zijn daden slechts op Gods geboden grondt. Zie mij schuldig voor U staan, HEER, vergeef mijn overtreden, neem mij om uws naams wil aan, groot zijn uw barmhartigheden.

9 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 139: 1, 11 Gebed Lezen: Romeinen 6: , 8: Zingen: Psalm 25: 2, 5 Tekst: Zondag 32 Preek Zingen: Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A

10 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 139: 1, 11 Gebed Lezen: Romeinen 6: , 8: Zingen: Psalm 25: 2, 5 Tekst: Zondag 32 Preek Zingen: Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A

11 Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht,
Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A Allen Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht, zijn hart kent de gebaande wegen. Een dal, geblakerd door de zon, ontsluit voor hen zelfs bron op bron en op hen daalt een milde regen. Zij worden door hun overvloed gesterkt met nieuwe levensmoed.

12 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort,
Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A Vrouwen Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort, het oog gericht naar Sions oord. Daar zullen zij voor God verschijnen. O, HEER der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed, laat mij niet op de weg verkwijnen! O HERE, neig tot mij uw oor, o Jakobs God, geef mij gehoor.

13 O God, ons schild, wil met ons gaan, Zie uw gezalfde gunstig aan.
Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A Mannen O God, ons schild, wil met ons gaan, Zie uw gezalfde gunstig aan. Wij reizen naar uw stad, o Koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend zonder U, o HEER. Ik wil nog liever bij uw woning alleen maar aan de drempel staan dan bij de bozen binnengaan.

14 Want God, de HEER, is goed en mild
Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A Allen Want God, de HEER, is goed en mild en voor zijn volk een zon en schild. Eer en genade zal Hij geven. U zult het goede niet, o HEER, onthouden hun die tot uw eer steeds in oprechtheid voor U leven. Welzalig, HEER, wie op U bouwt, en zich geheel U toevertrouwt.

15 Zingen: Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 161: 4 (NG 82) Gebed Collecte Zingen: Liedboek 75: 14, 15 Zegen

16 Vader van het leven, ik geloof in U.
Gezang 161: 4 (NG 82) Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht. U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

17 Zingen: Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 161: 4 (NG 82) Gebed Collecte Zingen: Liedboek 75: 14, 15 Zegen

18 COLLECTE Vandaag De collecte is voor de kerk
Na de collecte zingen we: Liedboek 75: 14, 15

19 COLLECTE Vandaag De collecte is voor de kerk Bloemenbezorging:
Vandaag: Rens de Wolf Volgende week: Maaike Joosse Na de collecte zingen we: Liedboek 75: 14, 15

20 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt;
Liedboek 75: 14, 15 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet.

21 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid
Liedboek 75: 14, 15 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

22 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

23 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Vrijdag 6 mei om 19. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Vrijdag 6 mei om uur. Van harte welkom.

24 Hemelvaartskamp Heb JIJ je uitnodiging al ingeleverd???!?!?!?! Doe dit vóór 8 mei


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google