De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen Romeinen 6: 1 - 14, Romeinen 8: 1 – 17 De preek gaat over Zondag 32.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen Romeinen 6: 1 - 14, Romeinen 8: 1 – 17 De preek gaat over Zondag 32.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen Romeinen 6: 1 - 14, Romeinen 8: 1 – 17 De preek gaat over Zondag 32.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 139: 1, 11 Voorlezer: Trudy Staat Voorganger : prof. dr C.J. de Ruijter

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 139: 1, 11 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Psalm 139: 1, 11 HEER, U doorgrondt mij van omhoog, mijn hart ligt open voor uw oog. U kent mijn zitten en mijn gaan, mijn denken zelfs kunt U verstaan. Waar ik ook ben, U komt mij tegen, U bent vertrouwd met al mijn wegen.

4 Psalm 139: 1, 11 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden.

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 139: 1, 11 Gebed Lezen: Romeinen 6: 1 - 14, 8: 1 - 17 Zingen: Psalm 25: 2, 5 Tekst: Zondag 32 Preek Zingen:Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A

6 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 139: 1, 11 Gebed Lezen: Romeinen 6: 1 - 14, 8: 1 - 17 Zingen: Psalm 25: 2, 5 Tekst: Zondag 32 Preek Zingen:Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A

7 Psalm 25: 2, 5 HEER, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan; Maak mijn hart er toe genegen, die blijmoedig in te slaan. God mijns heils, naar wie ik smacht, wil mij in uw waarheid leiden, leer mij, daar ik dag en nacht U gelovig blijf verbeiden.

8 Psalm 25: 2, 5 Louter goedheid zijn Gods paden voor wie leeft naar zijn verbond, daaraan trouw blijft en zijn daden slechts op Gods geboden grondt. Zie mij schuldig voor U staan, HEER, vergeef mijn overtreden, neem mij om uws naams wil aan, groot zijn uw barmhartigheden.

9 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 139: 1, 11 Gebed Lezen: Romeinen 6: 1 - 14, 8: 1 - 17 Zingen: Psalm 25: 2, 5 Tekst: Zondag 32 Preek Zingen:Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A

10 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 139: 1, 11 Gebed Lezen: Romeinen 6: 1 - 14, 8: 1 - 17 Zingen: Psalm 25: 2, 5 Tekst: Zondag 32 Preek Zingen:Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A

11 Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht, zijn hart kent de gebaande wegen. Een dal, geblakerd door de zon, ontsluit voor hen zelfs bron op bron en op hen daalt een milde regen. Zij worden door hun overvloed gesterkt met nieuwe levensmoed. Allen

12 Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A Vrouwen Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort, het oog gericht naar Sions oord. Daar zullen zij voor God verschijnen. O, HEER der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed, laat mij niet op de weg verkwijnen! O HERE, neig tot mij uw oor, o Jakobs God, geef mij gehoor.

13 Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A Mannen O God, ons schild, wil met ons gaan, Zie uw gezalfde gunstig aan. Wij reizen naar uw stad, o Koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend zonder U, o HEER. Ik wil nog liever bij uw woning alleen maar aan de drempel staan dan bij de bozen binnengaan.

14 Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A Allen Want God, de HEER, is goed en mild en voor zijn volk een zon en schild. Eer en genade zal Hij geven. U zult het goede niet, o HEER, onthouden hun die tot uw eer steeds in oprechtheid voor U leven. Welzalig, HEER, wie op U bouwt, en zich geheel U toevertrouwt.

15 Zingen:Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 161: 4 (NG 82) Gebed Collecte Zingen:Liedboek 75: 14, 15 Zegen

16 Gezang 161: 4 (NG 82) Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht. U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

17 Zingen:Psalm 84: 3A, 4V, 5M, 6A Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 161: 4 (NG 82) Gebed Collecte Zingen:Liedboek 75: 14, 15 Zegen

18 COLLECTE Vandaag De collecte is voor de kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 75: 14, 15

19 Bloemenbezorging: Vandaag: Rens de Wolf Volgende week: Maaike Joosse COLLECTE Vandaag De collecte is voor de kerk

20 Liedboek 75: 14, 15 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet.

21 Liedboek 75: 14, 15 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

22 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

23 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Vrijdag 6 mei om 19.30 uur. Van harte welkom.

24


Download ppt "We lezen Romeinen 6: 1 - 14, Romeinen 8: 1 – 17 De preek gaat over Zondag 32.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm."

Verwante presentaties


Ads door Google