De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jozua 24: 15 Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jozua 24: 15 Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!"— Transcript van de presentatie:

1 Jozua 24: 15 Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!

2 Efeze 5: 25 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft,

3 Efeze 6: 4 En gij, Vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.

4 Een priester zijn

5 Jozua 24: 15 Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen
Jozua 24: 15 Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen! Dit is een keuze!!

6 Hebreeën 13: 15 Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden. 16 En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.

7 17 Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen, want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen.

8 1 Petrus 3: 7 Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.

9 Colossenzen 3: 19 Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar. Ruw:1) bitter maken 2) verbitteren, prikkelen 2a) boos, verontwaardigd maken 2b) bitter worden, zich laten verbitteren tegen iemand

10 1 Timoteüs 3: 4 een goed bestierder van zijn eigen huis, die met alle waardigheid zijn kinderen onder tucht houdt;

11 Efeze 5: 22 Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, 23 want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. 24 Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles.

12 25 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, 26 om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, 27 en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet. 28 Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief;

13


Download ppt "Jozua 24: 15 Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!"

Verwante presentaties


Ads door Google