De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Titus 2 1-8. Titus op Kreta achtergelaten opzieners aanstellen uitkomen voor de gezonde leer 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Titus 2 1-8. Titus op Kreta achtergelaten opzieners aanstellen uitkomen voor de gezonde leer 2."— Transcript van de presentatie:

1 Titus 2 1-8

2 Titus op Kreta achtergelaten opzieners aanstellen uitkomen voor de gezonde leer 2

3 de gezonde leer 1 Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. 10 … de leer van God, onze Redder, in alles tot sieraad te strekken. 11 Want de genade Gods is verschenen, reddend aan alle mensen… Titus 2 3

4 de gezonde leer 1 Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. 10 … de levende God, die een Redder is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. 11 Beveel en leer dit. 1Timotheüs 4 4

5 kom uit voor hetgeen strookt 1 Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. 10 … de leer van God, onze Redder, in alles tot sieraad te strekken (lett. te versieren). Titus 2 5

6 moeten nuchter 2 Oude mannen moeten nuchter zijn... St.Vert.: Dat de oude mannen … 6

7 moeten nuchter 2 Oude mannen moeten nuchter zijn... = niet onder invloed > niet gek laten maken (hypes, waan van de dag) 7

8 waardig 2 Oude mannen moeten nuchter zijn, waardig… = respect afdwingend 8

9 bezadigd 2 Oude mannen moeten nuchter zijn, waardig, bezadigd… = bezonnen, verstandig 9

10 gezond in het geloof, de liefde en de volharding 2 Oude mannen moeten nuchter zijn, waardig, bezadigd, gezond in het geloof, de liefde en de volharding. juist de senioren zouden gezond en vitaal zijn! 10

11 priesterlijk in haar optreden 3 Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden… lett. gelijk heiligen betaamt 11

12 niet kwaadsprekend 3 Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend… = mensen in een kwalijk daglicht stellen elders: oudevrouwenpraat (1Tim.4:7) 12

13 niet verslaafd aan veel wijn 3 Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn… = wijn is goed! > verslaving vrijheid verslaving = je denkt ergens aan vast te zitten 13

14 in het goede onderrichtende 3 Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in het goede onderrichtende, goede = voortreffelijke, mooie 14

15 zij 4 zodat zij de jonge vrouwen opwekken… = de oude(re) vrouwen, niet Titus 15

16 man en kinderen lief te hebben 4 zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, tegenwoordige 'wijsheid': carriëre lief te hebben… 16

17 kuis 5 bezadigd, kuis… = zuiver, rein (niet: preuts!) 17

18 huishoudelijk 5 bezadigd, kuis, huishoudelijk… huis = 1. woning 2. bewoners "… ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!" Jozua 24:15 18

19 aan haar man onderdanig te zijn 5 bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn… man> beeld van de Schepper* vrouw > beeld van het schepsel** * Gen.1:27; 1Kor.11:7 ** schepping (Rom.8:22); Israël (Jes.54:5); Gemeente (Ef.5:24) 19

20 opdat het woord Gods niet gelasterd worde 5 bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde. positief: de gezonde leer wordt versierd! 20

21 Vermaan 6 Vermaan evenzo … = aanmoedigen, bemoedigen 21

22 bezadigd 6 Vermaan evenzo de jonge mannen bezadigd te zijn in alles, = verstandig, bezonnen 22

23 voorbeeld 7 houd (hun) in uzelf een voorbeeld voor… lett. type >model 23

24 van goede werken 7 houd (hun) in uzelf een voorbeeld voor van goede werken… 31 Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods. 1Korinthe 10 24

25 zuiverheid 7 houd (hun) in uzelf een voorbeeld voor van goede werken, zuiverheid in de leer… lett. onvergankelijkheid > houdbaar, niet aangepast aan de waan van de dag 25

26 waardigheid 7 houd (hun) in uzelf een voorbeeld voor van goede werken, zuiverheid in de leer, waardigheid, = respectabel, niet laag-bij-de-gronds 26

27 een gezonde prediking 8 een gezonde prediking… lett. [een] gezond woord 27

28 waarop niets valt aan te merken 8 een gezonde prediking, waarop niets valt aan te merken… lett. onontkenbaar > onaanvechtbaar 28

29 beschamingniets ongunstigs 8 een gezonde prediking, waarop niets valt aan te merken, opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets ongunstigs van ons hebbe te zeggen. 29


Download ppt "Titus 2 1-8. Titus op Kreta achtergelaten opzieners aanstellen uitkomen voor de gezonde leer 2."

Verwante presentaties


Ads door Google