De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

X Wees W X kker Vrijdag 5 juni 22 uur. Welkom Voorganger: Ds. J.M. Rohaan Ouderling van dienst: J. Boersma Organist: H. Teunis Schriftlezing: Ps. 104:

Verwante presentaties


Presentatie over: "X Wees W X kker Vrijdag 5 juni 22 uur. Welkom Voorganger: Ds. J.M. Rohaan Ouderling van dienst: J. Boersma Organist: H. Teunis Schriftlezing: Ps. 104:"— Transcript van de presentatie:

1 X Wees W X kker Vrijdag 5 juni 22 uur

2 Welkom Voorganger: Ds. J.M. Rohaan Ouderling van dienst: J. Boersma Organist: H. Teunis Schriftlezing: Ps. 104: 24-31 Rom. 8: 22-30

3 Lied 875: 1 en 3 1. Father, we love you, we worship and adore you. Glorify your name in all the earth. Glorify your name, glorify your name, glorify your name in all the earth.

4 Lied 875: 1 en 3 3. Spirit we love you, we worship and adore you. Glorify your name in all the earth. Glorify your name, glorify your name, glorify your name in all the earth.

5 Welkom Voorganger: Ds. J.M. Rohaan Ouderling van dienst: J. Boersma Organist: H. Teunis Schriftlezing: Ps. 104: 24-31 Rom. 8: 22-30

6 Mededelingen

7 NLB 683: 1, 2, 4 1. ‘t Is feest vandaag, ‘t is pinksterfeest, wij staan in vuur en vlam, want Hij, die bij ons is geweest, werkt verder aan zijn plan.

8 NLB 683: 1, 2, 4 2. Wij weten het nu zonneklaar: al ging Hij van ons heen, wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; wij zijn niet meer alleen.

9 NLB 683: 1, 2, 4 4. De wonderen zijn om ons heen ze waaien op de wind. ‘t is feest vandaag, voor iedereen: een nieuwe tijd begint!

10 Stilte bemoediging en groet

11 Inleidende woorden

12 Kyriegebed

13 Psalm 62

14

15

16

17 Gebed om de Heilige Geest

18 Opstap

19 Kinderen naar de nevendienst

20 Psalm 104: 24-31 24 Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. Alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde. 25 Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. Daar wemelt het, zonder tal, van dieren, klein en groot.

21 26 Daar bewegen de schepen zich voort, daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te spelen. 27 En allen zien ernaar uit dat u voedsel geeft, op de juiste tijd. 28 Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd. 29 Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst,

22 ontneem hun de adem en het is met hen gedaan, dan keren zij terug tot het stof dat zij waren. 30 Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuwgelaat. 31 De luister van de HEER moge eeuwig duren, laat de HEER zich verheugen in zijn werken.

23 Opwekking 518

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Schriftlezing Rom. 8: 22 t/m 30 22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan.

34 Schriftlezing Rom. 8: 22 t/m 30 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.

35 Schriftlezing Rom. 8: 22 t/m 30 26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 27 God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.

36 Schriftlezing Rom. 8: 22 t/m 30 28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29 Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.

37 Schriftlezing Rom. 8: 22 t/m 30 30 Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.

38 Liedboek 687

39

40

41

42 Overdenking

43 Opwekking 389 Create in me a clean heart

44 © For the Sheperd Music/Universal Songs (met toestemming van CCLicentie)

45 Kinderen komen terug

46 7. Door de kracht (Elly en Rikkert) Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest, door de kracht, door de kracht van de God die geneest, die er is, die zal zijn en die is geweest, vieren we feest met elkaar.

47 Wij zingen: halleluja en prijzen de Heer. (3x) Hij is het waard.

48 Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest, door de kracht, door de kracht van de God die geneest, die er is, die zal zijn en die is geweest, vieren we feest met elkaar.

49 Als ik zing: halleluja, dan prijs ik de Heer. (3x) Hij is het waard.

50 Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest, door de kracht, door de kracht van de God die geneest, die er is, die zal zijn en die is geweest, vieren we feest met elkaar.

51 Afscheid en bevestiging ambtsdragers

52 Liedboek 672

53

54

55

56 Afscheid en bevestiging ambtsdragers

57 Aanvaarding en verwelkoming Gemeente: dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diakenen. Belooft u hen hoog te houden in hun ambt, met hen mee te leven, hen te dragen in gebed, en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer? Gemeente: Ja, dat willen wij.

58 Liedboek 416

59

60 Dankgebed en voorbeden

61 Liedboek 675

62

63

64

65 Wegzending en zegen


Download ppt "X Wees W X kker Vrijdag 5 juni 22 uur. Welkom Voorganger: Ds. J.M. Rohaan Ouderling van dienst: J. Boersma Organist: H. Teunis Schriftlezing: Ps. 104:"

Verwante presentaties


Ads door Google